Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 25.
348845 Összes oltás

Kísérletes és sebészeti műtéttan

A TANTÁRGY FELADATA ÉS CÉLJA

Sebészeti oktató modelleken és altatott állatokon végzett gyakorlatok során a hallgatók megismerik az aszepszis műtőre vonatkozó szabályait (zsilipelés, bemosakodás, a műtéti terület előkészítése, stb), a műtőben való viselkedés normáit, az alapvető sebészeti eszközöket és műszereket, csomózási és sebvarrási technikákat, illetve a legfontosabb műtéttechnikai fogásokat. A klasszikus sebészi technikák mellett fontos a hallgatók ún. video-endoszkópos szemléletének és tudásának bővítése. A szem-agy-kéz koordinációt fejlesztő, egymásra épülő laparoszkópos feladatokat pelvitrainerben gyakorolják a hallgatók.
A tárgy célja, hogy
(1) kiscsoportos, gyakorlatorientált műtéttani oktatás során valódi gyakorlati képzést kapjanak a hallgatók,
(2) minden végzett orvos képessé váljon alapvető sebészeti beavatkozások (pl. sebellátás, varratszedés, stb) elvégzésére,
(3) a klinikai modulban oktatott manuális tárgyak megértéséhez és teljesítéséhez szilárd alapokat biztosítson, és
(4) a tantárgy legfőbb célja, hogy felmérje a hallgatók manuális készségét és ezáltal orientálja őket a számukra legmegfelelőbb szakma kiválasztásában.

Követelményrendszer 2020/21. tanév I. félév (pdf) 

Előadások

Előadások

Helye: online ZOOM és személyesen a NET Zöld előadóban
Időpontja: 
Témái:

2020.09.10.
1. hét Az intézet és a curriculum bemutatása, a műtő felépítése és berendezése
(Dr. Ferencz Andrea)

2020.09.17.
2. hét Sterilizálás, dezinficiálás, a sebfertőzés megelőzésének lehetőségei
(Prof. Dr. Sándor József)

2020.09.24.
3. hét Alapvető sebészeti műszerek, varróanyagok
(Dr. Ferencz Andrea)

2020.10.01.
4. hét Alapvető varrattípusok és speciális varrattechnikák
(Dr. Ferencz Andrea)

2020.10.08.
5. hét Sebek és a sebellátás alapelvei, vérzések és vérzéscsillapítás, a sérülés következményei
(Dr. Szokoly Miklós)

2020.10.15.
6. hét A műtét (akut, elektív, a beteg előkészítése, műtéti feltárások)
(Dr. Ender Ferenc)

2020.10.22.
7. hét A laparoszkópos sebészet alapjai
(Prof. Dr. Sándor József)

Előadások letöltése:
Az előadásokon hang, kép és mozgókép felvételeket készíteni tilos (Rektori körlevél). Az előadások anyaga szellemi tulajdon, szerzői jog által védett anyagokat is tartalmaz, ezért csak oktatási célra használható. Az előadáskivonatok bejelentkezés után a MOODLE-ból tölthetők le.

Gyakorlatok

Gyakorlatok

Általános tudnivalók:

1. A tárgyfelvételkor megjelölt csoportban kell a félévi gyakorlatokat teljesíteni, így más csoportba való átjelentkezés később már nem lehetséges. A műtői kapacitás és a beépített póthelyek miatt a csoportok létszáma limitált, melyen nem tudunk változtatni. Ilyen jellegű kérésekkel a tanulmányi felelőst, vagy tanszékünk más munkatársát ne keressék. Az évfolyamlétszám és a csoportok feltöltődése függvényében nyitjuk meg a helyeket, hallgatói egyéni órarendek összeállításában Tanszékünk nem kíván részt venni!

2. A gyakorlatokat kéthetente tartjuk.
“A” hét csoportjai: a1, a2, b2, b3, c2, c3, d1, e3, f2, f3, g1, g2, h2, h3, j1, j2 csoport
“B” hét csoportjai: a3, b1, c1, d2, d3, e1, e2, f1, g3, h1, j3 csoport

3. Felhívjuk minden hallgató figyelmét, hogy már a gyakorlat előtt gondoskodjon megfelelő körömtoilettről (ujjbegyig érő körmök), a körömlakk és a műköröm viselése szigorúan tilos a félév során. A gyakorlatokon semmi nem lehet a kezeken és alkarokon, ezért kérjük, hogy már az öltözőben vegyék le az ékszereket (gyűrű, karkötő, karszalag, karóra, stb.) és a szekrényben zárják el. Aki ennek a szabálynak nem tesz eleget, az nem dolgozhat a gyakorlaton, és az adott alkalom ottléte esetén is hiányzásnak minősül.

