Tisztelt Rezidensek!

A pszichiátriai szakképzés V. évében, a 2022/23-as tanévben – ahogyan a 2021/22-es tanévben is – Klinikánk rendezi a pszichiátria propedeutika tanfolyamot.
A tanfolyamon azok vehetnek részt, akik számára a Pszichiátriai Grémium elnöke ezt engedélyezi. Döntésemet az osztályfőnökök javaslatára, illetve a jelentkezők által leadott adatok, anyagok alapján hozom meg.
Pszichiátriai propedeutika tematika
Jelentkezés: andrassy.dalma@semmelweis.hu képzési koordinátor részére írt levélben
Kérjük, az emailben adja meg az alábbiakat:
– osztályfőnök neve
– munkahely neve
– képzésben eltöltött évek száma, ill. hány év van még hátra képzéséből
– ill. a RENY felületén elérhető dokumentumok

Dr. Réthelyi János egyetemi tanár
grémium elnök

 

Pszichiátria Szakmai Grémium

Tagjai: dr. Bitter István (elnök), dr. Kurimay Tamás, dr. Réthelyi János, dr. Tolna Judit

A Grémium szorosan együttműködik a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikával és szakmai szervezetekkel (pl. Magyar Pszichiátriai Társaság). Segíti az új rezidensek eligazodását a képzési rendszerben, akiknek a kötelezően előírt elméleti képzése a Klinikán történik, évfolyamonkénti beosztással. Az évfolyamok oktatását 4 éven át a Klinika igazgatója által kijelölt „osztályfőnökök” végzik. A Grémium részt vesz a tutorokkijelölésében és a képzésüket 2015. jul.-1 előtt megkezdők részére új mentort jelöl ki, ha mentoruk az Egyetemről eltávozik. A Grémium követi a képzőhelyek akkreditálásához szükséges szakmai információkat és részt vesz a képzés színvonalának az ellenőrzésében (a törzsképzés után minden rezidensnek szóbeli vizsgát, a szakképzés végén pedig írásbeli tesztvizsgát kell tennie). A Grémium tagjai segítséget nyújtanak a rezidenseknek képzési programjuk optimális kialakításához és elbírálják módosítási kérelmeiket, elvégzik az indexekkel és munkanaplókkal kapcsolatos adminisztratív teendőket. A képzőhelyek kérésére konzultálnak az akkreditációs kérelmek előkészítéséről és elbírálják az akkreditációs kérelmeket az illetékes Dékánhelyettes felkérése alapján.

Pszichiátria szakorvos képzés tematika