Kísérletes és sebészeti műtéttan

A TANTÁRGY FELADATA ÉS CÉLJA

Sebészeti oktató modelleken és altatott állatokon végzett gyakorlatok során a hallgatók megismerik az aszepszis műtőre vonatkozó szabályait (zsilipelés, bemosakodás, a műtéti terület előkészítése, stb), a műtőben való viselkedés normáit, az alapvető sebészeti eszközöket és műszereket, csomózási és sebvarrási technikákat, illetve a legfontosabb műtéttechnikai fogásokat. A klasszikus sebészi technikák mellett fontos a hallgatók ún. video-endoszkópos szemléletének és tudásának bővítése. A szem-agy-kéz koordinációt fejlesztő, egymásra épülő laparoszkópos feladatokat pelvitrainerben gyakorolják a hallgatók.
A tárgy célja, hogy
(1) kiscsoportos, gyakorlatorientált műtéttani oktatás során valódi gyakorlati képzést kapjanak a hallgatók,
(2) minden végzett orvos képessé váljon alapvető sebészeti beavatkozások (pl. sebellátás, varratszedés, stb) elvégzésére,
(3) a klinikai modulban oktatott manuális tárgyak megértéséhez és teljesítéséhez szilárd alapokat biztosítson, és
(4) a tantárgy legfőbb célja, hogy felmérje a hallgatók manuális készségét és ezáltal orientálja őket a számukra legmegfelelőbb szakma kiválasztásában.

Követelményrendszer 2023/2024. tanév I félév

Előadások

Előadások

Helye: NET Barna előadó
Időpontja: szerda 9:45-10.30
Témái:

2023.09.06.
1. hét Sterilizálás, dezinficiálás, a sebfertőzés megelőzésének lehetőségei
(Prof. Dr. Sándor József)

2023.09.13.
2. hét Kísérletes sebészeti modellek a kardiovaszkuláris kutatásban
(Prof. Dr. Radovits Tamás)

2023.09.20.
3. hét Alapvető sebészeti műszerek, varróanyagok
(Dr. Fehér Daniella)

2023.09.27.
4. hét Sebek és a sebellátás alapelvei, vérzések és vérzéscsillapítás, a sérülés következményei
((Dr. Szokoly Miklós)

2023.10.04.
5. hét Alapvető varrattípusok és speciális varrattechnikák
(Dr. Debreczeni Béla)

2023.10.11.
6. hét A műtét (akut, elektív, a beteg előkészítése, műtéti feltárások)
(Dr. Ender Ferenc)

2023.10.18.
7. hét A laparoszkópos sebészet alapjai
(Prof. Dr. Sándor József)

Letöltése:
Az előadások anyaga a Moodle-be való bejelentkezés után elérhető.

Gyakorlatok

Gyakorlatok

Általános tudnivalók:

1. A tárgyfelvételkor megjelölt csoportban kell a félévi gyakorlatokat teljesíteni, így más csoportba való átjelentkezés később már nem lehetséges. A műtői kapacitás és a beépített póthelyek miatt a csoportok létszáma limitált, melyen nem tudunk változtatni. Ilyen jellegű kérésekkel a tanulmányi felelőst, vagy tanszékünk más munkatársát ne keressék. Az évfolyamlétszám és a csoportok feltöltődése függvényében nyitjuk meg a helyeket, hallgatói egyéni órarendek összeállításában Tanszékünk nem kíván részt venni!

2. A gyakorlatokat kéthetente tartjuk.
“A” hét csoportjai: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 csoport
“B” hét csoportjai: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 csoport

3. Felhívjuk minden hallgató figyelmét, hogy már a gyakorlat előtt gondoskodjon megfelelő körömtoilettről (ujjbegyig érő körmök), a körömlakk és a műköröm viselése szigorúan tilos a félév során. A gyakorlatokon semmi nem lehet a kezeken és alkarokon, ezért kérjük, hogy már az öltözőben vegyék le az ékszereket (gyűrű, karkötő, karszalag, karóra, stb.) és a szekrényben zárják el. Aki ennek a szabálynak nem tesz eleget, az nem dolgozhat a gyakorlaton, és az adott alkalom ottléte esetén is hiányzásnak minősül.

4. Kérjük, hogy a hallgatók minden gyakorlatra hozzanak magukkal lábzsákot és nem-steril, latex tartalmú (!!!) gumikesztyűt. A vizsgálókesztyűk (kék, lila, fekete) használata –előnytelen fizikai tulajdonságai miatt- csak latex-allergia esetén javasolt!

5. A KORL/6/2013 rektori körlevél értelmében a gyakorlatokon hang, kép és mozgókép felvételeket készíteni tilos. A mobil telefonokat az öltözőben kell hagyni!

Helye:

Az 1-4 és a 7. gyakorlat idejében megtartott gyakorlatos vizsgát a NET Oktató Műtőjében tartjuk. Elérhetősége: a NET aulájában a díszterem bejáratánál le kell menni a lépcsőn a feliratnak megfelelően. Az 5-6 gyakorlatokra részben a NET 3-as szemináriumi termében kerül sor (gyakorlat előtt gyülekező az Oktató Műtő előterében).

Ideje:

Órarend 2023/2024 tanév

Tematikája:

Gyakorlat (kéthetente 3 óra)

 1. Ismerkedés a műtővel, műtőtermi viselkedés szabályai, bemosakodás, műtéti terület előkészítése. Csomózás technikája.
 2. Alapvető sebészeti eszközök bemutatása, használatuk gyakorlása. Alapvető varrat technika gyakorlása in vitro modellen.
 3. Alapvető varrat technikák gyakorlása ex vivo állati szöveten (csomós öltések).
 4. Alapvető varrat technikák gyakorlása ex vivo állati szöveten (tovafutó öltések).
 5. Laparoszkópos eszközök és műszerek. Torony bemutatása.
 6. Laparoszkópos mozdulatok gyakorlása pelvitraineren. Konzultáció.
 7. Gyakorlatos vizsga.

