Vaszkuláris prevenció kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Dr. Nemcsik János Ph.D., egyetemi docens

Ph.D. fokozatot szerzett doktori hallgató:

– Dr. László Andrea (2020)

– Dr. Batta Dóra (2023)

– Dr. Vecsey-Nagy Milán (2023, megosztott témavezetés Dr. Maurovich-Horvat Pállal)

Végzett Ph.D. hallgató: Dr. Kőrösi Beáta

Aktív Ph.D. hallgató: Dr. Gyöngyösi Helga

tudományos diákkörös: Kekk Zsófia V. éves orvostanhallgató, Sipos Barbara IV. éves orvostanhallgató

Kutatási témák

1. Az artériás érfalmerevség etiológiája és gyógyszeres vagy egyéb módszerekkel történő befolyásolása

Az artériás érfalmerevség legfőbb paraméterének, a carotis-femoralis pulzushullám terjedési sebesség mérésének független prognosztikai ereje van a szív-érrendszeri események vonatkozásában egészséges alanyoknál és számos vaszkuláris károsodást okozó kórállapotban. A centrális vérnyomás és a pulzushullám visszaverődést leíró különböző paraméterek klinikai jelentőségéről is egyre több adat áll rendelkezésünkre, de a különböző vizsgálómódszerek egymástól eltérő számértékeket adhatnak. Kutatócsoportunk célja egészségeseken és hipertóniás betegeken a fenti paraméterek vizsgálata különböző módszerekkel keresztmetszeti és követéses vizsgálatok során. Hipertóniásokon vizsgáljuk az életmód változtatás és a gyógyszeres kezelés hatását. Rendelői mérések mellett 24-órás vérnyomás-és artériás érfalmerevség, centrális hemodinamikai paraméter monitorozást is végzünk, nemzetközi kollaborációban is. Cél ezeknek a paramétereknek a klinikai használatához való adatok gyűjtése.

Hallgató: Dr. Kőrösi Beáta

2. A különböző személyiségtípusok, a depresszió, a szorongás és a vaszkuláris károsodások közötti kapcsolat vizsgálata 

A vaszkuláris károsodások pszichoszomatikus hátterének vizsgálata hosszú múltra tekint vissza. A depresszió, szorongás és a szív-érrendszeri betegségek közötti negatív kapcsolat nyilvánvalónak tűnik, ugyanakkor ezek nem stabil pszichopathológiai jellemzők, életmód változtatásra, gyógyszeres kezelés hatására lefolyásuk hullámzó lehet. Bizonyos személyiségjegyek, utalunk itt elsősorban az általunk legtöbbet vizsgált affektív temperamentumokra, serdülőkort követően stabilitást mutatnak, így a köztük és a szív-érrendszeri károsodások között talált kapcsolat prevenciós szempontból nagyon hasznos lehet. Kutatócsoportunk célja különböző pszichometriai paraméterek, személyiségjellemzők és a vaszkuláris károsodások (artériás érfalmerevség, centrális hemodinamikai paraméterek, coronaria atherosclerosis) közötti kapcsolatok feltárása és az ezt mediáló jelátvivő folyamatok (pl. brain-derived neurotrophic factor) vizsgálata, több egyetemi intézettel való kollaborációban.

Hallgató: Sipos Barbara

3. Az artériás életkor meghatározás klinikai haszna    

A szív-érrendszeri rizikóbecslésnél használt és a tízéves halálozást előrejelző százalékos számadatok gyakran alacsony értéket mutatnak és a betegek számára nem kellően érzékletesen írják le a veszélyeztetettségük mértékét. Ezért került bevezetésre az artériás életkor (“vascular age”) fogalma, ami megmutatja, hogy a kronológiai életkorhoz képest hány évvel több vagy kevesebb ereink életkora. Az életmód változtatás vagy a gyógyszeres kezelés hatására bekövetkező rizikó csökkenés jól nyomon követhető az artériás életkor javulásával.  Az artériás életkor számítására ugyanakkor több módszer is rendelkezésre áll, melyek eltérő eredményt adhatnak. Munkacsoportunk célja az artériás öregedés kórélettani hátterének a vizsgálata, a különböző artériás életkor számítási módszerek összehasonlítása. Vizsgálatainkat nemzetközi kollaborációban is végezzük (COST Action VascAgeNet európai kutatói hálózat).

Hallgató: Dr. Gyöngyösi Helga

4. Az ambuláns vérnyomás monitorozás haszna a klinikai gyakorlatban

Az ambuláns vérnyomás monitorozás (ABPM) a hipertónia diagnosztikájának és a hipertóniás betegek gondozásának fontos eszköze. A Magyar Hypertonia Regiszter, melyet a Magyar Hypertonia Társaság hozott létre és 2020-2027 között országszerte 500 centrumból nyer klinikai adatokat és 24-órás vérnyomásgörbéket, kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy tanulmányozni lehessen számos, még tisztázatlan kérdést a területen. Ilyen például az emelkedett-normális rendelői vérnyomás kategória mellett a fehérköpeny és az álcázott hipertónia aránya, a pulzusnyomás rugalmas és elasztikus komponensének prediktorai, illetve a hipertónia epidemiólógiájával kapcsolatos kérdések. A regiszter követéses része számos ABPM paraméter prognosztikai erejét is megmutathatja.

