A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája pályázatot hirdet az egyetemen kiváló tudományos diákköri munkát végző hallgatók számára. Pályázhatnak az ÁOK, FOK, GYTK, ETK és EKK tudományos diákkörös hallgatói a graduális képzés utolsó előtti és utolsó tanévében.

Részletes felhívás

Pályázati adatlap

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 26.

 

A támogatás forrása: „Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekttámogatás