Bemutatkozás

 

Doktori-Iskola-LogoA Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola (Tudományági Doktori Iskola, TDI; MAB azonosítószám: 78) 1993-ban alakult. A Semmelweis Egyetem 4. számú doktori iskolája. Vezetője Dr. Bagdy György egyetemi tanár, az MTA doktora, neurológia, pszichiátria, pszichoterápia és klinikai farmakológia szakvizsgákkal rendelkezik.

Részletek

A 4. sz. Doktori Iskola jelenleg három programmal működik:
– Pszichiátria (klinikai orvostudomány)
– Mentális egészségtudományok (egészségtudomány)
– Egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése (szociológia)
 A fenti tudományágakban megvalósuló programok és témák, kutatási és oktatási tevékenységeink a doktori iskola integratív szemléletében zajlanak, amelyek a természet- és társadalomtudományos paradigmák találkozási pontjánál kiegészítik egymást, egyfajta híd szerepét töltik be. A TDI képzési és kutatási tevékenysége a lelki egészség – lelki betegség kérdéseit helyezi a középpontba. A tudományágak és a programok közötti összehangolt munkát a 3 évre folyamatosan tervezett kurzusok biztosítják úgy, hogy egy-egy szemeszterben 6 -7 kurzusra kerül sor. A képzési időszakon belül (6 szemeszter) minden hallgatónak lehetősége van arra, hogy a témájához szükséges kurzusokat felvegye. Doktori hallgatóink alapdiplomájának heterogenitása felzárkóztató kurzusok meghirdetését tette indokolttá, amelyeket minden félévben a doktori iskola hivatalos honlapján közzé tett kurzusadatbázisban meghirdetünk.
 A doktoranduszok képzését az Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája által kiadott Doktori Szabályzat, valamint a Tudományági Doktori Iskola Belső ajánlása szerint végezzük. A fokozatszerzés során a házi vitákat opponens részvételével tartjuk meg.
 További részletes bemutatkozás, az egyes programok leírása a Doktori Iskola honlapján olvasható: Tovább a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának honalpjára. 

 

Kurzusok és kurzustervek

Képzési Terv (kurzusok) 2016. szeptemberétől PhD képzésbe lépő hallgatók számára:
 
Képzési Terv (kurzusok) és Orientációs előadás a 2016. szeptembere előtt PhD képzésbe lépő hallgatók számára:
 
A Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 3 éves kurzustervei

4/1.  Pszichiátria program kötelező kurzusai
4/2. Mentális egészségtudomány program kötelező kurzusai_2015.12.01
4/1-4/2. Program Speciális választható kurzusai
4/3-as Kurzusok 2016.02-tol

 

Felzárkóztató kurzusok

Elmegyógyászat I-II
Orvosi pszichológia I-II

Dokumentumok

Szigorlati tételsorok

Pszichiátria szigorlati tételsor
Egészségtudományok szigorlati tételsor
4/3-as program: Egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiéniás megközelítése – A Ph.D. szigorlat főtárgyának tematikája

Egyéb dokumentumok

Publikációk elfogadása
Jegyzökönyv a munkahelyi vitáról
Módszertani kérdések
Belső ajánlás 2014

Az Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola témavezetői és témakörei (Az Országos Doktori Tanács honlapja)