Eredmények

Az OFMSZK támogatásán túl a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja a 3 legjobbnak ítélt pályázatot, valamint további 3 beadott oktatásfejlesztési tervet összesen 1 000 000 Ft-tal támogatta.

nyertes pályázatok

 

Pályázati kiírás

Háttér:

A Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) felkérésére, a távolléti oktatás bevezetése és curriculumreform apropóján az Oktatásfejlesztési, -módszertani és- szervezési Központ (OFMSZK) oktatásfejlesztési, -módszertani és –szervezési kérdésekben egy 2020. júliusától kezdődő program keretében fókuszált szakmai támogatást nyújt a Kar oktatóinak.

A pályázat célja:

A programban résztvevők egy teljesen általuk választott, fontosnak tartott témában egyedül vagy néhány társukkal összeállva, projektfeladat jelleggel dolgozzák ki a saját oktatási tevékenységük egy véleményük szerint fejlesztendő/fejleszthető aspektusát a 2020. nyári „Oktatásmódszertani támogatás„ című program júliusi élményei alapján. A projektfeladat komplexitása a résztvevőktől függ, a lényeg, hogy a résztvevő oktató vagy oktatócsoport számára fontos téma legyen, és a pályázó be tudja mutatni az átalakítás folyamatát, rá tudjon mutatni a megújított elemekre. 

Értékelhető például:

  1. egyetlen előadás újragondolása (helye a tematikában, megvalósítás módja, tartalmi és formai innováció, részletes óratervvel)
  2. komplex koncepció a gyakorlatvezetés játékosítási elemekkel történő felfrissítéséről (részletes óratervvel)
  3. adminisztrációs fejlesztés (a pozitív tanítási-tanulási környezetet támogató oktatásszervezési innováció, hallgatóközpontú elemek bevezetése, oktatói adminisztratív terhelést csökkentő megoldások)
  4. komplex kurzusfejlesztés a kompetencia alapú oktatás jegyében, a konstruktív összehangolás modelljének alkalmazásával (a tantárgyi leírás átdolgozása, összehangolás a képzési kimeneti követelménnyel)

Pályázhatnak:

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán oktatási tevékenységben részt vállaló bármely munkatárs vagy munkacsoport..

A támogatás módja:

  • A pályázat kerete 300.000 Ft, mely a legjobb 3 pályázat között eszközköltség vagy illetménykiegészítés formájában kerül szétosztásra. Ezenkívül minden színvonalas pályázatot szeptember folyamán egyéni konzultációk felajánlásával segítünk részletesebben kidolgozni, és a megvalósíthatóságot támogatni.

A támogatás feltétele:

  • A pályázat benyújtója a 2020. júliusi képzési szakaszban szervezett konzultációs témák legalább 50%-án részt vett.

A támogatás elnyeréséhez benyújtandó:

  • Kitöltött „Pályázati lap”.
  • Pályázó szakmai önéletrajza
  • A pályázat keretében fejlesztett kurzus, előadás, gyakorlat vagy oktatásszervezési feladat eredeti leírása, pontos tartalmi és formai elemei, helye a jelenlegi curriculumban

A pályázat benyújtásának módja:

Kérjük a pályázatot a Semmelweis Egyetem Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ számára az oktatasmodszertan@med.semmelweis-univ.hu levelezési címre eljuttatni Word doc formátumban, valamint az aláírt változatokat szkennelve, pdf formátumban.

Pályázati lap letöltése

A pályázatok beadásának határideje:              2020. augusztus 25. 12h

Az elbírálás határideje: augusztus 28. 12h

A támogatott projektek bemutatása: az augusztus 31-szeptember 4. héten esedékes zárórendezvényen

A támogatás elbírálása:

A pályázatokat a 2020 júliusi képzés során ismertetett oktatásfejlesztési koncepciók mentén (konstruktív összehangolás, FAIR elv, mérés-értékelési szempontok, stb.) bíráljuk majd el.

A pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatás módját a pályázó, a tantárgy oktatásáért felelős intézet és az OFMSZK közötti támogatói okirat fogja rögzíteni.

A támogatás forrása:                      

OFMSZK pályázati keret: 62916K0000

A pályázati kiírás letöltése PDF-ben