Tanszékünk az ÁOK V. éves hallgatóit a tavaszi és az őszi szemeszterek során egyhetes blokkosított rendszerben, illetve a 2019/2020-as tanévtől a IV. éves ÁOK hallgatóit is mindkét szemeszterben során az új kurrikulum szerinti 3 hetes blokkban oktatja.

A traumatológiai képzés a VI. éves sebészeti oktatásban is helyet kap. 2017 őszétől elkezdődött a „Válogatott fejezetek a kézsebészet témaköréből” és a „Fejezetek a sportsebészetből és a sportorvostanból” oktatása is, amely kreditpontszerző, nem kötelező tantárgyként folytat graduális oktatást sportsebészeti, sporttraumatológiai témában.

2018 nyarán jött létre a Neurotraumatológiai Tanszéki Csoport Dr. Viola Árpád PhD tanszéki csoportvezető és Hon. Prof. Dr. Szeifert György MD, PhD vezetésével. Ennek keretén belül választható tárgyként oktatjuk a „Neurotraumatológia alapvonalai” tárgyat, melynek oktatása már 2011-ben elkezdődött.

A GYTK-n elsősegélynyújtást oktatunk ugyancsak mindhárom nyelven vizsgakötelezettség nélkül. 2000 óta a posztgraduális képzés is a tanszék feladata a Semmelweis Egyetem területén.

Graduális képzés 1. Magyar oktatás

  Posztgraduális képzés

Tanulmányi felelősök magyar hallgatók: Dr. Pap Károly Ph. D német hallgatók: Dr. Wille Jörg angol hallgatók: Dr. Gál Tamás TDK felelős: Dr. Nardai Gábor