A Semmelweis Egyetem az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekttámogatás segítségével hozzájárul a TDK keretein belül kutatómunkát végző hallgatók Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián történő részvételéhez, saját eredményeik bemutatásához, így támogatva a nyitott szemléletű, széles látókörű tudományos diákköri munka folyamatát.

Pályázhatnak: a Semmelweis Egyetem azon TDK-hallgatói, akik az adott kutatóhelyen legalább 2 féléven át regisztrált TDK-sként aktív kutatómunkát végeztek.

A támogatás módja: Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia-részvétellel kapcsolatos regisztrációs díj, útiköltség és szállásköltség megtérítése maximum bruttó 100.000 Ft értékig.

A pályázatok beadási határideje: 2019. március 31. 

Pályázati kiírás

Pályázati űrlap