EREDMÉNYEK

NYERTES PÁLYÁZATOK

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A pályázat célja

Jelen kiírás az RRF-2.1.2-21-2022-00010 A gyakorlati orvosképzés fejlesztése a Semmelweis Egyetemen című projekt keretében kerül kiírásra annak megvalósulását támogatandó, felsőoktatási képzések gyakorlatorientált képzés- és tartalomfejlesztése céllal. Ennek keretében lehetőség van a felsőoktatási képzési módszerek és tartalmak intézményi modernizálására, munkaerőpiaci relevanciájának fokozására, gazdasági igények beépítésére a képzési tartalomba (felsőoktatási képzési kínálat, módszerek és tartalom gazdaság igényeinek megfelelő átalakítására, vállalkozói, ipari átalakulással kapcsolatos ismeretek beépítésére a tananyagokba).

Fenti keretek mellett a pályázat közvetlen célja olyan oktatásfejlesztési koncepciók megvalósulásának elősegítése, minél nagyobb létszámú hallgató elérése mellett, melyek az Egyetem által kitűzött oktatásfejlesztési célok közé tartoznak (pl. gyakorlati készségek fejlesztése, hallgatóközpontú oktatás, döntéshozatali képességek, kritikus gondolkodás elősegítése, lemorzsolódás csökkentése stb.). A célokról további részleteket a rektori és dékáni programok, valamint az egyetemi minőségcélok tartalmaznak. 

Értékelhető például:

 1. A tárgy MOODLE felületének fejlesztése
 2. Jegyzetkészítés
 3. Egy előadás-sorozat újragondolása, differenciálása szakonként (helye a tematikában, megvalósítás módja, tartalmi és formai innováció, részletes óratervvel)
 4. Komplex koncepció a gyakorlatvezetés játékosítási elemekkel történő felfrissítéséről (részletes óratervvel)
 5. Adminisztrációs fejlesztés (a pozitív tanítási-tanulási környezetet támogató oktatásszervezési innováció, hallgatóközpontú elemek bevezetése, oktatói adminisztratív terhelést csökkentő megoldások)
 6.  „Study guide”-ok készítése
 7. Innovatív oktatási megoldások bevezetése (pl. Instagram fiók, podcastok a hallgatók számára)
 8. Komplex kurzusfejlesztés a kompetencia alapú oktatás jegyében, a konstruktív összehangolás modelljének alkalmazásával (a tantárgyi leírás átdolgozása, összehangolás a képzési kimeneti követelménnyel)

Pályázhatnak:

A Semmelweis Egyetem bármely Karán kötelező tárgy oktatási tevékenységében részt vállaló bármely munkatárs vagy munkacsoport.

A pályázat keretösszege: 9.000.000 Ft

Nyertes pályázatok várható száma: max. 18 (min. 4 különböző Karról)

Elszámolható költségek: Illetménykiegészítés

A támogatás elnyeréséhez benyújtandó:

 • Kitöltött „RRF Pályázati lap 2023 – Fejlesztési program”
 • Pályázó szakmai önéletrajza
 • A pályázat keretében fejlesztett kurzus, előadás, gyakorlat vagy oktatásszervezési feladat eredeti leírása, pontos tartalmi és formai elemei, helye a jelenlegi curriculumban

A pályázat benyújtásának módja:

Kérjük a pályázatot a Semmelweis Egyetem Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ számára az oktatasmodszertan@med.semmelweis-univ.hu levelezési címre eljuttatni Word doc formátumban, valamint a pályázó és a tanszékvezető által aláírt változatokat szkennelve, pdf formátumban.

Pályázatok beadásának határideje:               2023. július 17. 12:00

A támogatás elbírálása:

A pályázatokat azok egyetemi, kari célokhoz való illeszkedésük, az érintett hallgatói létszám,  az OFMSZK szervezésében történő képzéseken is ismertetett oktatásfejlesztési koncepciók (konstruktív összehangolás, FAIR elv, mérés-értékelési szempontok, stb.) mentén, valamint a munkaerőpiaci relevancia figyelembe vételével bíráljuk majd el. A pályázatok elbírálásakor előnyt élveznek azok, melyek résztvevői között szerepelnek olyanok, akik már részt vettek OFMSZK által szervezett oktatóképzéseken.

Az elbírálás határideje:                                    2023. július 25. 12:00

A támogatás forrása:                                    

RRF-2.1.2-21-2022-00010 A gyakorlati orvosképzés fejlesztése a Semmelweis Egyetemen című projekt  

A pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatás módját a pályázó, a tantárgy oktatásáért felelős szervezeti egység és az OFMSZK közötti támogatói okiratban rögzíteni.

A forrás elnyerésével egyben nyertes pályázó kötelezettséget vállal a projektelszámoláshoz és szakmai megvalósuláshoz szükséges kapcsolódó adminisztrációs és szakmai feladatokat elvégzésére (ld. RRF támogatói okirat 2023 – mellékletben). 

A pályázati kiiírás letöltése PDF-ben

Budapest, 2023. június 13.

Dr. Kiss Levente

igazgató, OFMSZK

 

Mellékletek nyertes pályázatok esetén:

RRF támogatói megállapodás

RRF kitöltési útmutató

RRF Belépési kérdőív

RRF Kilépési kérdőív

Képzésben résztvevők – minta

Jelenléti ív

Hozzájárulási nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez