A Tudományos Diákköri Tanács ezúton hívja fel a tdk-hallgatók figyelmét arra, hogy a 2018. február 10-12-én megrendezésre kerülő házi TDK-konferencián oklevéllel, illetve pénzjutalommal díjazza azon hallgatókat, akiknek nemzetközi impaktfaktorral bíró, elsőszerzős publikációjuk van. (Időszak: 2017. januártól 2018. januárig)

Kérjük, az ehhez szükséges adatokat küldjék meg a köv. e-mail címre: office.se.tdk@gmail.com

Név, témavezető, cikk címe, bibliográfiai adatok, folyóirat impaktfaktor száma, a cikk pdf-változata, valamint rövid szakmai önéletrajz.