Háziorvostan szakvizsga

A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM és a 22/2012 (IX.14.) EMMI rendelet tartalmazza.
Háziorvostan szakvizsga letételére évente kétszer, a tavaszi (általában május hónapban) és az őszi vizsgaidőszakban (általában november hónapban) van lehetőség. A szakvizsgára való jelentkezés határideje körülbelül a vizsga előtt fél évvel szükséges.

A szakvizsgáztatást az OKFŐ Nemzeti Vizsgabizottsága szervezi.
Elérhetőségeik: https://www.enkk.hu/index.php/hun/elerhetosegek/ugyfelfogadas/nemzeti-vizsgabizottsag

A Háziorvostan szakvizsgával kapcsolatos információk (általános tájékoztató, vizsganaptár, benyújtandó dokumentumok listája, szakvizsga díja, halasztási kérelem) részletesen megtalálhatók a Nemzeti Vizsgabizottság honlapján: https://www.enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/ogyfk-vizsganaptar

Szakvizsgára jelentkezni a vizsgaportáljukon történő regisztrációt követően lehetséges az alábbi linken: nvb.okfo.gov.hu

A háziorvostan szakvizsgát a Nemzeti Vizsgabizottság szervezi, az időpontokat, a bizottságok összetételét a Családorvosi Tanszékkel egyezteti, majd a vizsgázókat kiértesíti a vizsgaidőpontokról.

Szakvizsgára bocsátáshoz benyújtandó dokumentumok

  1. Háziorvos rezidenseknek a Családorvosi Tanszékre a szakvizsgára bocsátáshoz a benyújtandó dokumentumai:
  • a teljes képzési időre vonatkozóan az összes gyakorlat teljesítéséről szóló hiteles (tutor aláírása és orvosi bélyegzője, valamint a képzőhely bélyegzője) igazolások a leckekönyvben
  • a szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő beavatkozások, vizsgálatok igazolásai a munkanaplóban,
  • a jogszabályban előírt kötelező tanfolyam/ok elvégzése és az erről szóló igazolás/ok leadása,
  • amennyiben a szakorvosjelölt háziorvostan szakképzésének adminisztrációja teljes egészében a reny.hu oldalon került rögzítésre, úgy az abszolutórium kiállítása a Szak- és Továbbképzési Központ (SZTOK) tanulmányi ügyintézőinek bevonásával történik, miután a szakorvosjelölt az abszolutórium kiállítását kérelmezte

A benyújtott dokumentumok alapján a Háziorvostan szakképzési grémium elnöke engedélyezi a szakvizsgára bocsájtást.
Az engedélyt a fenti dokumentumokkal együtt a szakorvosjelöltnek a Szak- és Továbbképzési Központban a tanulmányi ügyintézőjének kell leadni, ahol kiállításra kerül az abszolutórium.

  1. Újabb elsőként megszerezhető háziorvostan szakvizsga

Az Újabb elsőként megszerezhető képzésben résztvevő szakorvosjelölteknek a szakvizsgára bocsátáshoz a benyújtandó dokumentumaikat a Szak- és Továbbképzési Központ (SZTOK) tanulmányi ügyintézőjének kell leadni:

  • a teljes képzési időre vonatkozóan az összes gyakorlat teljesítéséről szóló hiteles (tutor aláírása és orvosi bélyegzője, valamint a képzőhely bélyegzője) igazolásokat,
  • a szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő beavatkozások, vizsgálatok igazolásait,
  • a jogszabályban előírt kötelező tanfolyam/ok elvégzéséről szóló igazolás/okat.

Ügyintéző – újabb első szakképzés: Soósné Korpás Tünde
tel: +36-1-459-1500/62248 mellék
e-mail: korpas.tunde@med.semmelweis-univ.hu

https://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/aok/ujabb-elsokent-megszerezheto/

A SZTOK tanulmányi ügyintézője által megküldött dokumentumok alapján a Háziorvostan szakképzési grémium elnöke engedélyezi a szakvizsgára bocsájtást, s megküldi azt a tanulmányi ügyintéző részére, majd a SZTOK-ban kiállításra kerül az abszolutórium.

A háziorvostan szakvizsga részei

Esettanulmányok

A szakvizsgához az akkreditált háziorvosi praxisokban, főként a szakgyakorlati idő alatt megismert 4 felnőtt és 1 gyermek páciens esetének bemutatását kérjük.
Az esettanulmányok leadási határideje: 2 hónappal a szakvizsga előtt.
Tájékoztató az esettanulmányok tartalmi és formai követelményeiről:
https://semmelweis.hu/csot/szakkepzes/esettanulmanyok/

Gyakorlati vizsga

A háziorvostan szakvizsga három napon zajlik.
Az első két napon szóbeli gyakorlati vizsgák vannak, melynek részei:
sürgősségi betegellátás, egészségnevelési esszékérdések, laboratóriumi diagnosztika, EKG görbék elemzése, illetve társadalombiztosítási, gazdasági, praxisszervezési, jogi ismeretek.

Szóbeli vizsga

A gyakorlati vizsgák után, egy harmadik napon kerül lebonyolításra a szóbeli vizsga, ahol vizsgabizottság előtt az előre megadott tételsor alapján (egy felnőtt és egy gyermekgyógyászati tételből) kell vizsgát tenni.
https://semmelweis.hu/csot/szakkepzes/szakvizsga-kerdesek/