Ezt a kitüntetést olyan oktató nyerheti el, aki szakmájának kiváló művelője, több éven át kiemelkedő munkát végzett a tudományos diákköri tagok nevelésében, diákkörös hallgatóinak munkáját eredményesen irányította és a hallgatókat a nyilvános szereplésre felkészítette, akik ennek is köszönhetően egyetemi és Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon és egyéb tudományos rendezvényeken megfelelő eredményeket értek el, és etikai, emberi magatartása példaként állítható az ifjúság elé.

2017
Dr. Bödör Csaba ÁOK I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Dr. Csermely Péter ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
Dr. Müller Veronika ÁOK Pulmonológiai Klinika
Dr. Nagyné Dr. Baji Ildikó ETK Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet, Családgondozási Módszertani Tanszék
Dr. Ruisanchez Éva Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
Dr. Vágó Hajnalka ÁOK Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
2016
Dr. Kempler Péter ÁOK I. Sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Kiss Levente ÁOK Élettani Intézet
Dr. Kovács Éva ETK Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
Dr. Láng Orsolya Márta ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Dr. Molnár Bálint FOK Parodontológiai Klinika
Dr. Rónai Zsolt ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
2015
Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin ETK Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
Dr. Kiss András egyetemi docens ÁOK II. sz. Pathológiai Intézet
Dr. Lakatos Péter László, hab. egyetemi docens, az MTA doktora ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Nagy Péter, egyetemi tanár, az MTA doktora ÁOK I. sz. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Dr. Radovits Tamás, adjunktus ÁOK Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék
Dr. Tóth Miklós, egyetemi tanár, az MTA doktora ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika
2014
Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella ETK Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
Dr. Eke András ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet
Dr. Kovács Gábor ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Paku Sándor ÁOK I. Sz. Paatológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Dr. Szabó Attila József ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Torzsa Péter ÁOK Családorvosi Tanszék
2013
Dr. Mátyus Péter egyetemi tanár, igazgató GYTK Szerves Vegytani Intézet
Dr. Radnák Zsolt dékán Testnevelési és Sporttudományi Kar
Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna főiskolai docens ETK, Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet, Egészségtudományi Klinikai Tanszék
Dr. Szijártó Attila egyetemi adjunktus ÁOK I. sz. Sebészeti Klinika
Dr. Törő Klára Andrea egyetemi docens ÁOK Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet
Dr. Windisch Péter egyetemi tanár FOK Paradontológiai Klinika
2012
Gilingerné Dr. Pankotai Mária egyetemi docens ETK Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék
Dr. Káldi Krisztina egyetemi docens ÁOK Élettani Intézet
Dr. Lohinai Zsolt egyetemi docens Konzerváló Fogászati Klinika
Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens ÁOK Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
Prof. Dr. Rácz Károly egyetemi tanár ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika
2011
Dr. Csala Miklós egyetemi docens ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
Dr. Geiszt Miklós egyetemi docens ÁOK Élettani Intézet
Prof. Dr. Langer Róbert rektorhelyettes, igazgató egyetemi tanár ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Dr. Ökrös Csaba egyetemi docens TSK Sportjáték Tanszék
