EREDMÉNYEK

NYERTES PÁLYÁZAT

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Háttér:

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karára vonatkozó rektori programban célként jelenik meg, hogy a Karon végzett hallgatók klinikai gyakorlati képességei javuljanak. Tekintettel arra, hogy a számonkérés módja mélyrehatóan befolyásolja a hallgatók felkészülését, továbbá a klinikai gyakorlati készségeket elsősorban OSCE (Objective Structured Clinical Examination, ld. mellékletet) típusú vizsgák segítségével lehet objektíven felmérni, ezért e rektori cél elérésének érdekében szükségszerű a klinikai vizsgák ilyen irányú fejlesztése.

A pályázat célja:

Gyakorlatiasabb és standardizáltabb vizsgák felé történő elmozdulás indukálása a kötelező klinikai tárgyak esetén. Kifejezett cél, hogy a klinikai vizsgák jobban fókuszáljanak a készségekre és lépéseket tegyenek az OSCE (Objective Structured Clinical Examination) típusú vizsgák irányába. Ez a betegvizsgálatok nagyobb mértékű bevonásával vagy szimulációs eszközök használatával is elérhető.

Pályázhatnak:

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán oktatási feladatot végző minden olyan szervezeti egység, mely által oktatott kötelező tárgy követelményrendszerében szerepel klinikai gyakorlati készség oktatása.

A támogatás módja:

A pályázatra fordítható OFMSZK keret 3.000.000 Ft, mely az értékelések alapján legjobb pályázatok között eszközköltség vagy illetménykiegészítés formájában ítélhető oda.

A támogatás feltétele:

A pályázó szervezeti egység részéről legalább a pályázat benyújtásáig legalább egy oktató részt vett már a 2016 óta rendszeresen megszervezésre kerülő „Oktatók oktatása” képzésen (a legközelebbi ilyen képzés 2021. január második felében lesz).

A támogatás elnyeréséhez benyújtandó:

  • Kitöltött „Pályázati lap”
  • A pályázat keretében fejlesztett kurzus követelményrendszere.
  • A pályázat keretében fejlesztett kurzusra vonatkozó OMHV-ra adott intézkedési terv.
  • Az Oktatók oktatása kurzuson részt vett 1 oktató neve.

A pályázat benyújtásának módja:

Kérjük a pályázatot a Semmelweis Egyetem Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ számára az oktatasmodszertan@med.semmelweis-univ.hu levelezési címre eljuttatni Word doc formátumban, valamint a szervezeti egység vezetője, valamint az Oktatók oktatásában érintett oktató által aláírt változatokat szkennelve, pdf formátumban.

Pályázatok beadásának határideje:                            2021. március 1. 12h

A támogatás elbírálása:

A pályázatokat a pályázat céljainak megfelelés, korábbi OMHV eredmények, oktatásmódszertani szempontok, valamint a HÖK képviselőjének véleménye alapján bíráljuk majd el. A pályázatok elbírálásakor előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek egyértelműen az OSCE típusú vizsgák irányába történő lépéseket tartalmaznak, és azok a szervezeti egységek, ahonnan már többen vettek részt az Oktatók oktatása képzésen. Olyan vizsgafejlesztési pályázat, melyben nincs olyan elem, amely a gyakorlati készségek jobb felmérését segítené elő nem támogatható.

Az elbírálás határideje:                                                     2021. március 5. 12h

A támogatás forrása:                                                  

OFMSZK pályázati keret: 62916K0000

A pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatás módját a tantárgy oktatásáért felelős Intézet és az OFMSZK közötti támogatói okirat fogja rögzíteni.

Pályázati kiírás mellékletei:

Khan, K.Z., et al., The Objective Structured Clinical Examination (OSCE): AMEE Guide No. 81. Part I: an historical and theoretical perspective. Med Teach, 2013. 35(9): p. e1437-46.

Khan, K.Z., et al., The Objective Structured Clinical Examination (OSCE): AMEE Guide No. 81. Part II: organisation & administration. Med Teach, 2013. 35(9): p. e1447-63.

Budapest 2020. 12. 16.

A pályázati kiírás letöltése PDF-ben