Parcsami Gáborné: 110 éves a Balassa utcai Klinikák Könyvtára.
(In: Orvosi Könyvtárak. A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja. 2018. 15. évfolyam, 2. szám)


Nyitvatartás:
A könyvtár nyitva tartása naponta hétfőtől péntekig fél 8-tól fél 4-ig tart.

Könyvtáros:
Parcsami Gáborné
Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Könyvtára
1083 Budapest, Balassa utca 6.
Telefon: 210-0330/51201

1

 

Szolgáltatások:
A könyvtár külső használói és a hallgatók helyben használhatják a könyvtári dokumentumokat. A könyvek kölcsönzése csak a Klinikán dolgozók számára lehetséges, de könyvtárközi kéréseket a könyvtár teljesít, egy hónapos kölcsönzési határidővel.

Folyóiratokat és szakdolgozatokat a könyvtár nem kölcsönöz, ezért ezekből csak fénymásolás kérhető. A szakirodalmi tájékoztatás e-mailen, telefonon vagy helyben, a hagyományos katalógusokból és elektronikus adatbázisokból történik. 

Állomány:
A könyvtáros 1997 óta leírást készít a bevételezett könyvekről, és tárgyszókatalógust épít. Emellett cím, szerző és tárgyszó szerinti kézi katalógus áll az olvasók rendelkezésére. A folyóiratok érkeztetése és nyilvántartása cardexeken történik.

Felszereltség:
A könyvtárban fénymásológép és nyomtató áll rendelkezésre. A könyvtári munkát 1996 óta interneteléréssel rendelkező számítógép segíti.


2A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Könyvtára történetének bemutatása 1908-tól napjainkig

Az intézmény könyvtárának története 1908. november 1-ig, azaz a Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Ideg- és Elmekórtani Klinika megnyitásáig vezethető vissza. Az alapító igazgató Moravcsik Ernő Emil (1908-1924) kötelességének érezte, hogy a gyógyításon kívül a tudományos búvárkodásnak is helyet adjon.

Az Orvosi Hetilap 1908. évi V. kötet 1-4. számának Elme és Idegkórtan mellékletéből kiderül, hogy a Könyvtár 1908-ban már létezett: 

3„A Balassa utcára néző homlokzata a tudományos vizsgálatokra, a tanításra, a bejáró betegeknek való rendelésre és ezek villamos kezelésére, a betegek felvételére szolgáló helyiségeket, a házi gyógyszertárt és könyvtárt foglalja magában.”

A könyvtár a főépület földszintjén kapott elhelyezést. Az alapító igazgató vezette időszakból több akkoriban kiadott könyv és folyóirat is fellelhető érdeklődési körének megfelelően – az igazságügyi pszichiátriáról, az alkoholizmusról, a hisztériáról, veszettségről és a pszichés infekciókról 1810-től az 1920-as évekig francia, német és latin és magyar nyelven – az állományban.

54Schaffer Károly igazgatása (1924-1934) idején már céltudatossá vált a könyvtár építése. Minden egyes könyvet és folyóiratot az exlibrisével látott el. Európai nagyságok, híres hazai professzorok küldtek Schaffernek példányokat munkáikból. Schaffer medikus korától gyűjtötte az ideg és elmegyógyászati témák irodalmát 1939-ig, és erre a célra készült fekete dobozokban őrizte, amelyek kifogástalan állapotban ma is fellelhetők könyvtárunkban.

6A következő igazgatónak Benedek Lászlónak (1936-1945) szokatlanul nagy mennyiségű magyar, német, francia, angol, olasz és spanyol nyelvű publikációja jelent meg szám szerint 300, melyeket nagy számban ma is őriz a könyvtár.

1957-ben kettévált az intézmény, Budapesti Orvostudományi Egyetem Pszichiátriai ésNeurológiai Klinikára.1960-ig nem maradt írásos dokumentum a könyvtár vezetéséről. Az első leltárkönyv 1960-ból való, amelyetBakó Irén állított össze Nyírő Gyula professzor vezetése (1951-1966) idején. Ennek tanúsága szerint 2211 db könyvképezte a leltárt.

