Cél:

A Semmelweis Egyetem fontosnak tartja a doktoranduszok és predoktorok bevonását a fiatalabb hallgatók oktatásába, TDK témavezetésébe. A TDK hallgatók számára előnyös, hogy hozzájuk korban közelebb álló személyekkel dolgozhatnak együtt, hiszen a kommunikáció így lényegesen kötetlenebb és egyszerűbb. A TDK hallgatók sikeres kutatómunkájához szükséges, hogy jó kapcsolatot építsenek ki témavezetőjükkel és rendszeresen kapcsolatba tudjanak lépni egymással, melyet az azonos kommunikációs csatornák használata jelentősen megkönnyít. A TDK témavezetés lehetőséget teremt a PhD hallgatók számára, hogy tapasztalatot szerezzenek az oktatásban, a fiatalabb hallgatókkal való együttműködésben, illetve új kihívások elé állítja őket, mely motivációt ad a folyamatos szakmai fejlődésre. A Semmelweis Egyetem, az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt támogatás keretein belül, a 2018-2021 években a rendelkezésre álló keret erejéig támogatja a PhD hallgatóit és a predoktorait TDK-témavezetés vállalására. Ösztönzi a témavezetőket a TDK-s hallgatóikkal történő szoros kutatási együttműködésre, hallgatóik sikeres felkészítésére az országos TDK konferenciára, munkájuk és hallgatóik országos TDK konferencián elért eredményeinek értékelése, elismerése révén.

A támogatásra jogosultak köre:

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

  • PhD képzésében részt vevő TDK témavezetést végző fiatal kutatói
  • Predoktori ösztöndíjban részesülő TDK témavezetést végző fiatal kutatói.

A támogatás feltétele:

  • határidőben beérkezett, hiánytalanul kitöltött pályázati dokumentáció (a pályázat határidőben beérkezettnek számít, ha a postai feladás dátuma igazolhatóan határidőben történt)
  • vállalja, hogy a TDK-s hallgatóját szakmailag megfelelően felkészíti az országos TDK konferenciára a sikeres szereplés érdekében
  • vállalja, hogy a tudományos diákköri kutatás eredményeként, hazai vagy nemzetközi tudományos fórumon bemutatásra kerülő előadáson illetve poszteren és konferencia absztrakton a Projekt azonosítószámát és címét (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009, Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése) feltünteti
  • kötelezettséget vállal arra, hogy a tudományos diákköri kutatás eredményeként megjelenő tudományos közleményeken a Projekt azonosítószámát és címét (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009, Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése) feltünteti

A támogatásra pályázó által benyújtandó:

  • a kitöltött pályázati Űrlap
  • a 2021-es OTDK Konferenciára elfogadott előadás absztraktja

Értékelés:

A támogatás megítélést a 2021. év OTDK konferencia után, annak eredménye ismeretében a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa dönti el az EFOP szakmai vezetésének bevonásával.

A támogatás módja:

  • egyszeri ösztöndíj kiegészítés 150.000 Ft értékben
  • a kifizetésre a konferencia zárását követő 30 napon belül kerül sor

 

A pályázatot a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Hivatalába (Budapest 1085 Üllői út 26.) kérjük postai úton eljuttatni.

Kérjük továbbá, a pályázati anyagot elektronikusan a semmelweis.tdk@gmail.com és a tudomanyos.diakkor@semmelweis-univ.hu címekre is megküldeni.

A pályázati űrlap: Letöltés

A pályázatok postára adásának határideje 2021. március 26.