Általános leírás

Nappali kórház

Klinikánk dinamikusan fejlődő Nappali Kórháza jelenleg 25 aktív és 12 krónikus férőhellyel és folyamatosan bővülő profilokkal rendelkezik. Évek óta működő foglalkoztatónk és a csoport megtartó erején alapuló klasszikus szocioterápiás ellátás mellett tematikus készségfejlesztő csoportokat is tartunk kórházi befekvést nem igénylő problémával küzdők részére.

A részvétel OEP finanszírozott, érvényes TAJ esetén térítésmentesen vehető igénybe. 

Időpontot kérni, érdeklődni a (1)2100-330/51219-es telefonszámon telefonszámon lehet.

Bemutatkozás

Klinikánk dinamikusan fejlődő Nappali Kórháza jelenleg 25 aktív és 12 krónikus férőhellyel és folyamatosan bővülő profilokkal rendelkezik.

Évek óta működő foglalkoztatónk és a csoport megtartó erején alapuló klasszikus szocioterápiás ellátás mellett gondozottjainknak lehetősége van részt venni számos foglalkozáson, így irodalomcsoporton, zeneterápiás foglalkoztatáson, kognitív tréningen, tornán, kis- és nagycsoporton, varrócsoporton vagy éppen közös éneklésben.

A foglalkozások között munkájukkal a klinika életét könnyítik meg (pl. gyógyszeres zacskó, vatta buci készítésével stb.). A tavaszi-és nyári időszakban konyhakerti növények gondozása, ünnepek előtti időszakokban dekoráció készítése, valamint időszakonként egy-egy klinikán kívüli program színesíti mindennapjaikat.

A gondozottak között vannak évek óta klinikánkon kezelt páciensek éppúgy, mint egy-egy akut epizódot átélt fiatalok. A kezelés célja az egyes esetekben más és más, rehabilitációjuk tervezését igyekszünk, a lehetőségekhez képest, egyénre szabni.

Térben kissé elkülönülten, de humánerőforrás szempontjából a nappali kórház életébe szorosan integrálva működnek két hetes tematikus, készségfejlesztő csoportjaink. A kéthetes (hétfőtől a következő péntekig) tréningek minden esetben hétköznap délelőttönként zajlanak, adminisztratív szempontból kórházi felvétellel járnak, ugyanakkor a klinika által biztosított ebéd elfogyasztását követően a résztvevők otthonukba távozhatnak, a délutánt és az estét nem szükséges kórházban tölteniük.

A kéthetes csoportfoglalkozásokon való részvétel OEP finanszírozott, érvényes TAJ esetén térítésmentesen vehető igénybe.

Kéthetes tematikus csoportok indulnak rendszeresen →

Munkatársaink

  • Pszichiáter szakorvos: Dr. Tombor László, megbízott osztályvezető 
  • Pszichológus: Bálint Sára, Nyulászi Anna, Kilencz Tünde
  • Főnővér: Varga Mónika
  • Főnővér helyettes: Szántó Hajnalka

Működési rend

Nappali Kórház – csoportterápiás részleg
Protokoll

Minden esetben szükség van a csoportot megelőző első interjúra, ahol szakemberek döntenek arról, hogy a jelentkező alkalmas-e csoportos terápiára, és melyik csoport a legmegfelelőbb számára.
Az első interjúra való jelentkezéseket telefonon ((1) 2100-330/51219) várjuk.

Előfordul, hogy valakinek a kezelőorvosa javasolja esetleg beutalót is ad egy csoportunkra, ebben az esetben is szükség van első interjúra, amihez szintén időpontot kell kérni a fent említett elérhetőségeken.
Amennyiben az első interjút követően a személyzet úgy dönt, hogy a csoportos módszer nem megfelelő a jelentkező számára, úgy előfordulhat, hogy elutasítja a jelentkezését.
Amennyiben az első interjún a kezelő személyzet szerint a jelentkezőnek hasznos lehet a csoporton való részvétel, úgy közösen egyeztetnek arról, melyik csoport illeszkedik legjobban a problémájához. Előfordulhat, hogy az adott csoport akár hónapokkal később indul, mint ahogyan az első interjú megtörtént.
A csoport kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a jelentkező az elmúlt két hónapban járt-e hasonló csoportos terápiára, vagy feküdt-e kórházban. Két hónapnak kell eltelnie az előző kórházi bent fekvés kezdetétől (azaz, az előző felvétel napjától).

A csoportok létszáma min. 4, max. 10-12 fő.
A csoport indulását megelőző héten szükséges megerősíteni a csoporton való részvételi szándékot.
A csoportterápia ideje alatt a jelentkező vállalja, hogy a foglalkozásokra józan állapotban érkezik, amennyiben felmerül alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer használata, hozzájárul, hogy ezt a kezelőorvosok szondával ellenőrizzék. Pozitív eredmény a terápiából való azonnali kizárást eredményez. Illegális tudatmódosítónak számít a nem a kezelőorvosa által felírt gyógyszer is, vagy annak nem a felírt mennyiségben történő fogyasztása is.

