A törzsképzési program végén részvizsgát kell tenni, amely írásbeli és szóbeli részekből, valamint az esettanulmányok megírásából áll. Sikertelen részvizsga esetén a képzés nem folytatható tovább.
A Családorvosi Tanszék által kijelölt időpontban a részvizsga megismételhető, pótolható.

Részei

Írásbeli rész

Az írásbeli vizsga időtartama 2 óra.
Az írásbeli vizsga részei: tesztírás (50 pontból áll), 2 EKG elemzése, egészségnevelési esszé írása.
Az EKG görbék jellemzése után, kérjük megadni a valószínűsíthető diagnózist.
Az esszék megtalálhatók honlapunkon a rezidensképzés menüpont alatt.
A 29 esszéből egyet kell húzni és azt kidolgozni.
Sikeres írásbeli vizsga után lehet csak szóbeli vizsgát tenni.
Amennyiben az írásbeli vizsga valamelyik része nem sikerül, javítási lehetőséget biztosítunk a szóbeli vizsga időpontja előtt.

Esettanulmányok

Fontos része a vizsgának az esettanulmányok megírása. Ehhez szintén honlapunkon található útmutató.
A családorvosi praxisgyakorlat során megismert páciensekből hármat kell kiválasztani (felnőtt pácienseket) és az oktatópraxis bemutatásával együtt, esetüket leírni. Az esetek leírása után fel kell tüntetni a felhasznált irodalom jegyzékét is.
A praxisbemutatást, esetismertetéseket irodalomjegyzékkel együtt, spirálozva kérjük leadni.
Az esettanulmányok leadási határideje: a szóbeli vizsga előtt 2 hónappal.
A tanszéken a korábbi rezidensek által írt esettanulmányok megtekinthetők.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga tételeit megtalálhatók honlapunkon a részvizsga menüpont alatt. Ezekből egyet kell kihúzni és elmondani. Egy-egy tétel három részből áll. Minden tétel harmadik része: esettanulmány ismertetése. Vagyis a szóbeli vizsgán a megírt esetekkel kapcsolatos kérdésekre is kell majd válaszolni.