Kutatócsoport vezetője: Dr. Eőry Ajándék egyetemi docens

Kapcsolatfelvétel:
Dr. Eőry Ajándék: eory.ajandek@med.semmelweis-univ.hu, +3630/4003640
Szeleczki Zoltánné Sólyom Melinda: szeleczki.melinda@med.semmelweis-univ.hu +3620/8258739

Kutatásvezetők:
Dr. Eőry Ajándék egyetemi docens (Semmelweis Egyetem, ÁOK Családorvosi Tanszék, Integratív Medicina Tanszéki Csoport)
Dr. Németh Endre egyetemi docens (Semmelweis Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Városmajori Részleg)
Prof. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem, Ér- és Szívsebészeti Klinika, Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék)

Tagok:

PhD hallgatók:

 • Békési Dóra Blanka
 • Fábry Szabolcs
 • Ronkay Klára Ilona

TDK hallgatók:

 • Bartha Luca (ÁOK V.)
 • Domokos Gergő (ÁOK IV.)
 • Gál Zsófia szigorló orvostanhallgató (angol nyelvű)
 • Kadem Amira (ÁOK V.)
 • Kovács Imola Margit (ÁOK V.)
 • Kristóf Petra (ÁOK IV.)
 • Kurucz Gyöngyvér (ÁOK V.)
 • Nyíri Dániel (ÁOK II.)
 • Osváth Petra szigorló orvostanhallgató
 • Széplaki Gergő (ÁOK IV.)
 • Szilágyi Sándor (ÁOK IV.)
 • Teker Illés szigorló orvostanhallgató

Együttműködő kollégák:

 • Hargittay Csenge
 • Vörös Krisztián
 • Sólyom Melinda

Szakértők, statisztikusok:

 • Lang Zsolt (Szent István Egyetem)
 • Rózsa Sándor (Károli Gáspár Református Egyetem)

Együttműködő intézmények:

 • Semmelweis Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Városmajori Részleg
 • Semmelweis Egyetem, Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék
 • Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Budai Irgalmasrendi Kórház
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Nemzetközi kapcsolatok, együttműködő egyetemek:

 • University College Cork
 • Queen’s University Belfast
 • Stellenbosch University South Africa
 • Atma Jaya Catholic University Indonesia
 • Maastricht University
 • University of Cologne
 • University of Leyden
 • University of Firenze
 • University of Nantes

Folyamatban lévő kutatásaink:

I. Nemzetközi együttműködések:

1. EMANCIPATE

Kutatási program:

A klinikai oktatás hatása a graduális képzésben az orvosi identitás alakulására/ A munkahelyi tanulás szerepe az orvosi identitás formálódásában

A klinikai környezetnek jelentős szerepe van abban, hogy az orvostanhallgatók vagy a fiatal orvosok hogyan oldják meg a szakmai kihívásokat. A stresszes környezet, túlterheltség, elégtelen kommunikáció elősegítik a hibák kialakulását. Kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogy a klinikai környezetben végzett tanulás (gyakorlati oktatás) milyen előnyöket hordoz magában, és mire kell figyelni az oktatás során, hogy a lehető legtöbbet tanulhassa ebből a típusú képzésből a hallgató.

Vezetőség:

Konzorcium vezető: Dr Deirdre Bennett University College Cork

Szakmai vezető: Prof. Tim Dornan – Queen’s University Belfast

Titkár: Dr. Eőry Ajándék – Semmelweis Egyetem

Együttműködő egyetemek:

University College Cork

Queen’s University Belfast

Semmelweis Egyetem

Stellenbosch University South Africa

Atma Jaya Catholic University Indonesia

Maastricht University

 

2. EUniWell – MATTERS 2022. január 1. – 2022. szeptember 30.

Kutatási program: az orvostanhallgatók mentális egészséggel kapcsolatos műveltségének felmérése.

Project koordinátor: Rainer Weber University of Cologne

Résztvevő egyetemek:

University of Cologne

University of Leyden

University of Firenze

University of Nantes

Semmelweis Egyetem  (Dr. Eőry Ajándék)

 

II. Egyetemen belüli együttműködések:

1. Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Városmajori Részleg

Kutatási téma:

A szív-érrendszeri betegségek és a depresszió kapcsolata

A szívbetegek hangulatzavarának klinimetriai vizsgálata. Közös kutatás a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika aneszteziológiai részlegével. Azoknak ajánlott, akiket érdekel a kardiológia és szeretnek betegekkel kapcsolatba kerülni (és képesek erre rendszeresen – betervezetten vagy kampányszerűen időt áldozni).

