2

Tisztelettel üdvözöljük Önt az idén 110 éves Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika honlapján!

Célunk honlapunkkal az, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a Klinika mindenkori munkatársait és a minket megkereső pácienseket, hozzátartozóikkal együtt, hogy tájékoztatást adjunk a szakmánk és kutatásaink iránt érdeklődők részére és segítsük az oktatásban résztvevő leendő kollégáinkat. Reméljük, hogy ezzel megkönnyítjük Önöknek szolgáltatásaink igénybevételét, illetve reméljük, hogy olvasva beszámolóinkat sokrétű tevékenységeinkről, egyre több kolléga kap majd kedvet és választja hivatásául a pszichiátria szakma művelését.

Intézményünk történetének részletesebb bemutatását Parcsami Gáborné Marika, könyvtárosunk tollából ismerhetik meg (ITT). Írásából nyomon követhetik a Klinika megalakulásának történetét, és elődeink munkásságát.

Gyógyító ellátásunkról, oktatásunkról és kutató munkáinkról pár sorban én nyújtok tájékoztatást Önöknek.
 

Gyógyító ellátásunk

Klinikánk a pszichiátriai betegségek teljes spektrumával foglalkozik. Amellett, hogy területi ellátást végző súlyponti szakkórház vagyunk, egyes súlyos, speciális kórképek esetében az ország egész részéről fogadunk pácienseket. A fekvőbeteg-ellátásban több mint 120 ágy áll rendelkezésünkre, emellett azonban a dinamikusan fejlődő nappali kórházunkban is folyamatos ellátás zajlik. Két telephelyünkön hét fekvőbeteg részleg működik az alábbi kiemelt profilokkal: pszichoterápia; neuropszichiátria, gerontológia és rehabilitáció; affektív és pszichofarmakológia; krízis és addiktológia; akut pszichiátria. Ezen kívül klinikánk nappali kórházában a klasszikus szocioterápiás ellátás mellett kreatív művészetterápiás műhely is helyet kap. A pszichiátriai betegek szerteágazó, korszerű ellátásában jelentős szerepet játszanak ambuláns szakrendeléseink, gondozó szolgálataink. Ezek a mentálhigiénés megelőző feladatoktól, a speciális betegségcsoportok pszichoterápiás és gyógyszeres kezelésén, gondozásán át a rehabilitációig, illetve közösségi gondozásig terjedő teljes pszichiátriai tevékenységi kört átfogják. A Dr. Tringer László alapította forenzikus (igazságügyi) pszichiátriai szakértői csoport hagyományainkhoz hűen szintén tanszékünkön működik (ITT).
 

Oktatás és kutatás

Klinikánk a pszichiátria tantárgyat graduális és posztgraduális szinten, magyar, angol és német nyelven, blokkosított rendszerben, kiscsoportos formában (8-9 fős csoportokban) oktatja. Graduális oktatási tevékenységünket bővíti a fogorvostan- és gyógyszerészhallgatók pszichiátria oktatása. A posztgraduális oktatás keretében klinikánk a pszichiáter szakorvosképzés irányítója, a pszichoterapeuta, igazságügyi pszichiátriai, addiktológus és pszichiátriai rehabilitációs szakvizsgára való felkészítés egyik központja. A Klinikához kapcsolódóan Rehabilitációs és Neuropszichológiai Tanszéki Csoportok is Működnek.

Intenzív és szerteágazó tudományos tevékenység is folyik nálunk, számos hazai és nemzetközi együttműködés keretében. Legfontosabb kutatási témáink közé tartoznak a felnőttkori figyelemhiányos/ hiperaktív zavar (ADHD) vizsgálata, a szkizofrénia genetikai hátterének vizsgálata, emóciók felismerésének és kifejezésének vizsgálata, virtuális valóság alkalmazásának lehetőségei a pszichiátriában és pszichoterápiában, szorongásos és affektív zavarok vizsgálata. 1992-ben megalakult doktori iskolánk, amely 2002-től a Semmelweis Egyetem 4. Sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolája, – ebben három programon belül történik kutatók képzése. Az ösztöndíjas helyek száma és a kutatási témák sokszínűsége évente növekvő számú pályázót vonz doktori iskolánkba.  

Ha részletesebben is érdeklik Önöket tevékenységeink, oldalunkon belül tájékozódhatnak azokról, felvehetik a kapcsolatot kollégáimmal. Remélem, érzékelhetővé válik honlapunkon keresztül is, hogy munkatársaimmal magas színvonalú gyógyító, oktató és kutató munka mellett köteleztük el magunkat.
 

Örömmel látjuk Önöket Klinikánkon!

Dr. Réthelyi János egyetemi tanár,
igazgató