Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 07.
67447 Összes oltás
10872 Beoltott Semmelweis Polgár

Enyhe kognitív zavar elektrofiziológiai vizsgálata

Vizsgálataink fókuszában a fiziológiás öregedés és a demencia közti enyhe kognitív zavarként (Mild Cognitive Impairment, MCI) ismert átmeneti állapot áll, mely megtartott globális kognitív funkciók és mindennapi aktivitás mellett a kognitív képességek neuropszichológiai tesztekkel objektivizálható enyhe károsodását jelenti és fokozott rizikót jelent a későbbi demencia kialakulására. Célunk feltérképezni azokat a neuropszichológiai, elektrofiziológiai és strukturális valamint funkcionális MR biomarkereket, melyek lehetővé teszik a minél pontosabb és koraibb diagnózisalkotást és a jövőben hozzájárulhatnak a progresszió lassítását célzó terápiás beavatkozások kidolgozásához is.

Szkizofrén páciensek elektrofiziológiai vizsgálata

A kutatócsoport egyik fő célkitűzése az alapvető percepciós (észlelési) eltéréseknek és az érzelem feldolgozás zavarainak elektrofiziológia vizsgálata szkizofréniában. Az alapvető perceptuális eltérések és az érzelem feldolgozás zavarai közötti összefüggésekre vonatkozó várható eredményeink segíthetik a szkizofrénia betegség patomechanizmusának jobb megértését. Eredményeink segíthetik továbbá olyan jövőbeni kognitív remediációs eljárások és pszichofarmakonok kifejlesztését, melyek az érzelemfelismerést és a szociális kogníció javítását célozzák majd, mindezek a betegek jobb funkcionalitáshoz és a rokkantság esélyének csökkenéséhez vezethetnek majd.

A munkacsoport tagja:

Kutatócsoport vezetője: Dr. Csukly Gábor, PhD, egyetemi adjunktus, pszichiáter szakorvos
Dr. Farkas Kinga, PhD, egyetemi tanársegéd, pszichiáter szakorvos
Dr. Sirály Enikő, PhD hallgató, pszichiáter rezidens
Dr. Szabó Ádám, PhD hallgató, radiológus rezidens
Dr. Marosi Csilla, PhD hallgató, tanszéki mérnök
Dr. Fodor Zsuzsanna, PhD hallgató
Molnár Hajnalka, TDK hallgató