Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 27.
393114 Összes oltás

Kedves Betegeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Egyetemünk vezetésének döntése szerint a Klinikánk épületében dolgozók 2020.10.22-étől fokozatosan a koronavírussal fertőzött betegek ellátásába kapcsolódnak be. A koronavírussal nem érintett betegeink további ellátása a Klinika Szent Rókus Tömbben található részlegében, annak kibővítésével folytatódik tovább.

Folyamatosan frissülő információkat itt követhetik nyomon:
semmelweis.hu/pszichiatria/covid-19/

Járóbeteg ellátás

 

Felnőtt Sürgősségi Pszichiátriai szakambulancia

+36-1-2100-330/51243

Szakambulanciák

Memória ambulancia +36-1-2100-330/51243
Neuropszichológia +36-1-2100-330/51243
ADHD ambulancia +36-1-20/825-0185

Fekvőbeteg ellátás

Neuropszichiátriai Osztály (A1)

Osztályunkon organikusan megalapozott pszichiátriai kórképek (demenciák, kognitív zavarok, egyéb organikus mentális zavarok), neurológiai betegségekhez (agyi érbetegség, Parkinson-kór, epilepszia stb.) csatlakozó pszichiátriai tünetegyüttesek és időskori pszichiátriai zavarok osztályos kivizsgálását és kezelését végezzük. Pácienseink elsősorban előjegyzéssel, tervezetten kerülnek felvételre, Memória Ambulanciánkkal való szoros együttműködés alapján.

Akut Pszichiátriai Osztály (A2)

A 23 ágyas Akut Pszichiátriai Osztály a mentális zavar (leggyakrabban pszichotikus vagy súlyos hangulati betegség, szerhasználathoz köthető mentális zavar, krízisállapot) következtében veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartású betegek sürgősségi pszichiátriai ellátását végzi gyógyszeres és pszichoterápiás módszerek alkalmazásával. Az osztályon 3 szakorvos, 3 rezidens orvos, műszakonként 3 ápoló és 1 biztonsági ápoló dolgozik.

Affektív és Pszichofarmakológiai Osztály (B1)

Osztályunk fő profilja a hangulatzavarok (unipoláris depresszió, bipoláris zavar, dysthymiás és cyclothymias zavarok) valamint szorongásos zavarok (pánikbetegség, generalizált szorongásos zavar, kényszerbetegség) és pszichotikus betegségek kivizsgálása, más pszichiátriai kórképektől valamint testi betegségektől való elkülönítő diagnosztikája és gyógyszeres kezelése. A farmakoterápia mellett az osztályos kezelés alatt kiegészítő szupportív pszichoterápiát alkalmazunk.

Betegeink jelentős részben Klinikánk ambulanciáján történt pszichiátriai vizsgálatot követően, előjegyzéssel kerülnek felvételre. 

Krízis és Addiktológiai Osztály (B2)

30 ágyas osztályunk betegellátási tevékenysége szerteágazó. Részlegünkön területi és területen kívüli betegek ellátása is zajlik, sürgősségi és előjegyzett felvételek formájában egyaránt. Fő profiljaink közé tartozik szerhasználati zavarokkal, elsősorban alkoholbetegséggel küzdő páciensek sürgősségi ellátása, hosszabb távú rehabilitációjuk előkészítése. Élethelyzeti nehézségek vagy pszichés problémák miatt nehéz helyzetbe került, sürgősségi ellátásra szoruló páciensek ellátása képezi osztályunk másik fő profilját. A betegellátás gyógyszeres és pszichoterápiás módszerek alkalmazásával zajlik, illetve testi betegségekkel is küzdő pácienseink kezelésében társklinikáink konzulenseit, szociális nehézségek esetén pedig szociális munkások segítségét is igénybe vesszük. Az osztályon 3 szakorvos, 3 rezidens orvos, műszakonként 3 ápoló, részállásban szociális munkás dolgozik.

Pszichoterápiás Osztály (B fsz.)

Rókus Klinikai Részleg

Az osztály története:

A Központi Állami Kórház Ideg Osztálya 1975-ben vált szét pszichiátriai és neurológiai osztályra. A pszichiátriai részleg főorvosai voltak:

Prof Dr. Füredi János 1991-ig, 

Prof Dr. Tringer László 1994-ig, 

Prof Dr. Bitter István 1995-ig, 

Prof Dr. Faludi Gábor 2017-ig. 

