Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 20.
405407 Összes oltás

2021/2022. tanév

Munkaköri alkalmassági vizsgálat (egészségügyi vizsgálat)

Anamnézis lap

SE Munkavédelmi Szabályzatának 5. melléklete szerinti nyilatkozat

Egészségügyi nyilatkozat

Háziorvosi nyilatkozat

 

2021/2022. tanév

Tájékoztató hallgatóknak gyakorlati és szigorlati rendről_2021

Turnusbeosztás 2021-2022. tanév

VI. éves gyakorlati helyek 2021/2022. tanév

Belföldi gyakorlóhely jóváhagyására szolgáló nyomtatvány

Külföldi gyakorlat engedélyezése – nyomtatvány

IGAZOLÁS – elvégzett szakmai gyakorlatról

 

Transzfúziológia

Transzfúziológia kísérő dokumentum

 

Plágium Nyilatkozat:

Tájékoztató plágium nyilatkozatról

Plágium Nyilatkozat

 

Szigorló évi tantárgyak tematikája:

Új kurrikulum:

Belgyógyászat

Családorvostan

Elmegyógyászat

Érsebészet

Gyermekgyógyászat

Ideggyógyászat

Infektológia

Mentőgyakorlat

Sebészet

Szülészet-nőgyógyászat

Transzfuziológiai alapok

Traumatológia

 

Külföldi szakmai gyakorlat

Tájékoztató a szakmai gyakorlatok külföldön való teljesítéséről

 

VI. évfolyam

Minden akkreditációs nyilatkozathoz csatolandó kompetencialista

 

Angol nyelvű akkreditációs nyilatkozat

Egyetemi Klinika

Oktató Kórház

 

Német nyelvű akkreditációs nyilatkozat

Egyetemi Klinika

Oktató Kórház

 

Elvégzett gyakorlat igazolására szolgáló nyomtatványok

 

VI. évfolyam

Belgyógyászat

Sebészet

 

Traumatológia:

Tájékoztató, igazolás nyomtatványok (magyar, angol, német nyelven)

 

 

Neurológia

Pszichiátria

Szülészet-nőgyógyászat

Gyermekgyógyászat