Hallgató: Kekk Zsófia

Díjazott tudományos diákköröseink

Vecsey-Nagy Milán:
– SE TDK Konferencia: I. díj (2017)
– OTDK: III. díj (2017)
– Rektori pályamunka: I. díj (2018)

Batta Dóra:
– III. Magyar Tudós Ifjú Hypertonologusok és Ifjú Nefrológusok Értekezlete, Budapest (MATHINÉ előadói különdíj, 2016)
– SE TDK Konferencia: I. díj (2017)
– IV. Magyar Tudós Ifjú Hypertonologusok és Ifjú Nefrológusok Értekezlete, Budapest (Legjobb MATHINÉ előadásért járó díj, 2017)

Gyöngyösi Helga:
– SE TDK Konferencia: I. díj (2020)
– OTDK: III. díj (2021)
– Rektori pályamunka: I. díj (2022)
– SE TDK konferencia: III. díj (2022)
– SE TDK konferencia: II. díj (2023), Magyar Hypertonia Társaság különdíj

Kutatócsoportunk legjelentősebb publikációi az elmúlt öt évben

1. Nemcsik J, Vecsey-Nagy M, Szilveszter B, Kolossváry M, Karády J, László A, Kőrösi B, Nemcsik-Bencze Zs, Gonda X, Merkely B, Rihmer Z, Maurovich-Horvat P. Inverse association between hyperthymic affective temperament and coronary atherosclerosis: A coronary computed tomography angiography study. J Psychosom Res, 2017;103:108-112. impact factor: 2,947

2. László A, Lénárt L, Illésy L, Fekete A, Nemcsik J. The role of neurotrophins in psychopathology and cardiovascular diseases: psychosomatic connections. J Neural Transm 2019;123:265-278. impact factor: 3,505

3. Kőrösi B, Gyöngyösi H, Batta D, László A, Kovács I, Tislér A, Cseprekál O, Nemcsik-Bencze Zs, Gonda X, Rihmer Z, Nemcsik J. Evaluation of affective temperaments and arterial stiffness in different hypertension phenotypes. Hypertens Res 2021;44:47-54, impact factor: 3,872

4. Vecsey-Nagy M, Szilveszter B, Kolossvary M, Boussoussou M, Vattay B, Gonda X, Rihmer Z, Merkely B, Maurovich-Horvat P, Nemcsik J. The association between accelerated vascular ageing and cyclothymic affective temperament in women. J Psychosom Res, 2021;145:110423., impact factor: 3,006

5. Gyöngyösi H, Kőrösi B, Batta D, Nemcsik-Bencze Z, László A, Tislér A, Cseprekál O, Torzsa P, Eörsi D, Nemcsik J. Comparison of different cardiovascular risk score and pulse wave velocity-based methods for vascular age calculation. Heart, Lung and Circulation, 2021 Nov;30(11):1744-1751., impact factor: 2,975

6. Seeland U, Nemcsik J, Lonnebakken MT, Kublickiene K, Schluchter H, Park C, Pucci G, Mozos I, Bruno RM. Sex and gender aspects in vascular ageing- focus on epidemiology, pathophysiology, outcomes. Heart, Lung and Circulation, 2021 Nov;30(11):1637-1646. impact factor: 2,975

7. Vecsey-Nagy M, Szilveszter B, Kolossváry M, Boussoussou M, Vattay B, Gonda X, Rihmer Z, Merkely B, Maurovich-Horvat P, Nemcsik J. Association between affective temperaments and severe coronary artery disease. Journal of Affective Disorders, 2021;295:914-919. impact factor: 4,839

8. Batta D, Körösi B, Gyöngyösi H, Nemcsik-Bencze Z, László A, Tislér A, Cseprekál O, Nemcsik J. Cross-sectional comparison of office and ambulatory pulse wave velocity by two methods, and their changes after lifestyle or medical interventions in hypertension. J Hypertens, 2022;40:470-477. impact factor: 4,844

9. Weber T, Protogerou AD, Agharazii M, Argyris A, Aoun Bahous S, Banegas JR, Binder RK, Blacher J, Araujo Brandao A, Cruz JJ, Danninger K, Giannatasio C, Graciani A, Hametner B, Jankowski P, Li Y, Maloberti A, Mayer CC, McDonnell BJ, McEniery CM, Antonio Mota Gomes M, Machado Gomes A, Lorenza Muiesan M, Nemcsik J, Paini A, Rodilla E, Schutte AE, Sfikakis PP, Terentes-Printzios D, Vallée A, Vlachopoulos C, Ware L, Wilkinson I, Zweiker R, Sharman JE, Wassertheurer S; International Academic 24-Hour Ambulatory Aortic Blood Pressure Consortium (i24abc.org). Twenty-Four-Hour Central (Aortic) Systolic Blood Pressure: Reference Values and Dipping Patterns in Untreated Individuals. Hypertension, 2022;79:251-260.  impact factor: 10,19

10. Vecsey-Nagy M, Szilveszter B, Kolossváry M, Boussoussou M, Vattay B, Merkely B, Maurovich-Horvat P, Radovits T, Nemcsik J. Correlation between Coronary Artery Calcium- and Different Cardiovascular Risk Score-Based Methods for the Estimation of Vascular Age in Caucasian Patients J Clin Med 2022, 11, 1111. impact factor: 4,242