A megalakulás után a pszichiátriai akut részleg a Kútvölgyi úton működött, amelyhez egy pszichoterápiás részleg tartozott a Béla Király úton. A Kútvölgyi úton a Mentálhigiénés Rendelő látta el a járó betegeket. 1992-ben a Mátyás Király úti részleggel bővült a pszichiátriai osztály.

1995-ben ágyszámcsökkentés után az egész osztály a Kútvölgyi Tömb 6. emeletén kapott helyet, 29 ágyon működött, majd 2005-ben 14 rehabilitációs ággyal bővült. 2007-ben az OPNI-ból több mint 40 ágy és több orvos, pszichológus, ápoló és foglalkoztató kolléga csatlakozott az osztályhoz. Ekkor átépítés történt, ami után az osztály a Kútvölgyi Tömb 6. és 7. emeletén kapott helyet, 81 akut ágyon.

Jelenleg:

Faludi professzor nyugdíjba vonulása után az osztálynak hosszabb átmeneti időszak után 2018. február elsejével lett új vezetője Szekeres György személyében, aki 2 évtized egyetemi oktatói és kutatói karrier mellett kórházi osztályvezetői tapasztalatokkal, külföldi gyakorlattal rendelkezik.

A „Kútvölgyi pszichiátria” működésének legfontosabb célkitűzése a hagyományok továbbvitelre méltó elemein kiépíteni egy minőségi ellátást nyújtó, state of the art pszichiátriai osztályt, ahol a beteg üdvének, méltóságának és jogainak érvényesítése a prioritás (ITT). Ennek keretében hosszú idő után a hagyományos orvosi beavatkozások partnereként magas igényekkel indult újra a foglalkoztatás Kaszás Nóra vezetésével. Betegeink örömmel fogadják a kreatív munkát, szeptemberben kiállítás is nyílt az osztályon Horváth Balázs fotóművész képeiből. A munkatársak, fiatal kollégák folyamatos képzése szintén esszenciális eleme a minőségi ellátásnak. A hatékony működés a Balassa utcában folyó munkával való – formálisan és informálisan is összehangolt – kapcsolódás révén tartható fenn.

A fekvőbeteg ellátás négy – akut, gerontopszichiátriai és két általános pszichiátriai – részlegen történik. Akut felvételes osztályként működünk III progresszivitási szinten, folyamatos munkarendben. Ellátási területünk Budapest III. kerület, Budaörs, Herceghalom, Tárnok, Törökbálint, Biatorbágy, Diósd, Pusztazámor, Sóskút. A szabad kapacitás terhére rendszeresen teszünk eleget területen kívüli betegek felvételi kérelmének.

Évente átlagban kb. 1500 betegfelvétel történik. Az osztály szakorvosai évi 500 konzíliumot adnak a Kútvölgyi Klinikai Tömb egyéb osztályai, valamint a Tüdő Klinika és Szív- és Érsebészeti Klinika részére.

A járóbeteg ellátás osztályos ambulancia keretén belül történik. A páciensek a szakma szabályainak megfelelően részesülnek egyénre szabott farmakoterápiás, egyéni és csoportos pszichoterápiás, illetve szükség esetén egyéb biológiai intervenciókban.

Munkatársak: 10 szakorvos, 6 rezidens, 2 pszichológus, 1 foglalkoztató, 1 szociális nővér, 19 nővér és ápoló, 2 adminisztrátor dolgozik a részlegen jelenleg. Szakorvosaink közül ketten 3, négyen 2 szakvizsgával rendelkeznek. 5 dolgozó PhD, 1 pedig DsC fokozattal bír.

Oktatás: részt veszünk a graduális és posztgraduális képzésben, folyamatos az V. éves orvostanhallgatók gyakorlati oktatása, évi kb. 100 VI. éves medikus tölti osztályunkon a 4 hetes pszichiátriai gyakorlatát. Rendszeres a szakorvos jelöltek pszichiátriai gyakorlati oktatása. Jelenleg 1 szakorvos PhD képzését végzi. Munkatársainak rendszeresen oktatóként is részt vesznek CME képzésekben.

