A doktori iskola témavezetői és témáik (2016)

Ádám Szilvia
A krónikus stressz pszicho-szociális és egészségi állapottal összefüggő stresszorainak a vizsgálata

Bagdy György
1. Genetikai faktorok és gén-környezet interakciók a pszichiátriai zavarok kialakulásának hátterében
2. Pszichoszociális faktorok és örökletes tényezők szerepe depresszióban és addikcióban

Bakacsi Gyula
Nemzeti és szervezeti kultúra és leadership az egészségügyben (a GLOBE kutatás módszertanával)

Balázs Judit
Gyermekpszichiátriai kórképek vizsgálata

Balog Piroska
1. A krónikus (házastársi-, munka- és társas) stressz, a szorongásos és depressziós tünetek, valamint a szív-érrendszeri betegségek cirkuláris oksági összefüggéseinek vizsgálata.
2. Pszichoszociális, életmód és társadalmi-gazdasági tényezők szerepe a legnagyobb népegészségügyi jelentőségű megbetegedések (szív-érrendszeri, daganatos, pszichés megbeteg

Belicza Éva
Az egészségügyi ellátó rendszer, szolgáltatók és szolgáltatások értékelésében alkalmazható mérési módszerek és alkalmazásuk a hazai gyakorlatban, az ellátás igénybevételétele

Bitter István
Klinikai pszichofarmakológia

Bódizs Róbert
Allapotfüggő és egyénspecifikus agyi elektromos aktivitásmintázatok alvásban – magatartástudományi és klinikai relevanciák

Csukly Gábor
1. Szociális kogníció vizsgálata pszichiátriai betegségekben
2. Az enyhe kognitív zavar és a demenciák korai szűrése és megelőzése

Czobor Pál
Pszichiátriai megbetegedések pszichofiziológiai és neuropszichológiai mechanizmusainak vizsgálata

Gaál Péter
A társadalmi tőke szerepe és jelentősége az egészségügyi rendszer működésében

Gazdag Gábor
Az elektrokonvulzív kezelés klinikai alkalmazásának vizsgálata

Gerevich József
A társas támogatottság és a szociális aktivitás szerepe az egészség megőrzésében és helyreállításában

Gergely György
Mentalizációs deficitek a fejlődési pszichopatológiában

Győrffy Zsuzsa
Stressztényezők és megküzdés, szomatikus és mentális egészség az orvosok és az orvostanhallgatók körében

Halász József
Externalizációs tünetek vizsgálata

Hegedűs Katalin
A halál, a haldoklás és a gyász mentálhigiénés aspektusai
Kommunikáció a súlyos állapotú beteggel

Ittzés Gábor
A posztmodern hatása közösségek vezetőképzési modelljeire

Ittzés András
A mentálhigiénés jellemzők mérésének módszertana, képzések eredményességének vizsgálata

Juhász Gabriella
Mikro- és makrokörnyezeti hatások és gének szerepe a depresszió kialakulásában

Kéri Szabolcs
Neurokognitív tesztvizsgálatok pszichiátriai zavarokban

Kovács József
Egészség és bioetika

Kovács Mónika Erika
Mentális egészség, betegségek és életminőség- az intervenció és prevenció lehetőségei, különös tekintettel az időskorban előforduló

Kurimay Tamás
Családpatológia, kommunikáció és terápia

Lázár Imre
A betegségek és a gyógyítás kulturális és kultúraközi vonatkozásai

Martos Tamás
Személyes célok és életcélok szerepe a pozitív lelki egészségben: egyéni, társas és társadalmi megközelítések

Molnár Miklós Zsolt
Alvászavarok krónikus vesebetegek körében

Mucsi István
1. Szervtraszplantált betegek életminőségével kapcsolatot mutató tényezők vizsgálata
2. Az alvási apnoe szindróma epidemiológiája és jelentősége
3. Krónikus betegségek pszicho-szociális vonatkozásai

Nagy Endre
Szociális és vallási társadalomelméletek a normális és a patologikus dimenziójában

Novák Márta
1. Hangulat- és szorongásos zavarok, valamint életminőség vizsgálata
2. Az alvás- és ébrenlét zavarainak egészségügyi és társadalmi jelentősége

Nyakas Csaba
Kísérletes viselkedéstudomány

Perczel Forintos Dóra
1. Öngyilkosság megelőzés
2. Poszttraumás stressz állapotok és traumakutatás
3. Az obesitas pszichológiai jellemzői, testsúlycsökkentés, súlymegtartás és visszaesés pszichotrápiás lehetőségei

Pethesné Dávid Beáta
Mentálhigiéné és társadalmi tőke: egyén, család és közösség erőforrásainak kapcsolathálózati megközelítése

Pikó Bettina
Fiatalok egészségi állapotának és életmódjának magatartás-epidemiológiai vizsgálata

Purebl György
1. A megzavart cirkadián ritmus szerepe komorbid pszichiátriai és belgyógyászati kórképek kialakulásában és lefolyásában
2. Depresszió és öngyilkosság-megelőzés közösségi és transzkulturális vonatkozásai

Pusztai Gabriella
A társadalmi tőke koncepció elméleti és empirikus alkalmazása a vallásosság mentén szerveződő közösségek kutatásában

Rajna Péter
Oligoepilepszia: létező vagy fantom entitás

Réthelyi János
Molekuláris pszichiátria: Genetikai, epigenetikai, genomikai és proteomikai vizsgálatok pszichiátriai kórképekben

Rihmer Zoltán
1. Az öngyilkosságok, öngyilkossági kísérletek alakulása Magyarországon
2. Az affektív betegségek klinikai és biológiai vonatkozásai

Simon Lajos
1. A számítógép segítsége a pszichiátria és pszichoterápia diagnosztikai és terápiás folyamatában non-verbális kommunikáció felismerése és virtuális valóság (VR) terápia
2. Emóciók felismerése és kifejezése különböző pszichiátriai betegségekben

Stauder Adrienne
Magatartásorvoslási módszerek alkalmazása

Szémán Zsuzsa
Az öregedés biológiai, mentális, társadalmi és szociálpolitikai kérdései és az ebből adódó feladatok

Szűcs Anna
A magatartásváltozások neurológiai vonatkozásai

Szumska Irena
A táplálkozási magatartás zavarainak prevenciója

Torzsa Péter
Az affektív temperamentum-típusok alakulása krónikus betegségben (hypertonia, diabetes, obesitas) szenvedő betegeknél

Tóth Pál Péter
A migráció, különösen a más országokba költözés hatása a személyes életvitelre, az emberi kapcsolatokra és a szubjektív jóllétre

Török Szabolcs
A preventív szemléletű egészségvédelem mentálhigiénés és társadalmi vonatkozásai

Török Péter
Új vallási, ifjúsági és önsegítő közösségi mozgalmak szociológiája

Tringer László
Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban

Túry Ferenc
A táplálkozási magatartás pszichoszociális tényezői

Unoka Zsolt
Személyiségzavarok tünetdimenzióinak vizsgálata