Tagjai: 
Dr. Pataki Margit     infektológus
Klebikné Bóka Edit     epidemiológiai szakasszisztens.

A munkacsoport 2004-ben alakult.
Megelőző járványügyi, a dolgozók egészségvédelmével, az infekciókontrollal kapcsolatos feladatokat lát el.
Fenti tevékenységgel szoros kapcsolatban részt vesz a dolgozók oktatásában, a protokollok készítésében. Ezen idő alatt a munkacsoport bekapcsolódott a minőségbiztosítás rendszerébe.
Megelőző járványügyi, infekciókontroll tevékenység

A sterilitást, a környezet védelmét biztosító, a nosocomiális fertőzések elkerülését szolgáló tevékenység.  Ennek keretében a klinika csatlakozott – a Semmelweis Egyetemen elsőként – a Nemzeti Nosocomialis Surveillance rendszerhez. Így követi a véráram valamint a multiresistens kórokozók okozta fertőzések, a járványok előfordulását.  Meghozza az ezzel kapcsolatos intézkedéseket.
2004 óta a klinikán az Újszülött Intenzív, a Gyermek Intenzív és a Haematológia osztályon végeztek aktív surveillance-t. Az eredményekről az ehhez kapcsolódó szakmai fórumokon beszámoltak.
A munkacsoport rendszeres higiénés szemlét tart a klinika különböző osztályain és részlegein.
A minőségbiztosítást szolgálja, hogy részt vesz a tevékenységi körének megfelelően szakmai protokollok elkészítésében, auditokra való felkészítésben, a járványügyi és az infekciókontroll tevékenység bemutatásában.
Járványügyi tevékenység
A munkacsoport folyamatosan követi a behurcolt és/vagy nosocomialis fertőzéseket, meghozza a szükséges intézkedéseket, járvány esetén a SE és az ANTSz Kórház-higiénés osztályával együttműködve. Ehhez kapcsolódik a krónikus, kolonizált betegek nyomon követése is.

A dolgozók egészségvédelme

A Hepatitis B és az influenza védőoltás megszervezése és kivitelezése. A dolgozók oktatása a higiénés szabályokról, a védőeszközök használatáról.
Oktatás
A munkacsoport az aktuális helyzetről ( járványok, influenza, fertőtlenítés, kéz-higiéne, stb.) rendszeres oktatást tart a klinika dolgozói részére.
A Semmelweis Egyetem Kórház-higiénés Osztálya és az Országos Epidemiológiai Központ szervezésében megrendezett fórumokon a munkacsoport is képzésben vesz részt.