Kutatásvezetők: Dr. Eőry Ajándék; Dr. Németh Endre

2. Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék

Kutatási téma:

Hajléktalanok artériás érbetegségének pszichoszociális háttértényezői

A hajléktalanok artériás érbetegségének felmérése és követése, pszichoszociális háttértényezőikkel kapcsolatos összefüggések feltárása. Azoknak ajánlott, akik szeretik a betegekkel való személyes kapcsolatot, akiket érdekel az artériás érbetegségek diagnosztikája és az, hogy egy dinamikus csapatban, élvonalbeli szakmai és tudományos vezetőkkel dolgozhatnak.,

Kutatásvezető: Prof. Dr. Sótonyi Péter

Kutatásban résztvevő intézmények:

Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék (Dr. Eőry Ajándék)

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Budai Irgalmasrendi Kórház

3. Laboratóriumi Medicina Intézet

Kutatási téma:

Egészség Bónusz: 312 Meridiántorna hatása a stressz-terhelésre és a jóllétre

A 312 Meridiántorna mentális és fizikai well-beingre gyakorolt jótékony hatásait keresztmetszeti vizsgálatban bizonyítottuk a COVID első hulláma alatt. Most hat hónapos követéses vizsgálat keretei között vizsgáljuk az ok- okozati összefüggéseket, illetve azt, hogy a biológiai markerek változása és a klinikai önjellemző kérdőívek eredményei között milyen szoros összefüggéseket találunk. A vizsgálatba azokat várjuk, akik elkötelezettek a primer prevenció – különös tekintettel a mozgás – népszerűsítésében, és akik szakmai népszerűsítő tevékenységet is szívesen folytatnak (webes applikáció és facebook oldal tartalomfejlesztése)

Kutatásvezető: Dr. Eőry Ajándék

III. Saját kutatások

1. Krónikus fájdalom pszichoszomatikus háttértényezőinek felderítése/ Krónikus fájdalom pszichoszociális háttere

Ebben a vizsgálatban legalább három hónapja fájdalommal élő járóbetegek fájdalmát, pszichoszociális háttértényezőit és well-beingjét mérjük fel. Azt nézzük, hogy mi játszik szerepet abban, hogy a fájdalmat ki hogyan éli meg, és mennyire él teljes életet vagy károsodik az életminősége ettől. A téma PhD témaként is választható.

Kutatásvezető: Dr. Eőry Ajándék

Természetgyógyászati módszerek kutatása (egyéni kutatási témák):

Személyes megbeszélés alapján egyénre szabott témákat dolgozunk ki a hallgatókkal. Az eddigi témaválasztások bemutatják, hogy milyen változatos anyagokon dolgoztunk eddig. Azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akiket érdekelnek a komplementer (természetgyógyászati) módszerek és maguk is szívesen tanulnának többet ezek magas színvonalú alkalmazhatóságáról illetve a nyugati medicinába való integrálásáról, a klinikai megközelítés tágításáról.

Eddigi munkák:

 • Test és lélek egysége a gyógyításban – makroanalízis a hagyományos kínai orvoslásban – esetismertetés (Gál Zsófia Antónia – 2022)
 • Moxakezelés hatása medencevégű fekvéses magzatok fejvégű tartásba fordítására (Kadem Amira 2022-folyamatban)
 • Táplálkozás a fókuszban – az integratív medicina lehetőségei az evidencia-alapú tudatos táplálkozás erősítésében (Papp-Tóth Enikő, 2021)
 • New Possibilities at 21st Century Medicine: Integration of the Ancient Clinical Experience of Traditional Chinese Medicine with Western Psychosomatic Medicine (Ram Abraham Mazliach-Atkin, 2019)
 • A NADA Szerepe és Lehetséges Helye az Addiktológiai Konzultáns Munkájában (Csikainé Holoda Edit)

Kutatásvezető: Dr. Eőry Ajándék

 

Lezárult kutatásaink:

1. COVID hatása a testi és a lelki jóllétre testmozgást végző felnőtt önkéntesekre és háziorvosokra

A COVID pandémia súlyos egészségügyi stresszorként minden magyar ember életében megjelent és jelentős változást hozott. Kutatásunkban azt vizsgáltuk, önkéntes, rendszeresen 312 meridiántornát végző magyar felnőtt népességnél és háziorvosoknál hogyan alakult a stressz-terhelés és a jóllét a COVID pandémia első hulláma idején. Kutatásunk alapján a magyar átlagnépesség körülbelül 30%-ánál okozott olyan stressz-terhelést, mely meghaladta megküzdési kapacitásukat (allosztatikus overload). Azoknál, akik rendszeresen tornáztak, mind a mentális, mind a fizikai well-being szintje szignifikánsan magasabb volt, mint azoknál, akik nem vagy rendszertelenül végezték a tornát. https://semmelweis.hu/english/2021/05/physical-exercise-as-a-resilience-factor-to-mitigate-allostatic-overload/