4. Kérjük, hogy a hallgatók minden gyakorlatra hozzanak magukkal lábzsákot és nem-steril, latex tartalmú (!!!) gumikesztyűt. A vizsgálókesztyűk (kék, lila, fekete) használata –előnytelen fizikai tulajdonságai miatt- csak latex-allergia esetén javasolt!

5. A KORL/6/2013 rektori körlevél értelmében a gyakorlatokon hang, kép és mozgókép felvételeket készíteni tilos. A mobil telefonokat az öltözőben kell hagyni!

Helye:

Az 1-4 és a 7. gyakorlatot a NET Oktató Műtőjében tartjuk. Elérhetősége: a NET aulájában a díszterem bejáratánál le kell menni a lépcsőn a feliratnak megfelelően. Az 5-6 gyakorlatokra részben a NET 1. szemináriumi termében kerül sor (gyakorlat előtt gyülekező az Oktató Műtő előterében).

Ideje:

A gyakorlatokat kéthetente tartjuk, egy gyakorlat 3×45 percig tart szünet nélkül. 

https://semmelweis.hu/mutettan/files/2020/09/órarend-2020.2021.I.png

Tematikája:

 1. Ismerkedés a műtővel, műtőtermi viselkedés szabályai, bemosakodás, műtéti terület előkészítése. Csomózás technikája.
 2. Alapvető sebészeti eszközök bemutatása, használatuk gyakorlása. Alapvető varrat technika gyakorlása in vitro modellen. Eszközlista
 3. Alapvető varrat technikák gyakorlása ex vivo állati szöveten (csomós öltések).
 4. Alapvető varrat technikák gyakorlása ex vivo állati szöveten (tovafutó öltések).
 5. Laparoszkópos műszerek és torony bemutatása.
 6. Laparoszkópos mozdulatok gyakorlása pelvitraineren. Konzultáció.
 7. Gyakorlatos vizsga.

A gyakorlatok bevezető előadásainak diasora a tankönyv alapján lett összeállítva, melyet nem adunk ki a hallgatóknak. 

Félévközi ellenőrzéseket, demonstrációt nem tartunk!

Jelenlét:

A gyakorlatok kiemelten fontos részei a műtéttan oktatásnak, ezért a gyakorlatokon való részvétel kötelező, melyet rendszeresen ellenőrzünk! A hallgatók manuális készségének fejlesztése egymásra épülő, az egyszerűbbtől a bonyolultig terjedő feladatok teljesítéséből áll, melyek nemcsak a vizsgafeladatokra való felkészülést, de hosszabb távon a klinikai munkába való bekapcsolódásukat is segíti. Külön ismétlő gyakorlatokat, konzultációkat nem tartunk. A hiányzás semmilyen címen nem haladhatja meg a gyakorlatok 25%-át (TVSZ 7.§). Ha a hallgató 2 vagy több gyakorlatról hiányzik, akkor a félévének aláírását megtagadjuk.

Pótlás:

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a hiányzást és annak pótlását következetesen dokumentáljuk és szigorúan vesszük!

 1. A limitált műtői kapacitás miatt más csoporthoz való csatlakozással a félév során 1 gyakorlat pótolható az adott gyakorlat kéthetes periódusában, melyet a
  JELENTKEZÉS GYAKORLAT PÓTLÁSÁRA
  linkre kattintva tehet meg a hallgató. Betelt helyek esetén újabb póthelyeket nem tudunk nyitni. Elveszti ezt a pótlási lehetőségét az a hallgató, aki bejelentkezik a Doodle rendszerben, de nem jelenik meg a gyakorlaton (ezt dokumentáljuk).
 2. Két hiányzás esetén egy gyakorlat pótlására a szorgalmi időszak 6. gyakorlatának idején (2020.11.16-27-ig) biztosítunk lehetőséget. 2020.11.15-ig a hallgatónak ezt a szándékát jeleznie kell a mutettan@gmail.com email-re írt levelében, megírva nevét, Neptun kódját, műtéttani csoportszámát és az elmulasztott gyakorlat számát. A jelentkezéseket összevárva az intézet által megadott időpontban tartjuk a pótgyakorlatot, erről email-ben küldünk értesítést. Ha a hallgató nem vagy későn jelzi pótlási szándékát, akkor pótlási lehetőségét elveszíti.
 3. Kettőnél több gyakorlatról való hiányzás pótlására – rendkívül indokolt esetben – a tanszékvezető külön engedélyével van lehetőség. Ez a hallgatónak írásban kell kérvényeznie, leírva hiányzásának okait, mellékelve a hivatalos igazolásokat.

