Szkizofrénia és felnőttkori ADHD genetikai hátterének vizsgálata

Kutatásainkban két felnőttkori pszichiátriai betegségben, szkizofréniában és felnőttkori ADHD-ban vizsgálunk gyakori és ritka genetikai variánsokat, ezek összefüggését a tüneti súlyossággal. Az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézettel és külföldi partnerekkel együttműködésben TaqMan-alapú genotipizálás, genom-szintű asszociációs vizsgálat és exom-szekvenálás elvégzésére van lehetőségünk. Ezen túlmenően más fenotípusok (EEG, MR agyi képalkotás) asszociációját is vizsgáljuk a genetikai variánsokkal.

Kognitív eltérések vizsgálata szkizofréniában és felnőttkori ADHD-ban

A kutatócsoport célkitűzése a felnőttkori pszichiátriai betegségekben kognitív eltérések vizsgálata a számítógépes alapú CANTAB szoftvercsomaggal. Ezek a vizsgálatok abban segítenek, hogy jobban megismerjük az egyes pszichiátriai betegségekre jellemző specifikus neurokognitív profilokat.

Impulzivitáskutatás felnőttkori ADHD-ban és borderline személyiségzavarban

Az impulzivitás olyan pszichiátriai tünet, amely sok pszichiátriai betegségben jelenik meg, ezek közül a két legfontosabb az ADHD és a borderline személyiségzavar. Vizsgálatunkban az impulzivitás neuropszichológiai, tünettani, genetikai és elektrofiziológiai korrelátumait elemezzük.

In vitro pszichiátriai betegségmodellezés

Ez irányú vizsgálatainkban indukált pluripotens őssejt alapú sejtes rendszert hozunk létre szkizofrén betegekből. Ezáltal a betegségekre jellemző molekuláris útvonalakat tudjuk elemezni funkcionális és transzkriptomikai módszerekkel.

Anti-NMDA encephalitis és autoimmunitás vizsgálata szkizofréniában 

Klinikai alapú vizsgálatunkban immunológiai módszerekkel vizsgáljuk az autoimmun eltérések és a klinikai tünetek összefüggését szkizofréniában.

 

Kutatócsoport vezetője:
Dr. Réthelyi János, PhD, egyetemi tanár, a pszichiátria, pszichoterápia, klinikai genetika szakorvosa
A kutatócsoport tagjai:
Dr. Balogh Lívia, PhD, adjunktus, pszichiáter szakorvos
Dr. Szőcs Katalin, PhD, pszichiáter szakorvos
Dr. Somogyi Szilvia, PhD-hallgató, pszichiáter szakorvos
Dr. Hermán Levente, PhD-hallgató, pszichiáter szakorvos
Dr. Kenézlői Eszter, PhD-hallgató, gyerekpszichiáter szakorvos
Dr. Zsigmond Réka, pszichiáter szakorvosjelölt
Dr. Szepes Borbála, PhD-hallgató
Kilencz Tünde pszichológus
Hathy Edit, PhD-hallgató, biológus
Vincze Katalin, PhD-hallgató, biológus