A SEMMELWEIS EGYETEM KIVÁLÓ DIÁKKÖRÖSE PÁLYÁZAT

A Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdet

2021/2022. tanévben végzett hallgatók részére a „Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse” cím elnyeréséért.

A kitüntetés célja az egyetemen éveken át tartó kiemelkedő tudományos munka elismerése. A kitüntető címet az egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a beérkező pályázatok elbírálása után ítéli oda maximum tizenkettő hallgatónak a kari reprezentációtól függően.

A pályázat pénzdíja bruttó 100.000,- forint.

A kitüntetést a 2023. évi egyetemi TDK Konferencia megnyitóján, 2023. február 8-án vehetik át a nyertesek.

A pályázati jelentkezési lap 2022. október 10-től lesz elérhető:

JELENTKEZÉSI LAP

A pályázati jelentkezési lap kitöltési határideje: 2022. november 14. 24h

Pályázati feltételek:

-a pályázó a Semmelweis Egyetem bármely karának 2021/2022. tanévben végzett hallgatója (BSc-n is)

-a hallgató korábban még nem pályázta meg, illetve nyerte el a „Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse” kitüntetést.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-a kitöltött pályázati adatlapot

-a diploma másolatát

-a diákkörös hallgató vázlatos szakmai önéletrajzát (ebben különösen: OTDK-n, TDK-konferenciákon elért eredményeit, rektori pályázaton elért helyezéseit)

-az önéletrajz mellékleteként egy-egy másolatot a megjelent tudományos közleményeinek 1. oldaláról, valamint a tudományos konferenciákon és fórumokon elhangzott előadásainak, bemutatott posztereinek absztraktjáról.

Beküldési cím: office.se.tdk@gmail.com

Beküldési határidő: 2022. november 14. 24h

 

AWARD FOR OUTSTANDING SCIENTIFIC PERFORMANCE
FOR STUDENTS OF SEMMELWEIS UNIVERSITY

The Council of Semmelweis University Students’ Scientific Association calls for students graduated in the academic year 2021/2022 to apply for the „Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse” award.

The award aims to acknowledge outstanding scientific work performed during university years. The award is adjudicated by the Council of Semmelweis University Students’ Scientific Association following the closure of applications to a maximum of 12 people.

The award comes with a grant of 100.000 HUF.

Prizes are handed out during the opening ceremony of the annual TDK conference, on 8th of February 2023.

Application form will be available from 10/10/2022:

APPLICATION FORM

Application deadline: 2022. november 14. 24h

Application criteria:
– the applicant has graduated from any faculty of Semmelweis University in the academic year 2021/2022. (including BSc)
– the applicant has not applied for this award before.

The application should include:
– filling out the application form below
– a copy of the university degree
– a schematic CV (with particular focus on TDK and OTDK conference achievements, rectorial awards)
– a copy of the first page of any published scientific paper and the abstracts of a presentation/poster presented at scientific conferences.

Please send applications to: office.se.tdk@gmail.com
Subject: Kiváló Diákkörös 2021/2022