A tantárgyról

A TANTÁRGY FELADATA ÉS CÉLJA

Sebészeti oktató modelleken és altatott állatokon végzett gyakorlatok során a hallgatók megismerik az aszepszis műtőre vonatkozó szabályait (zsilipelés, bemosakodás, a műtéti terület előkészítése, stb), a műtőben való viselkedés normáit, az alapvető sebészeti eszközöket és műszereket, csomózási és sebvarrási technikákat, illetve a legfontosabb műtéttechnikai fogásokat. A klasszikus sebészi technikák mellett fontos a hallgatók ún. video-endoszkópos szemléletének és tudásának bővítése. A szem-agy-kéz koordinációt fejlesztő, egymásra épülő laparoszkópos feladatokat pelvitrainerben gyakorolják a hallgatók. A tárgy célja, hogy

 1. kiscsoportos, gyakorlatorientált műtéttani oktatás során valódi gyakorlati képzést kapjanak a hallgatók,
 2. minden végzett orvos képessé váljon alapvető sebészeti beavatkozások (pl. sebellátás, varratszedés, stb) elvégzésére,
 3. a klinikai modulban oktatott manuális tárgyak megértéséhez és teljesítéséhez szilárd alapokat biztosítson, és
 4. a tantárgy legfőbb célja, hogy felmérje a hallgatók manuális készségét és ezáltal orientálja őket a számukra legmegfelelőbb szakma kiválasztásában.

TANANYAG

A képzés tananyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottakból, valamint a tankönyvből áll.

Hivatalos tankönyv: Wéber György, Ferencz Andrea, Sándor József: Műtéttan. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2015.

megvásárolható: LINK
További ajánlott irodalom:
Horváth ÖP, Kiss J. Littmann Sebészeti Műtéttan. Medicina Kiadó, Budapest, 2014
Boros Mihály. Sebészeti műtéttan. Kiadó: Innovariant Kft. Szeged, 2006.
Furka István, Mikó Irén. Műtéttani alapismeretek. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen, 2012.

Gyakorlati segédanyag: MOODLE-ról letölthető

Vizsga

VIZSGARENDSZER

A 2020/2021.tanév I. félévében Kísérletes és Sebészeti Műtéttan tárgyból CSAK A MOODLE-BEN MEGHIRDETETT ZOOM TELEKONFERENCIÁVAL FELÜGYELT ONLINE TESZTVIZSGA LESZ.            OTTHONÁBÓL VIZSGÁZHAT, A DIGITÁLIS LABOROKBA NEM KELL SZEMÉLYESEN MEGJELENNI.

A vizsga felügyelete Zoom rendszeren keresztül valósul meg. A zoom linket a Moodle-ben, a vizsga alatt találja. Kérjük a vizsga kezdete előtt legalább fél órával jelentkezzen be a Zoom-n, hogy azonosítsuk. Aki a vizsga előtt nem jelentkezik be azonosításra, az nem kezdheti meg a vizsgát.

A tesztvizsga 100 pontos, egyszerű- és többszörös választás, igaz-hamis és behelyettesítéses kérdésekre lehet számítani. A vizsga teljesítésére 60 perc áll rendelkezésére, a vizsga 60,0%-tól számít sikeresnek. Tananyag a Wéber-Ferencz-Sándor: Műtéttan (Semmelweis Kiadó 2015) tankönyv érintett fejezetei (2-12. fejezet, lsd Moodle).

 • Értékelés:
 • 60,0-69,99 – elégséges (2)
 • 70,0-79,99 – közepes (3)
 • 80,0 – 89,99 – jó (4)
 • 90,0 – jeles (5)

Az online tesztvizsga szabályaira a 2020. december 10-én megjelent E/21/2020. (XI.26.) SZ. rektori-kancellári utasításai érvényesek. A rendelet az alábbi linken érhető el (https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/09/18/e-21-2020-ix-17-sz-rektori-kancellari-utasitas-a-semmelweis-egyetemen-alkalmazando-jarvanyugyi-keszultseggel-kapcsolatos-intezkedesi-tervrol/), kérjük tanulmányozza át a vizsga megkezdése előtt. A vizsga szempontjából legfontosabb rendelkezéseket alább találja:

