Személyiségzavarok társas, affektív és kognitív zavarainak és hátterükben álló biológiai és pszicho-szociális kockázati tényezőknek a vizsgálata

Vizsgálataink fókuszában a személyiségzavar vonások hátterében álló társas megismerés zavarainak, érzelemszabályozási zavaroknak és neuropszichológiai zavaroknak a vizsgálata áll, illetve feladathelyzetekben vizsgált kognitív funkciózavarok elekrofiziológiai mutatóit próbáljuk azonosítani. A személyiségzavar vonások hátterében álló korai traumák és genetikai és epigenetikai mutatók közötti összefüggéseket vizsgáljuk, valamint Borderline személyiségzavar biobankot építünk.  Vizsgálataink célja, a funkcionálást leginkább befolyásoló tényezők azonosítása és célzott terápiás beavatkozások kialakítása.

 

Csoportos Sématerápia hatékonyságvizsgálata személyiségzavarok kezelésében

A kutatócsoport egyik fő célkitűzése a sématerápia hatékonyságának vizsgálata személyiségzavarban szenvedő személyek körében. Várólistás kontrollal és randomizált kontrollált elrendezésben hagyományos kognitív terápiával összevetve vizsgáljuk a csoportos sématerápia hatékonyságát. Vizsgáljuk, hogy milyen prediktorok (személyiségzavar vonások, korai traumák, korai maladaptív sémák, és sémamódok) befolyásolják a terápiából való idő előtti kiesést, a terápia hatékonyságát és hatás tartósságát 3 és 12 hónap múlva. Továbbá vizsgáljuk a terápiás beavatkozások költséghatékonyságát. Eredményeink segíthetik a krónikusnak tartott személyiségzavarok hatékonyabb kezelési formáinak kifejlesztését, amelyek jobb funkcionáláshoz vezethetnek.

 

A munkacsoport tagja:

Kutatócsoport vezetője: Dr. Unoka Zsolt Szabolcs, PhD, egyetemi docens, pszichiáter, pszichoterapeuta, pszichiátriai rehabilitáció szakorvos
Vizin Gabriella, PhD, klinikai szakpszichológus
Rácz Anna, PhD hallgató, pszichológus
Mara Czegel Richman, PhD hallgató, pszichológus
Dr. Egervári Luca, PhD hallgató, pszichiáter szakorvos
Bajzát Bettina, PhD hallgató, pszichológus
Dr. Biró Gergely, klinikai szakpszichológus
Dr. Hajduska-Dér Bálint, PhD hallgató, pszichiáter szakorvos