Kutatás: az osztály dolgozói folyamatosan részt vesznek a hazai és nemzetközi kooperációban folyó kutatásokban, rendszeresen publikálnak.

Nappali kórház

Klinikánk dinamikusan fejlődő Nappali Kórháza jelenleg 25 aktív és 12 krónikus férőhellyel és folyamatosan bővülő profilokkal rendelkezik. Évek óta működő foglalkoztatónk és a csoport megtartó erején alapuló klasszikus szocioterápiás ellátás mellett tematikus készségfejlesztő csoportokat is tartunk kórházi befekvést nem igénylő problémával küzdők részére.

A részvétel OEP finanszírozott, érvényes TAJ esetén térítésmentesen vehető igénybe. 

Időpontot kérni, érdeklődni a (1)2100-330/51219-es telefonszámon telefonszámon lehet.

Bemutatkozás

Klinikánk dinamikusan fejlődő Nappali Kórháza jelenleg 25 aktív és 12 krónikus férőhellyel és folyamatosan bővülő profilokkal rendelkezik.

Évek óta működő foglalkoztatónk és a csoport megtartó erején alapuló klasszikus szocioterápiás ellátás mellett gondozottjainknak lehetősége van részt venni számos foglalkozáson, így irodalomcsoporton, zeneterápiás foglalkoztatáson, kognitív tréningen, tornán, kis- és nagycsoporton, varrócsoporton vagy éppen közös éneklésben.

A foglalkozások között munkájukkal a klinika életét könnyítik meg (pl. gyógyszeres zacskó, vatta buci készítésével stb.). A tavaszi-és nyári időszakban konyhakerti növények gondozása, ünnepek előtti időszakokban dekoráció készítése, valamint időszakonként egy-egy klinikán kívüli program színesíti mindennapjaikat.

A gondozottak között vannak évek óta klinikánkon kezelt páciensek éppúgy, mint egy-egy akut epizódot átélt fiatalok. A kezelés célja az egyes esetekben más és más, rehabilitációjuk tervezését igyekszünk, a lehetőségekhez képest, egyénre szabni.

Térben kissé elkülönülten, de humánerőforrás szempontjából a nappali kórház életébe szorosan integrálva működnek két hetes tematikus, készségfejlesztő csoportjaink. A kéthetes (hétfőtől a következő péntekig) tréningek minden esetben hétköznap délelőttönként zajlanak, adminisztratív szempontból kórházi felvétellel járnak, ugyanakkor a klinika által biztosított ebéd elfogyasztását követően a résztvevők otthonukba távozhatnak, a délutánt és az estét nem szükséges kórházban tölteniük.

A kéthetes csoportfoglalkozásokon való részvétel OEP finanszírozott, érvényes TAJ esetén térítésmentesen vehető igénybe.

Tematikus kéthetes csoportok

Térben kissé elkülönülten, de humánerőforrás szempontjából a nappali kórház életébe szorosan integrálva működnek kéthetes tematikus, készségfejlesztő csoportjaink.
A kéthetes (hétfőtől a következő péntekig tartó) tréningek minden esetben hétköznap délelőttönként 9:00-11.30 között zajlanak, adminisztratív szempontból kórházi felvétellel járnak, ugyanakkor a klinika által biztosított ebéd elfogyasztását követően a résztvevők otthonukba távozhatnak, a délutánt és az estét nem szükséges kórházban tölteniük.

A kéthetes csoportfoglalkozásokon való részvétel OEP finanszírozott, érvényes TAJ esetén térítésmentesen vehető igénybe.

Kéthetes tematikus csoportjainkat a járványügyi biztonsági intézkedések betartása mellett továbbra is fenntartjuk. Első interjúra bejelentkezni a szokott módon lehet. 

 

 

Várjuk jelentkezésüket első interjúra!

A felvételről szóló döntés és a konkrét csoport típusának meghatározása előzetes beszélgetés alapján történik, a beteg igényeit és osztályunk lehetőségeit figyelembe véve. Csoportjaink népszerűsége miatt általában nem tudjuk azonnal felvenni a jelentkezőt következő induló csoportunkra, jellemzően 1-2 hónapot várni kell.

