Semmelweis Egyetem Tudományos Diákkör honlapja

– Felnőttkori figyelemzavaros – hiperaktivitási szindróma (ADHD) vizsgálata Dr. Bitter István DSc
– Pszichofarmakonok klinikai vizsgálata Dr. Bitter István DSc
– A magyar pszichiátria története (biológiai és pszichoterápiák, elektrokonvulzív kezelés, eugenika hazánkban) Dr. Baran Brigitta PhD
– A pszichiátriai betegségek igazságügyi vonatkozásai Magyarországon Dr. Baran Brigitta PhD
– Pszichiátriai betegségük miatt kényszergyógykezelésre ítélt violens bűncselekményt elkövetők kórelőzményének vizsgálata  Dr. Baran Brigitta PhD
– Klinikai, kognitív és molekuláris vizsgálatok szkizofréniában és bipoláris affektív zavarban Dr. Réthelyi János PhD
– Pszichiátriai farmakogenetika Dr. Csukly Gábor PhD
– Érzelemfelismerés folyamatának elektrofiziológiai vizsgálata pszichiátriai betegségekben Dr. Csukly Gábor PhD
– Az “ultimátum játék” paradigma vizsgálata pszichiátriai betegségekben Dr. Csukly Gábor PhD
– Az enyhe kognitív deficit Dr. Csukly Gábor PhD
– Virtuális valóság alkalmazása a fóbiák és szizofrénia terápiájában Dr. Simon Lajos CSc
– A szexuális zavarok, ezek epidemiológiai és terápiás kérdései Dr. Simon Lajos CSc
– Érzelmek felismerésének és kifejezésének vizsgálata az arcon, a gesztusokban és a vokális csatornán Dr. Simon Lajos CSc
– A közösségi pszichiátria helye és szerepe a pszichiátriai  betegségekkel élők rehabilitációjában és gonzodásában Dr. Simon Lajos CSc
– Társas megismerés (empátia, tudatelmélet, implicit és explicit mentalizáció) zavarainak vizsgálata személyiségzavarokban  Dr. Unoka Zsolt PhD
– Érzelemszocializáció vizsgálata személyiségzavarokban  Dr. Unoka Zsolt PhD
– Társas ingerek hatása a végrehajtó funkciókra személyiségzavarokban és szkizofréniában Dr. Unoka Zsolt PhD
– Identitás zavarainak vizsgálata személyiségzavarokban  Dr. Unoka Zsolt PhD
– Szociális háló, kötődés, kapcsolati modellek, bizalom és társas-megismerés kapcsolatának vizsgálata különböző mentális zavarokban Dr. Unoka Zsolt PhD
– Szkizofrén betegek katamnesztikus vizsgálata Dr. Tolna Judit PhD
– Pszichopathológiai becslőskálák felvétele szkizofrén betegeknél  Dr. Tolna Judit PhD
– A pszichiátria oktatás hatása az általános orvostanhallgatók pszichiátriára vonatkozó attitűdjére Dr. Tolna Judit PhD
Az ECT kezeléssel kapcsolatos attitűdök vizsgálata különböző csoportokban  Dr. Gazdag Gábor PhD
– Szomatikus betegségben szenvedők (HIV pozitívak, Hepatitis C fertőzöttek) neurokognitív vizsgálata  Dr. Gazdag Gábor PhD
– Violens bűncselekményt elkövető pszichiátriai betegek vizsgálata  Dr. Gazdag Gábor PhD
– A pszichiátriai gyakorlat forenzikus vonatkozásai  Dr. Gazdag Gábor PhD
– Robottechnika alkalmazása a neurorehabilitációban. Dr. Dénes Zoltán PhD