 • A vizsga megkezdése előtt diákigazolványával igazolnia kell magát.
 • Biztosítania kell a nyugodt környezete és a megfelelő körülményeket a vizsgázáshoz.
 • A vizsga alatt kameráját folyamatosan be kell kapcsolnia.
 • Mikrofonját lehalkíthatja.
 • Fülhallgatót nem használhat

Az E/21/2020. (XI.26.) SZ. REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS 10.§ Egyéb oktatással összefüggő speciális szabályok (13)-tól (32)-ik pontban foglaltakat vegye figyelembe.

 

 

Hasznos tudnivalók a felkészüléshez

 1. A vizsga hivatalos tananyaga a Műtéttan tankönyv.
 2. Nemcsak a könyv – akár többszöri- elolvasását kérjük, hanem a tananyag megtanulását.
 3. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elméleti tesztben gyakran kérdezzük a gazdagon illusztrált könyvben szereplő képeket, táblázatokat, felsorolásokat, csoportosításokat is. pl. Mit ábrázol a kép? Írja le a képen látható eszköz nevét és a betűkkel jelölt részeit! Tegye időrendi sorrendbe a folyamatot, stb.
 4. Az orvosi alapműveltség részét képező latin kifejezéseket és szerzői neveket rendszeresen kérdezzük és ezek helyesírását is megköveteljük.
 5. Gyakorlati vizsga során ügyeljen az apró részletekre is! Gondoljon arra, hogy a műtőben és a műtétek során előforduló, az aszepszist veszélyeztető hibák a beteg életét is veszélyeztetik!
 6. A videó-endoszkópos és az elektrosebészeti technika gyógyító munkánk fontos, egyre gyakrabban használt eszközei, a működési alapelvek és fiziológiai szempontok ismeretét elvárjuk. A részletes sebészet oktatása során ezek elsajátítására már nem lesz idő!
 7. Javasoljuk, hogy hagyjon elég időt az ismétlésre, tudásának elmélyülésére és a tananyag összefüggéseinek átlátására.
 8. Minta tesztvizsgalapkivonatot itt talál. (link)

Munkavédelem
Talált tárgyak

Biztonság a gyakorlatokon:

Az első gyakorlaton a hallgatók aláírásukkal tanúsítják, hogy a műtéttan gyakorlatokon felmerülő munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályokat megismerték és betartják.

Elveszett tárgyak:

Az esetlegesen elveszett-talált tárgyak után érdeklődni lehet  Schum Ibolya és Csépke Karolin asszisztensnőknél (NET Oktató Műtő, Telefon: 06-1-459-1500, Mellék: 56378) vagy a mutettan@gmail.com email-en.

A talált tárgyakat a szemeszter végéig áll módunkban tárolni. Amennyiben nem jelentkezik érte senki, akkor felajánlásra kerülnek!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tanulmányi
Verseny

Tanulmányi verseny
2010/2011. tanév II. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Felhívás Eredmény 
2011/2012. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Felhívás Eredmény
2014/2015. tanév I. félév SUTURA tanulmányi verseny  Felhívás Eredmény 
2014/2015. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Felhívás Eredmény
2015/2016. tanév I. félév SUTURA tanulmányi verseny Felhívás Eredmény 
2015/2016. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Felhívás Eredmény 
2016/2017. tanév I. félév SUTURA tanulmányi verseny Felhívás Eredmény
2016/2017. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Felhívás
2017/2018. tanév I. félév SUTURA tanulmányi verseny Felhívás Eredmény 
2017/2018. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmány verseny Felhívás Eredmény
2018/2019. tanév I. félév SUTURA tanulmányi verseny Eredmény
2019/2020. tanév I. félév Sutura tanulmányi verseny  Eredmény
2019/2020. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Eredmény

Tanulmányi verseny 2011
Kutatók éjszakája 2011
Kutatók éjszakája 2012
Kutatók éjszakája 2013
Kutatók éjszakája 2015
SUTURA 2015
Laparoszkópos tanulmányi verseny 2015
Nemzetközi laparoszkópos verseny 2016
Kutatók Éjszakája 2016
SUTURA tanulmányi verseny 2017 ősz

Feed-back
Az oktatással kapcsolatos konstruktív javaslatokat, észrevételeket, vagy kritikákat névvel ellátva ill. anonim módon is várjuk a mutettan@gmail.com email címre.