Ösztöndíj pályázat meghirdetése

párhuzamos graduális és PhD képzésben résztvevő hallgatók számára

(„MD-PhD Ösztöndíj”)

Cél:

Az orvosi, fogorvosi, gyógyszerész és egészségtudományi graduális képzés során végzett kutatómunka támogatása és a végzett hallgatók PhD-fokozatszerzésének elősegítése kiválósági alapon.

 

Pályázhatnak:

A Semmelweis Egyetem MSc vagy osztatlan képzésben részt vevő tudományos diákkörös hallgatói a graduális képzés utolsó előtti és utolsó tanévében. A programban részt vevő hallgatók PhD hallgatói jogviszonnyal (is) fognak rendelkezni.

 

A támogatás módja:

 • a komplex PhD vizsga megszerzéséig (2 évig, ami kérésre 3 szemeszterre csökkenthető) havi 140.000 Ft PhD állami ösztöndíj a képzési és kutatási időszakban;
 • A komplex vizsga letétele után a PhD fokozatszerzésig, de maximum 2 évig havi 180.000 Ft PhD állami ösztöndíj a kutatási és disszertációs szakaszban;

A támogatás feltétele:

 • kiemelkedő tudományos tevékenység

 

A kiválósági ösztöndíjasokkal szemben támasztott elvárások

 • a képzési és kutatási szakaszban szemeszterenként legalább 4 tanulmányi kredit teljesítése, amelynek legalább fele kötelező, vagy kötelezően választható besorolású.
 • a komplex PhD vizsga megszerzéséig legalább egy közlésre elfogadott publikáció, ami teljesíthető első vagy társszerzőként jegyzett az MTMT besorolás szerint Q1 kategóriájú szakcikknek minősülő eredeti tudományos közleménnyel;
 • a komplex vizsga letételét követően 36 hónapon belül:
  • a Doktori Szabályzat által az egyéni fokozatszerzők számára előírt fokozatszerzési feltételek teljesítése;
  • a doktori értekezés munkahelyi védésének lebonyolítása;
  • a doktori értekezés benyújtása a Doktori Iskolához;

 

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázati adatlap LETÖLTÉS

A pályázatot elektronikus úton a Doktori Hivatalba a phd.palyazatok@semmelweis.hu email címre 2024. május 31.-ig kell megküldeni.