7

Juhász Pál igazgatása (1967-1984) alatt továbbra is Bakó Irén, majd később Szilágyi András orvos-könyvtáros gyarapította az állományt. Ebből az időből származik a ma is használatos katalógusrendszer.1984-ben kezdődött a Klinika rekonstrukciója. Ekkor az állomány nagysága 5513 db könyv és 3112 db folyóiratvolt. A rekonstrukció idején is volt könyvtári szolgáltatás. Czupor Mária kezelte az állományt egészen 1993. március 1-ig, amikor Parcsami Gáborné vette át a könyvtárat. 1994-ben Tringer László professzor vezette Klinikán (1994-2004) a szakkönyvtár impozáns helyiséget kapott a megújult főépület második emeletén. A Neurológiai Klinika könyvtári állománya is itt került elhelyezésre.

8Bitter István igazgatása idején (2004-2014) 2008. szeptember 10-én nagy változás következett be. A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika megkapta a 140 éves OPNI (Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet) Könyvtárának anyagát 600 dobozban, 7123 db könyvet és 5314 db folyóiratot Bitter István professzornak és Simon Lajos docensnek (2014-től mb. igazgató) köszönhetően.

A muzeális értékű könyvek külön kerültek elhelyezésre, a Tanácsteremben erre a célra épített szekrénysorokban.Az állomány elhelyezésének és raktározásának munkálatai     2010. január 4.-ig tartottak, azóta az OPNI könyvtári állománya a Pszichiátriai Klinika könyvtári állományának része. 2014. augusztus 5.-én az egyesített könyvtári állomány: könyv: 13391 db, folyóirat:  8892 db.

A legrégebbi három könyv a múzeális állományból:

1110Az első:

Leopoldi Auenbrugger: Experimentum nascens de remedio specifico in mania virorum Viennae: Typis Josephi Kurzbök, kiadás éve: 1776. 157 p. Auenbruggernek ez a műve sajátos gyógyszerekről szól, amit az emberek őrjöngése esetén lehet felhasználni. Mária Terézia Habsburg császárnő udvari orvosa tudományos munkájával nemesi címet is szerzett magának.

12A második:

Leonard Meister: Sittenlehre der Liebe und Ehe nebst einer Beilage über die helvetische Galanterie. Winthertur: Ben Heinrich Steiner und Comp. kiadás éve: 1785. 110 p.„Bibliothek Babicza 1918” bélyegzővel ellátva. Meister a házasság és a szerelem illemtanáról ír a svájci udvarlási szokások tükrében.

13A harmadik:

Georg Prochaska: Lehrsätze aus der Physiologie des Menschen. Wien: Wappler und Beck, 1802. 334 p. A Pándy hagyatékból előkerült könyv az ember fiziológiájáról ír.

 

 

Az OPNI Könyvtárából megörökölt hagyatéki és ajándékkönyvek

Az ajándékok, hagyatékok nagyságrendileg eltérnek egymástól, van köztük olyan, mint például a Pándy Kálmán, Schaffer Károly, Jendrassik Ernő, Miskolczy Dezső, Tariska István, Ambrózy György, és Nagy Tibor, által ránk maradt több száz kötetnyi ajándék. De akad köztük olyan is, mint például a Meduna László, Vajda Lajos, Laufenauer Károly, Csepely Tibor, Hainiss Géza, Tóth Lajos, Sántha Kálmán, Ferenczi Sándor, Hudovenig Károly, Bakody Aurél, Kluge Endre, Balassa László,és Környei István által adományozott értékes dokumentumok, amelyek csupán egy-két ritkaságnak számító könyvet jelentenek.

Az elmúlt 106 évet nagyon nehéz összegezni. A Pszichiátriai Klinika állománya és az európai színvonalon is egyedülálló OPNI Könyvtárának az állománya nagyon nagy értéket jelent az Semmelweis Egyetemnek, hiszen ez a gyűjtemény páratlan.

Moravcsik Ernő Emil, az első igazgató is méltán lenne büszke rá.

Budapest, 2014. augusztus 5.