Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 25.
348845 Összes oltás

Enyhe kognitív zavar elektrofiziológiai vizsgálata

Vizsgálataink fókuszában a fiziológiás öregedés és a demencia közti enyhe kognitív zavarként (Mild Cognitive Impairment, MCI) ismert átmeneti állapot áll, mely megtartott globális kognitív funkciók és mindennapi aktivitás mellett a kognitív képességek neuropszichológiai tesztekkel objektivizálható enyhe károsodását jelenti és fokozott rizikót jelent a későbbi demencia kialakulására. Célunk feltérképezni azokat a neuropszichológiai, elektrofiziológiai és strukturális valamint funkcionális MR biomarkereket, melyek lehetővé teszik a minél pontosabb és koraibb diagnózisalkotást és a jövőben hozzájárulhatnak a progresszió lassítását célzó terápiás beavatkozások kidolgozásához is.

Szkizofrénia elektrofiziológiai vizsgálata

A kutatócsoport egyik fő célkitűzése az alapvető percepciós (észlelési) eltéréseknek és az érzelem feldolgozás zavarainak elektrofiziológia vizsgálata szkizofréniában. Az alapvető perceptuális eltérések és az érzelem feldolgozás zavarai közötti összefüggésekre vonatkozó eredményeink segíthetik a szkizofrénia betegség patomechanizmusának jobb megértését. Eredményeink segíthetik továbbá olyan jövőbeni kognitív remediációs eljárások és pszichofarmakonok kifejlesztését, melyek az érzelemfelismerést és a szociális kogníció javítását célozzák majd, mindezek a betegek jobb funkcionalitáshoz és a rokkantság esélyének csökkenéséhez vezethetnek majd.

 

A munkacsoport tagjai:

Kutatócsoport vezetője: Dr. Csukly Gábor, PhD, egyetemi adjunktus, pszichiáter szakorvos
Dr. Farkas Kinga, PhD, egyetemi tanársegéd, pszichiáter, pszichoterapeuta
Dr. Szabó Ádám, PhD hallgató, radiológus rezidens
Dr. Marosi Csilla, PhD hallgató, pszichiáter rezidens
Dr. Fodor Zsuzsanna, PhD hallgató, pszichiáter rezidens
Becske Melinda, PhD hallgató
Dr. Molnár Hajnalka, PhD hallgató
Pongrácz Máté, TDK hallgató
Békési Emese, TDK hallgató

Korábbi munkatársak: 
Dr. Sirály Enikő, PhD, pszichiáter