A terápiás csoport ideje alatt a jelentkező vállalja, hogy önsértő cselekedeteket és öngyilkossági kísérletet nem hajt végre. Amennyiben ilyen jellegű gondolat merül fel benne, azt azonnal közli a kezelőszemélyzet tagjaival, akik mérlegelik a csoportterápia folytatását, esetlegesen pedig egyéb terápiás lehetőségeket javasolnak.
A résztvevő a csoportot Nappali Kórházas állományban végzi, azaz párhuzamosan nem állhat kezelés alatt más egészségügyi intézményben. Receptírás vagy egyéb gondozói tevékenység sem történhet ezalatt az idő alatt.

Akut ellátás esetén is a Nappali Kórház, vagy a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika ügyeletes orvosa az illetékes ellátó egység.
A csoporton való részvétel során akut orvosi ellátást, laborvizsgálatot, konzíliumot csak abban az esetben szervezünk, ha azt a kezelőszemélyzet tagjai indokoltnak látják.
A csoporton tartózkodás idejére kizárólag a pszichiátriai gyógyszereket tudjuk biztosítani, esetleges akut ellátás során egyéb gyógyszereket is be tudunk szerezni. Nem pszichiátriai jellegű krónikus betegség, illetve megfázásos panaszok gyógyszeres ellátására nincs lehetőség.

Egyéni pszichoterápiára, pszichiátriai gondozásra kapacitás hiányában nincs lehetőség.

A csoport induló napján a kezelő személyzettel előre egyeztetett időpontban kell megjelenni egy adminisztratív jellegű felvételi elbeszélgetésre. A beszélgetés kb. 30 (+/- 15) percet vesz igénybe.
Amennyiben a jelentkező a felvételi napon, a megadott időpontban nem jelenik meg, úgy a csoporton való részvétele nem lehetséges.
A csoportok indulása mindig hétfőn 11:30- kor történik, a nyitó alkalom általában 45 (+/- 15) percet vesz igénybe.
A csoportok ezt követően, azaz keddtől péntekig, majd a következő héten hétfőtől péntekig 9:00-11:30 tartanak, egy szünettel.
A szünet körülbelül 15 perc, a terápiás folyamattól függően, a csoportvezető által meghatározott időpontban.
Amennyiben a résztvevő tudja, hogy valamelyik csoport alkalmon nem tud részt venni, úgy a (+36-1) 210-0330 telefonszám 51219-es mellékén szükséges ezt jelezni.
A csoportokról két alkalommal lehet hiányozni, több hiányzás a terápiából való azonnali elbocsátást eredményez.
Ha a kezelőszemélyzet úgy ítéli meg, hogy a résztvevő viselkedése sérti a csoport kereteit, ez szintén a terápiából való azonnali elbocsátást eredményezheti.

A terápiás foglalkozások zárt csoportban történnek. A csoporton elhangzott résztvevők személyes történeteit bizalmasan kezeljük, másokkal kapcsolatosan semmilyen információt nem adható tovább, a csoporttitkot megtartjuk. (Saját megélések, a végzet feladatok, a csoportvezetők nem részei a csoporttitoknak.)
A terápia ideje alatt megterhelő élmények vagy más intim lelki tartalmak megosztására is szükség lehet, melyekről nehéz beszélni. A bizalom légkörének kialakítása érdekében ezért a csoporttársak felé történő véleménynyilvánítás során az agresszió kerülendő.

A mobiltelefonokat (vagy más, a nyugodt terápiás légkört megzavaró tárgyakat) kérjük lehalkítani. Ha valamilyen oknál fogva fontos hívást kell bonyolítania a terápia ideje alatt, azt a csoportszobán kívül teheti csak meg.
Más csoporttaggal túl intim kapcsolatot a csoport ideje alatt nem lehet kialakítani, azt legkorábban a csoport lezárása után lehet elkezdeni.
Dohányozni csak az épületen kívül lehet.

A csoport idejére reggeli és ebéd kérhető, ezt legkésőbb a nyitónapon tartott bemutatkozó csoportig kérjük eldönteni. Záró napon ebédelési lehetőség nincs.
Az étkezésekhez evőeszközt, poharat nem tudunk biztosítani, erről a jelentkezőnek saját magának kell gondoskodnia.
Indokolt esetben a csoportok ismételhetőek, legkorábban két hónap elteltével lehet újabb csoportra jelentkezni, erről minden esetben a részvevő és a kezelőszemélyzet közösen döntenek.