EREDMÉNYEK

NYERTES PÁLYÁZATOK

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Háttér:

Az oktatásfejlesztés elősegítése az OFMSZK alapfeladatát jelenti, melynek egyik lehetőségét a kiírt oktatásfejlesztési pályázatok adják. Ilyen pályázatok terveink szerint minden évben kiírásra kerülnek, keretüket pedig az aktuálisan rendelkezésre álló erőforrások határozzák meg.

A pályázat célja:

Olyan oktatásfejlesztési koncepciók megvalósulásának elősegítése, melyek az Egyetem által kitűzött oktatásfejlesztési célok közé tartoznak (pl. gyakorlati készségek fejlesztése,  hallgatóközpontú oktatás, döntéshozatali képességek, kritikus gondolkodás elősegítése, lemorzsolódás csökkentése stb.). A célokról további részleteket a rektori és dékáni programok, valamint az egyetemi minőségcélok tartalmaznak.

Értékelhető például:

 1. A tárgy MOODLE felületének fejlesztése
 2. Jegyzetkészítés
 3. Egy előadás-sorozat újragondolása, differenciálása szakonként (helye a tematikában, megvalósítás módja, tartalmi és formai innováció, részletes óratervvel)
 4. Komplex koncepció a gyakorlatvezetés játékosítási elemekkel történő felfrissítéséről (részletes óratervvel)
 5. Adminisztrációs fejlesztés (a pozitív tanítási-tanulási környezetet támogató oktatásszervezési innováció, hallgatóközpontú elemek bevezetése, oktatói adminisztratív terhelést csökkentő megoldások)
 6.  „Study guide”-ok készítése
 7. Innovatív oktatási megoldások bevezetése (pl. podcastok a hallgatók számára)
 8. Komplex kurzusfejlesztés a kompetencia alapú oktatás jegyében, a konstruktív összehangolás modelljének alkalmazásával (a tantárgyi leírás átdolgozása, összehangolás a képzési kimeneti követelménnyel)

Pályázhatnak:

A Semmelweis Egyetem bármely Karán oktatási tevékenységben részt vállaló bármely munkatárs vagy munkacsoport.

A pályázat keretösszege: 3.000.000 Ft

Nyertes pályázatok várható száma: 6

Elszámolható költségek: Eszközbeszerzés és illetménykiegészítés

A támogatás elnyeréséhez benyújtandó:

 • Kitöltött „Pályázati lap”
 • Pályázó szakmai önéletrajza
 • A pályázat keretében fejlesztett kurzus, előadás, gyakorlat vagy oktatásszervezési feladat eredeti leírása, pontos tartalmi és formai elemei, helye a jelenlegi curriculumban

A pályázat benyújtásának módja:

Kérjük a pályázatot a Semmelweis Egyetem Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ számára az oktatasmodszertan@med.semmelweis-univ.hu levelezési címre eljuttatni Word doc formátumban, valamint a pályázó és a tanszékvezető által aláírt változatokat szkennelve, pdf formátumban.

Pályázatok beadásának határideje:               2022. november 2. 16:00

A támogatás elbírálása:

A pályázatokat azok egyetemi, kari célokhoz való illeszkedésük, valamint az OFMSZK szervezésében történő képzéseken (https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/) is ismertetett oktatásfejlesztési koncepciók mentén (konstruktív összehangolás, FAIR elv, mérés-értékelési szempontok, stb.) bíráljuk majd el. A pályázatok elbírálásakor előnyt élveznek azok, melyek résztvevői között szerepelnek olyanok, akik már részt vettek OFMSZK által szervezett oktatóképzésen.

Az elbírálás határideje:                                      2022. november 15.

A támogatás forrása:                                    

OFMSZK pályázati keret: OFMK1001

A pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatás módját a pályázó, a tantárgy oktatásáért felelős szervezeti egység és az OFMSZK közötti támogatói okirat fogja rögzíteni.

A pályázati kiiírás letöltése PDF-ben

Budapest, 2022. 09. 28.          

Dr. Kiss Levente
igazgató