Dr. Prohászka Zoltán tudományos főmunkatárs ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Stampf György ny. egyetemi docens, szaktanácsadó, tömbigazgató GYTK Gyógyszerészeti Intézet
2010
Dr. Kovács Katalin egyetemi docens TF Sportjáték Tanszék
Dr. Környei Zsuzsanna tudományos munkatárs MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Dr. Lacza Zsombor tudományos főmunkatárs ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
Dr. Noszek László egyetemi adjunktus ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Dr. Várnai Péter egyetemi docens ÁOK Élettani Intézet
2009
Dr. Buzás Edit egyetemi docens ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Dr. Darvas Zsuzsanna egyetemi docens ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Dr. Laczkó József, egyetemi docens TF Biomechanika Tanszék
Dr. Mócsai Attila egyetemi docens ÁOK Élettani Intézet
Dr. Noszál Béla intézetigazgató egyetemi tanár, dékán GYTK Gyógyszerészi Kémiai Intézet
Dr. Vásárhelyi Barna tudományos főmunkatárs MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nefrológiai Kutatócsoport
2008
Dr. Ivanics Tamás egyetemi docens ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet
Dr. Kőhidai László egyetemi docens ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Dr. Nagy Nándor egyetemi adjunktus ÁOK Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
Dr. Pavlik Gábor egyetemi tanár TF Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék
Dr. Sebestyén Anna tudományos főmunkatárs ÁOK I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Dr. Szökő Éva egyetemi tanár GYTK Gyógyszerhatástani Intézet
2007
Dr. Tihanyi József egyetemi tanár TF Biomechanikai Tanszék
Dr. Buday László egyetemi docens ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet
Dr. Körner Anna egyetemi tanár ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Tekes Kornélia egyetemi tanár GYTK Gyógyszerhatástani Intézet
Dr. Varga Gábor FOK Orálbiológia Tanszék
2006
Dr. Balázs Andrea tud. munkatárs GYTK Farmakognóziai Intézet
Gilingerné dr. Pankotai Mária EFK Dietetikai Tanszék
Dr. Kékesi Violetta egyetemi docens ÁOK Ér- és Szívsebészeti Klinika
Dr. Spät András ÁOK Élettani Intézet
Dr. Tamás Gyula egyetemi tanár ÁOK I. Belgyógyászati Klinika
2005
Dr. Antal István egyetemi docens GYTK Gyógyszerészeti Intézet
Dr. Benyó Zoltán egyetemi docens ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet
Dr. Keresztesi Katalin egyetemi docens TF Atlétikai Tanszék
Dr. Novák Márta egyetemi adjunktus ÁOK Magatartástudományi Intézet
Dr. Tretter László egyetemi docens ÁOK Orvosi Biokémiai Intézet
2004
Dr. Fehér Erzsébet egyetemi tanár ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Dr. Hajdú Mária egyetemi adjunktus GYTK Gyógyszerészeti Intézet
Dr. Hamar Pál egyetemi docens TF Torna Tanszék
Dr. Nagy György egyetemi tanár ÁOK Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
Dr. Simon György egyetemi tanár FOK Orálbiológiai Tanszék
Varga Zsuzsanna főiskolai adjunktus EFK Dietetikai Tanszék
2003
Csík Zsuzsanna főiskolai adjunktus EFK Morfológiai és Fiziológiai Intézet
Dr. Hunyady László egyetemi docens ÁOK Élettani Intézet
Dr. Kovalszky Ilona tudományos tanácsadó ÁOK I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Dr. Mucsi István egyetemi adjunktus ÁOK I. Belgyógyászati Klinika – Magatartástudományi Intézet
Dr. Oláh Imre egyetemi tanár ÁOK Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
Dr. Rigler Endre egyetemi tanár TF Sportjáték Tanszék
2002
Dr. Arató András egyetemi docens ÁOK I. Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Csillag András egyetemi tanár ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Dr. Holló Gábor egyetemi adjunktus ÁOK I. Szemészeti Klinika
