A Peoples’ Friendship University of Russia meghívta egyetemünket soron következő TDK-konferenciájára, melyet 2012. április 18-21-én rendeznek Moszkvában.

A konferencia elnevezése: IV International Scientific-practical conference of young scientists „Clinical and Theoretical Aspects of Modern Medicine”.

 

A konferenciára benyújtott pályázatokat a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa értékelte, ennek eredményeként a moszkvai konferencián a következő hallgatók tarthatnak előadást (a beérkezett pályázatok kar szerinti megoszlása miatt az ÁOK-ról 10, a GYTK-ról 2 fő utazhat):

 • Csete Dániel ÁOK VI.
 • Gara Edit ÁOK VI.
 • Herczeg Kata ÁOK VI.
 • Herczeg Réka ÁOK V.
 • Horváth N. Orsolya ÁOK V.
 • Kruk Emese ÁOK V.
 • Nemes Zoltán GYTK V.
 • Németh Balázs Tamás ÁOK V.
 • Orosz Ádám GYTK IV.
 • Turóczi Zsolt ÁOK VI.
 • Kiss Loretta
 • Nagy Eszter

A TDT és a szervezők gratulálnak a szép teljesítményhez.


A pályázat nyerteseinek a Tudományos Diákköri Tanács biztosítja a kiutazás költségeit. A szállást és étkeztetést vendéglátóink fedezik.

Célunk a két egyetem közötti bilaterális kapcsolat létrehozása, amely magába foglalja a nyári gyakorlatok kölcsönös szervezését, a TDK-konferenciákon való részvételt, cserekapcsolatokat és minden egyéb kezdeményezést, amely elősegíti az egyetemek közötti aktív partnerkapcsolat kialakítását.

Pályázati feltételek:

 • aktív hallgatói jogviszony a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi-, Fogorvostudományi vagy Gyógyszerésztudományi Karán
 • a pályázó a 2012. évi SE TDK konferencián I.-II.-III. helyezést ért el
 • legalább középfokú angol nyelvvizsga.

Benyújtandó dokumentumok:

 • kitöltött pályázati adatlap
 • motivációs levél, melyben a pályázó részletezi egy bilaterális kapcsolat kialakításának terveit
 • megjelent, illetve közlésre elfogadott tudományos közlemények, konferenciákon tartott előadások, kiállított poszterek listája és eredményei (helyezések, dicséretek, díjak stb.)
 • hallgatói jogviszony igazolása
 • a lezárt félévek indexmásolata
 • az angol állami nyelvvizsga bizonyítvány másolata.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. március 8. (csütörtök) 16 óra.

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen Szilágyi Edit koordinátor részére (cím: Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. fszt. 4.).

Kérjük, az adatlapot és az angol nyelvű absztraktot elektronikus úton is küldjék be a semmelweis.tdk@gmail.com e-mail címre.

A Tudományos Diákköri Tanács döntése alapján a pályázatot a jelentkezések számától függően 8-10 fő nyerheti el.

Eredményhirdetés: 2012. március 14. (szerda)

Budapest, 2011. január 4.

Dr. Merkely Béla

tszv. egyetemi tanár

a TDT elnöke