Tagjai: 

Dr. Pataki Margit infektológus,

Klebikné Bóka Edit epidemiológiai szakasszisztens

A munkacsoport 2004-ben alakult. Megelőző járványügyi, a dolgozók egészségvédelmével, az infekciókontrollal kapcsolatos feladatokat lát el. Fenti tevékenységgel szoros kapcsolatban részt vesz a dolgozók oktatásában, a protokollok készítésében. Ezen idő alatt a munkacsoport bekapcsolódott a minőségbiztosítás rendszerébe.

Megelőző járványügyi, infekciókontroll tevékenység:  a sterilitást, a környezet védelmét biztosító, a nosocomiális fertőzések elkerülését szolgáló tevékenység.  Ennek keretében a klinika csatlakozott – a Semmelweis Egyetemen elsőként – a Nemzeti Nosocomialis Surveillance rendszerhez. Így követi a véráram valamint a multiresistens kórokozók okozta fertőzések, a járványok előfordulását.  Meghozza az ezzel kapcsolatos intézkedéseket. 2004 óta a klinikán az Újszülött Intenzív, a Gyermek Intenzív és a Haematológia osztályon végeztek aktív surveillance-t. Az eredményekről az ehhez kapcsolódó szakmai fórumokon beszámoltak. A munkacsoport rendszeres higiénés szemlét tart a klinika különböző osztályain és részlegein. A minőségbiztosítást szolgálja, hogy részt vesz a tevékenységi körének megfelelően szakmai protokollok elkészítésében, auditokra való felkészítésben, a járványügyi és az infekciókontroll tevékenység bemutatásában.

Járványügyi tevékenység: a munkacsoport folyamatosan követi a behurcolt és/vagy nosocomialis fertőzéseket, meghozza a szükséges intézkedéseket, járvány esetén a SE és az ANTSz Kórház-higiénés osztályával együttműködve. Ehhez kapcsolódik a krónikus, kolonizált betegek nyomon követése is.

A dolgozók egészségvédelme: a Hepatitis B és az influenza védőoltás megszervezése és kivitelezése. A dolgozók oktatása a higiénés szabályokról, a védőeszközök használatáról.

Oktatás: a munkacsoport az aktuális helyzetről (járványok, influenza, fertőtlenítés, kéz-higiéne, stb.) rendszeres oktatást tart a klinika dolgozói részére. A Semmelweis Egyetem Kórház-higiénés Osztálya és az Országos Epidemiológiai Központ szervezésében megrendezett fórumokon a munkacsoport is képzésben vesz részt.