Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. augusztus 1.
352918 Összes oltás

Pszichiátria Szakmai Grémium

Tagjai: dr. Bitter István (elnök), dr. Kurimay Tamás, dr. Réthelyi János, dr. Tolna Judit

A Grémium szorosan együttműködik a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikával és szakmai szervezetekkel (pl. Magyar Pszichiátriai Társaság). Segíti az új rezidensek eligazodását a képzési rendszerben, akiknek a kötelezően előírt elméleti képzése a Klinikán történik, évfolyamonkénti beosztással. Az évfolyamok oktatását 4 éven át a Klinika igazgatója által kijelölt „osztályfőnökök” végzik. A Grémium részt vesz a tutorokkijelölésében és a képzésüket 2015. jul.-1 előtt megkezdők részére új mentort jelöl ki, ha mentoruk az Egyetemről eltávozik. A Grémium követi a képzőhelyek akkreditálásához szükséges szakmai információkat és részt vesz a képzés színvonalának az ellenőrzésében (a törzsképzés után minden rezidensnek szóbeli vizsgát, a szakképzés végén pedig írásbeli tesztvizsgát kell tennie). A Grémium tagjai segítséget nyújtanak a rezidenseknek képzési programjuk optimális kialakításához és elbírálják módosítási kérelmeiket, elvégzik az indexekkel és munkanaplókkal kapcsolatos adminisztratív teendőket. A képzőhelyek kérésére konzultálnak az akkreditációs kérelmek előkészítéséről és elbírálják az akkreditációs kérelmeket az illetékes Dékánhelyettes felkérése alapján.

Pszichiátria szakorvos képzés tematika