A Pszichiátria és Pszichoterápiás Klinikán intenzív és szerteágazó kutatási tevékenység folyik számos hazai és nemzetközi kollaborációval.

Legfontosabb kutatási témáink:
Felnőttkori figyelemhiányos/ hiperaktív zavar (ADHD) vizsgálata, beleértve az ADHD magyar populáción történt epidemiológiai és genetikai vizsgálatát. A szkizofrénia genetikai hátterének vizsgálata (altémák: kandidáns gének polimorfizmusainak tanulmányozása szkizofrén betegek magyar csoportjában, összefüggésük a szkizofrénia deficit szindrómájával). Neuropszichológiai és pszichofiziológiai vizsgálatok szkizofréniában, ADHD-ban és bipoláris zavarokban. Vizuális percepció, figyelem, memória, döntéshozatali folyamatok valamint szociális kogníció vizsgálata pszichiátriai megbetegedésekben. Emóciók felismerésének és kifejezésének vizsgálata pszichiátriai betegeknél (altémák: érzelem felismerés vizsgálata pszichiátriai kórképekben számítógéppel generált arckifejezéseket használva; emóciókat kifejező gesztusok felismerésének vizsgálata, a hangon keresztüli kifejezés és felismerés vizsgálata). Virtuális valóság alkalmazásának lehetőségei a pszichiátriában és pszichoterápiában. Pszichofarmakológiai vizsgálatok (pszichopatológiai és neurokognitív változók elemzése különböző típusos- és újabb atípusos neuroleptikumokkal való kezelés hatására, gyógyszerhatásra bekövetkező klinikai válasz egyedi prediktor-tényezőinek elemzése). Szűrővizsgálati módszer kifejlesztése minimális kognitív károsodás megállapítására. Evészavarok tipológiai és dimenzionális jellemzői és kognitív sémák közötti összefüggések vizsgálata, valamint kognitív sémák és pszichopatológiai tünetek összefüggésének elemzése.

További fontos kutatási területek:
Szorongásos és affektív zavarok vizsgálata, pszichoterápiák hatékonyságának mérési lehetőségei, étkezési zavarok komplex terápiája, organikus pszichoszindrómák és gerontopszichiátria, epilepszia pszichopatológiai tünetei, elektrofiziológiai kutatások, mentálhigiénés módszerek alkalmazási területei. Bírók körében végzett felmérés az igazságügyi pszichiátriai szakértői vélemény mely szerepéről. A felnőttkorra fennmaradó figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (felnőttkori ADHD) epidemiológiai és egyéb vonatkozásait felnőtt fogvatartottak között.