A háziorvosok esetén 60%-ban jelentkezett allosztatikus overload, melynek hátterében legjelentősebbnek a munkahelyi stresszorok bizonyultak. Fontos eredménye volt a vizsgálatnak, hogy ha tudatosan, heti 3-5 alkalommal legalább 30 perc rekreációt építenek be az orvosok az életükbe, akkor well-beingjük jelentősen javítható, heti 5-7 alkalommal végzett rekreáció pedig a distrerssz tüneteit is képes volt csökkenteni. https://semmelweis.hu/csot/files/2022/04/Haziorvos_stressz_reziliencia_covid.pdf

Kutatásvezető: Dr. Eőry Ajándék

Kutatócsoportunk legjelentősebb publikációi az elmúlt 5 évben

 1. Nemeth E., Varga, T.,…Gal, J. (2022) Perioperative Factor Concentrate Use is Associated With More Beneficial Outcomes and Reduced Complication Rates Compared With a Pure Blood Product–Based Strategy in Patients Undergoing Elective Cardiac Surgery: A Propensity Score–Matched Cohort Study. JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA, 36(1), 138–146. http://doi.org/10.1053/j.jvca.2021.03.043
 2. Carrozzino, D., Patierno, C., Guidi, J., Berrocal Montiel, C., Cao, J., Charlson, M. E., … Fava, G. A. (2021). Clinimetric Criteria for Patient-Reported Outcome Measures. PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS, 90(4), 222–232. http://doi.org/10.1159/000516599
 3. Dóra, B., Illés, T., Péter, T., László, K., Sándor, R., & Ajándék, E. (2021). To prevent being stressed-out: Allostatic overload and resilience of general practitioners in the era of COVID-19. A crosssectional observational study. EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL PRACTICE, 27(1), 277–285. http://doi.org/10.1080/13814788.2021.1982889
 4. Eöry, A., Békési, D., Eory, A., & Rózsa, S. (2021). Physical Exercise as a Resilience Factor to Mitigate COVID-Related Allostatic Overload. PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS, 90(3), 200–206. http://doi.org/10.1159/000514331
 5. Torzsa, P., Kalabay, L., Eőry, A., & Rihmer, Z. (2021). Szorongásos és depressziós betegségek a háziorvosi gyakorlatban. In A pszichiátria magyar kézikönyve (pp. 953–962).
 6. Eőry, A., Szabó, J., Csik, I., Csupor, D., Sőti, C., Kalabay, L., … Torzsa, P. (2020). Az integratív medicina képzésének hazai koncepciója nemzetközi minták alapján. ORVOSI HETILAP, 161(27), 1122–1130. http://doi.org/10.1556/650.2020.31754
 7. Eőry, A. (2020). INTEGRATÍV MEDICINA – AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÚJ LEHETŐSÉGEI. MEDICUS UNIVERSALIS, 53(1), 38.
 8. Eőry, A., & Kalabay, L. (2020). Az integratív medicina az evidenciák tükrében. MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM, 73(1), 32–35.
 9. Fava, G. A., Tomba, E., Brakemeier, E.-L., Carrozzino, D., Cosci, F., Eory, A., … Guidi, J. (2020). Reply to Alacreu-Crespo et al. PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS, 89(5), 324–325. http://doi.org/10.1159/000507337
 10. Hargittay, C., Eőry, A., Gonda, X., Márkus, B., Szélvári, Á., Vörös, K., … Torzsa, P. (2020). A DEPRESSZIÓ, SZORONGÁS ÉS AZ AFFEKTÍV TEMPERAMENTUM-TÍPUSOK HATÁSA A 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK SZÉNHIDRÁTHÁZTARTÁSÁRA. MEDICUS UNIVERSALIS, 53(1), 41.
 11. Torzsa, P., Mohos, A., Eőry, A., Hargittay, C., Márkus, B., Szélvári, Á., … Ádám, S. (2020). Gender-specific risk factors among general practitioners and GP residents in Hungary: the significant role of age, and dependant care. In European Conference of Family Doctors (pp. 813–813).