Dr. Kollai Márk egyetemi tanár ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet
Dr. Nagykáldi Csaba egyetemi docens TF Küzdősportok Tanszék
Dr. Polgár Veronika főiskolai docens EFK Morfológiai és Fiziológiai Intézet
2001
Dr. Gárdai Miklós főiskolai docens EFK Társadalomtudományi Intézet
Dr. Kempler Péter egyetemi docens ÁOK I. Belgyógyászati Klinika
Dr. Merkely Béla egyetemi adjunktus ÁOK Ér- és Szívsebészeti Klinika
Dr. Mészáros János egyetemi tanár TF Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék
Dr. Molnár Miklós egyetemi docens ÁOK Kórélettani Intézet
Dr. Sasvári Mária egyetemi docens ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet
2000
Dr. Bauer Pál egyetemi docens ÁOK Orvosi Biokémiai Intézet
Dr. Székács Béla egyetemi docens ÁOK II. Belgyógyászati Klinika
Dr. Marton Sylvia egyetemi tanár GYTK Gyógyszerészeti Intézet
Dr. Pálóczi Katalin egyetemi tanár ETK Immunológiai Tanszék
Dr. Jurányi Róbert főiskolai tanár EFK Közegészsétani-Járványtani Intézet
Szilágyi Tibor tudományos munkatárs TF Biomechanikai Tanszék
1999
Dr. Szőgyi Mária egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Dr. Hably Csilla egyetemi adjunktus Élettani Intézet
Dr. Kiss Árpád egyetemi docens Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
1998
Dr. Mandl József egyetemi tanár Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet
Dr. Sándor Péter egyetemi tanár Klinikai Kísérleti Kutató
Dr. Sólyom János egyetemi tanár II. Gyermekgyógyászati Klinika
1997
Dr. Csermely Péter egyetemi docens Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet
Dr. Szalay Ferenc egyetemi tanár I. sz. Belgyógyászati Klinika
1996
Dr. Fonyó Attila egyetemi tanár Élettani Intézet
Dr. Köves Katalin egyetemi docens Humánmorfológiai és Fejl. Int.
Dr. Büki Béla egyetemi adjunktus Fül-Orr-Gégeklinika
1995
Dr. Palkovits Miklós egyetemi tanár Anatómiai, Szövet- és Fejl. Intézet
Dr. Patthy Andrásné egyetemi adjunktus Szerves Vegytani Intézet
Dr. Enyedi Péter egyetemi docens Élettani Intézet
1994
Dr. Csanda Endre egyetemi tanár Neurológiai Klinika
Dr. Mezei Györgyi egyetemi adjunktus I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Kocsis Ákos egyetemi docens Szerves Vegytani Intézet
1993
Dr. Körös Endre egyetemi tanár ELTE TTK Szervetlen Kémiai Tsz.
Dr. Ernest Adeghate egyetemi tanársegéd I. sz. Anatómiai Intézet
Dr. Weltner János egyetemi docens I. sz. Sebészeti Klinika
1992
Dr. Monos Emil egyetemi tanár Klinikai Kísérleti Kutató
Dr. Kapus András egyetemi tanársegéd Élettani Intézet
Dr. Kempler Péter egyetemi tanársegéd I. sz. Belgyógyászati Klinika
1991
Dr. Juhász-Nagy Sándor egyetemi tanár Ér- és Szívsebészeti Klinika
Dr. Lemberkovics Éva egyetemi docens Gyógynövény- és Drogismereti Intézet
Dr. Rosivall László egyetemi docens Kórélettani Intézet
1990
Dr. Schaff Zsuzsa egyetemi tanár I. sz. Pathológiai Intézet
Dr. Ligeti Erzsébet egyetemi docens Élettani Intézet
Dr. Tihanyi Tibor egyetemi tanársegéd I. sz. Sebészeti Klinika
1989
Dr. Darvas Katalin egyetemi docens I. sz. Sebészeti Klinika
Dr. Antoni Ferenc egyetemi tanár I. sz. Kémiai-Biokémiai Intézet
Dr. Esztári Imre egyetemi adjunktus Konzerváló Fogászati Klinika
Dr. Faragó Mária tudományos munkatárs Klinikai Kísérleti Kutató
1988
Dr. Spät András egyetemi tanár Élettani Intézet
Dr. Tamás Gyula egyetemi docens I. sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Kéry Ágnes egyetemi adjunktus Gyógynövény- és Drogismereti Int.
1987
Dr. Popik Ervin egyetemi docens I. sz. Sebészeti Klinika
Dr. Dóra Eörs egyetemi docens Klinikai Kísérleti Kutató
Dr. Simon László egyetemi adjunktus I. sz. Anatómiai Intézet