Megértésüket köszönjük!

Jelentkezés telefonon (1) 2100-330/51219 számon.

A csoportra való jelentkezés előtt kérjük olvassák el részlegünk működési rendjét.

Mindennapi kapcsolataink (társas készségfejlesztő tréning)

  • A tréningen a résztvevő személyek társas készségeinek fejlesztése a cél. Diagnózistól függetlenül ajánljuk mindenkinek, akinek a társas helyzetek szorongást okoznak, beilleszkedési nehézségeik vannak, volt már olyan érzésük, hogy a környezetük nem érti meg, vagy nem fogadja el őket. A csoport az elfogadás és empátia jegyében zajlik, önismereti és kommunikációs gyakorlatok egyaránt fellelhetők benne.

Mindennapi érzelmeink csoport

  • A csoporton elsősorban érzelemkifejezési nehézségekkel küzdő résztvevőket várunk. Mindfulness gyakorlatok és asszertív kommunikációs tréning segítségével gyakoroljuk a bennünk lappangó érzelmek felismerését, pontos megnevezését és kifejezését. Azoknak, akiket állandósult negatív érzelmeik akadályoznak problémáik megoldásában, az elfogadás-elköteleződés terápia eszközeivel segítünk kitűzött céljaik elérésében. A csoporton nagy hangsúlyt fektetünk a másik érzelmeinek pontos azonosítására is, így kiemelkedő hangsúlyt kap az empátia gyakorlása és kifejezése is.

Kognitív-viselkedésterápiás csoport

  • A kezelés gerincét a két hetes intenzív csoportfoglalkozás képezi, mely kognitív viselkedésterápiás szemléletben zajlik. A páciensek előzetes elbeszélgetést – első interjút és állapotfelmérést – követően kerülnek felvételre. A kezelés a legfontosabb tünetek,  problématerületek azonosításában és a velük való megbirkózási készségek fejlesztésében törekszik elsősorban kedvező változás elérésére. A kezelés befejeztével szükség esetén a további elérhető pszichoterápiás lehetőségekre vonatkozóan segítséget nyújtunk.

Stresszmentesítő, relaxációs csoport

  • Célunk, hogy a csoporton résztvevőknek olyan relaxációs technikát adjunk a kezükbe, mely révén szorongásukat csökkenteni tudják. Várunk tehát mindenkit, aki valamilyen szorongásos panasszal, fóbiával, félelemmel, pánikkal küzd, esetleg nehezen kezeli az erős stresszel teli helyzeteket. Az alkalmazott módszer az autogén tréning, mindfulness és egyszerűbb imaginációs technikák.

Pszichotikus páciensek pszichoedukációs csoportja (metakognitív tréning)

  • A csoportra elsősorban szkizofrén és szkizoaffektív betegeket várunk, akik valaha átéltek pszichotikus epizódot, vagy jelenleg is küzdenek hanghallásokkal, képi hallucinációkkal, esetleg téveszmékkel. Számukra szeretnénk segítséget nyújtani a legújabb terápiás eszközökkel, úgymint a metakognitív módszer és az elfogadás- elköteleződés terápia. Nagy hangsúlyt helyezünk továbbá a pszichoedukációra, mely mind a résztvevők, mind családjaik számára új ismereteket hozhat a betegséggel kapcsolatban.

    A szkizofrénia tünetei és kezelése (edukációs anyag)

Munkatársaink

Pszichiáter szakorvos: Dr. Tombor László, megbízott osztályvezető 
Pszichológus: Bálint Sára, Nyulászi Anna, Zsedényi Csaba
Főnővér: Varga Mónika
Főnővér helyettes: Szántó Hajnalka

 

Betegjogi képviselő

Betegjogi képviselő: dr. Mina András

Telefonszám: +36/20-4899-577
H-CS: 08:00-16:30
P: 08:00-14:00

E-mail: andras.mina@ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra időpontja: telefonon előre egyeztetett időpontban

Fogadóóra helye: Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömb
(1083 Budapest, Balassa u. 6.)

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA, AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.

A FENTI ELÉRHETŐSÉGEK SIKERTELENSÉGE ESETÉN AZ IJSZ ZÖLDSZÁMA HÍVHATÓ: 06/80-620-055