 12. Ajandek, E., Eszter, K., Vera, B., Anna, N., Peter, T., Peter, V., & Laszlo, K. (2019). Changes in the trend – medical students’ intention to work abroad in the 2013-2018 period at Semmelweis University, Budapest, Hungary. In 24TH WONCA EUROPE CONFERENCE: BOOK OF ABSTRACTS (p. 148).
 13. Csenge, H., Ádám, B., Ajándék, E., Xénia, G., Bernadett, M., Ágnes, S., … Péter, T. (2019). Screening for mood disorders among patients with diabetes in Primary Care. In 24TH WONCA EUROPE CONFERENCE: BOOK OF ABSTRACTS (pp. 274–275).
 14. Eory, A., Csepes, T., Bekesi, D., Udvarhelyi, A., Ats, K., Eorsi, D., … Torzsa, P. (2019). Psychosocial characteristics of chronic pain outpatients. PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS, 88(Suppl. 1), 38.
 15. Eőry, A. (2019). “Azt ami vagy te, tettesd” – A placebo klinikai alkalmazása a XXI. század alapellátásban. MEDICUS UNIVERSALIS, 52(1), 35.
 16. Fava, G. A., Tomba, E., Brakemeier, E.-L., Carrozzino, D., Cosci, F., Eöry, A., … Guidi, J. (2019). Mental Pain as a Transdiagnostic Patient-Reported Outcome Measure. PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS, 88(6), 341–349. http://doi.org/10.1159/000504024
 17. Hargittay, C., Becze, Á., Eőry, A., Gonda, X., Rihmer, Z., Kalabay, L., & Torzsa, P. (2019). Milyen hatással van a depresszió és szorongás a cukorbetegek vércukor értékére? PSYCHIATRIA HUNGARICA, 34(Suppl. 1), 130–130.
 18. Hargittay, C., Becze, Á., Eőry, A., Gonda, X., Márkus, B., Szélvári, Á., … Torzsa, P. (2019). A cukorbetegek hangulatzavarának szűrése az alapellátásban. MEDICUS UNIVERSALIS, 52(1), 36.
 19. Jinaxin, C., Ajándék, E., Giovanni, A. F., & Sara, G. (2019). Clinical use of the Diagnostic Criteria for Psychosomatic Research – revised. PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS, 88(Suppl. 1), 20.
 20. Kiss, E., & Eőry, A. (2019). Külföldi munkavállalási szándék a Semmelweis Egyetem orvostanhallgatói körében 2013 és 2018 között. MEDICUS UNIVERSALIS, 52(1), 39–40.
 21. Torzsa, P., Csatlós, D., Eőry, A., Hargittay, C., Márkus, B., Mohos, A., … Rihmer, Z. (2019). A szorongásos zavarok és a depresszió felismerése, kezelése az alapellátásban. MAGYAR CSALÁDORVOSOK LAPJA, (6), 25–28.
 22. Eőry, A. (2018a). Complementary and Alternative Medicine (CAM). In A családorvostan elmélete és gyakorlata (pp. 121–126).
 23. Eőry, A. (2018d). Sclerosis multiplex (SM). In A családorvostan elmélete és gyakorlata (pp. 921–926).
 24. Eőry, A. (2018b). Hajléktalanok háziorvosi ellátása. In A családorvostan elmélete és gyakorlata (pp. 546–555).
 25. Eőry, A. (2018c). Nem konvencionális gyógymódok. In A családorvostan elmélete és gyakorlata (pp. 74–79).
 26. Hargittay, C., Becze, Á., Eőry, A., Gonda, X., Rihmer, Z., Kalabay, L., & Torzsa, P. (2018). Screening for depression and anxiety within patients with diabetes in primary care. DIABETOLOGIA HUNGARICA, XXVI(Supplementum), 39.
 27. Nemeth, E., Vig, K., Racz, K., Koritsanszky, K., Ronkay, K., Hamvas, F., … Gal, J. (2017). Influence of the postoperative inflammatory response on cognitive decline in elderly patients undergoing on-pump cardiac surgery: a controlled, prospective observational study. BMC ANESTHESIOLOGY, 17(1). http://doi.org/10.1186/s12871-017-0408-1
 28. Orban, S., Barkai, L., Eory, A., Panczel, P., Karadi, I., Hosszufalusi, N., & Lukacs, K. (2017). The influence of affective temperaments on the glycaemic control and glucose variability of patients with type 1 diabetes. DIABETOLOGIA, 60(1), S351–S351.