Félévközi ellenőrzéseket, demonstrációt nem tartunk!

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlatokról egy alkalommal lehet hiányozni, ekkor a félév aláírásra kerül. Két hiányzás esetén, ha a hallgató egyiket sem pótolta, akkor a félév aláírását megtagadjuk. Egy gyakorlat a kéthetes oktatási periódusokban pótolható más csoporthoz való csatlakozással a honlapon történő jelentkezéssel. Két hiányzás esetén egy gyakorlat pótlására a szorgalmi időszak 6. gyakorlatának kéthetes időszakában biztosítunk lehetőséget. Ezt a szándékát a hallgatónak jeleznie kell a mutettan@gmail.com email-re írt levelében (jelezve csoportszámát, elmulasztott gyakorlat számát). Kettőnél több gyakorlatról való hiányzás pótlására – rendkívül indokolt esetben – a tanszékvezető külön engedélyével van lehetőség.

Pótlás:

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a hiányzást és annak pótlását következetesen dokumentáljuk és szigorúan vesszük!

 1. A limitált műtői kapacitás miatt más csoporthoz való csatlakozással a félév során 1 gyakorlat pótolható az adott gyakorlat kéthetes periódusában, melyet a
  JELENTKEZÉS GYAKORLAT PÓTLÁSÁRA
  linkre kattintva tehet meg a hallgató. Betelt helyek esetén újabb póthelyeket nem tudunk nyitni. Elveszti ezt a pótlási lehetőségét az a hallgató, aki bejelentkezik a Doodle rendszerben, de nem jelenik meg a gyakorlaton (ezt dokumentáljuk).
 2. Két hiányzás esetén egy gyakorlat pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetében biztosítunk lehetőséget. 2023.12.01-ig a hallgatónak ezt a szándékát jeleznie kell a mutettan@gmail.com email-re írt levelében, megírva nevét, Neptun kódját, műtéttani csoportszámát és az elmulasztott gyakorlat számát. A jelentkezéseket összevárva a Tanszék által megadott időpontban tartjuk a pótgyakorlatot, erről email-ben küldünk értesítést. Ha a hallgató nem vagy későn jelzi pótlási szándékát, akkor pótlási lehetőségét elveszíti.
 3. Kettőnél több gyakorlatról való hiányzás pótlására – rendkívül indokolt esetben – a tanszékvezető külön engedélyével van lehetőség. Ez a hallgatónak írásban kell kérvényeznie, leírva hiányzásának okait, mellékelve a hivatalos igazolásokat.

Igazolás:

A megengedett számú hiányzást (gyakorlat, vizsga) meghaladó távolmaradást igazolni kell. A távolmaradás okát három munkanapon belül az intézet titkárságán leadott, papíralapú igazolással lehet igazolni.Az igazolás valódiságát és indokoltságát a Tanszék ellenőrzi és három munkanapon belül értesíti a hallgatót annak elfogadásáról vagy el nem fogadásáról. Az igazolás elmulasztása, vagy el nem fogadása esetén azt a Tanszék dokumentációjában és/vagy a Neptun rendszerben rögzíti, következményeire a TVSZ szabályai vonatkoznak.

Orvosi igazolásként csak eredeti és hivatalos formanyomtatványt vagy kórházi zárójelentést fogadjuk el, mely tartalmazza a naplósorszámot, az orvos személyes pecsétjének olvasható lenyomatát, az orvosi munkahely azonosítására alkalmas ANTSZ kilencjegyű kódot. Az igazolást v. fénymásolatát a hallgató dokumentációjában megőrizzük. Elektív (tervezett) orvosi ellátás nem indokolja a hallgató hiányzását, így igazolásként nem fogadjuk el.

Biztonság a gyakorlatokon:

Az első gyakorlaton a hallgatók aláírásukkal tanúsítják, hogy a műtéttan gyakorlatokon felmerülő munka- és tűzvédelmi szabályokat megismerték és betartják.
KSMI Munka- és tűzvédelmi tudnivalók
SE Tűzvédelmi szabályzat
SE Munkavédelmi szabályzat

Elveszett tárgyak:

Az Oktató Műtőben szekrények állnak rendelkezésre értékeik elhelyezésére. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a műtősruhát ne vigyék el. A műtős ruhában ne hagyják a bemosakodás miatt levett ékszereket, mert nem tudunk érte felelősséget vállalni. Az esetlegesen elveszett-talált tárgyak után érdeklődni lehet Schum Ibolya és Csépke Karolina asszisztensnőknél (NET Oktató Műtő, Telefon: 06-1-459-1500, Mellék: 56378) vagy a mutettan@gmail.com email-en. A talált tárgyakat a szemeszter végéig áll módunkban tárolni. Amennyiben nem jelentkezik érte senki, akkor felajánlásra kerülnek!

TANANYAG

A képzés tananyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottakból, valamint a tankönyvből áll.

Hivatalos tankönyv: Wéber György, Ferencz Andrea, Sándor József: Műtéttan. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2015.

megvásárolható: LINK
További ajánlott irodalom:
Horváth ÖP, Kiss J. Littmann Sebészeti Műtéttan. Medicina Kiadó, Budapest, 2014
Sándor József: Sebészet tankönyv és tudománytörténet- traumatológiai, szülészeti és urológiai alapismeretekkel kiegészítve- Semmelweis Kiadó Budapest, 2023

Gyakorlati segédanyag: MOODLE-ról letölthető

Félév aláírása és megtagadása

A gyakorlatokról való hiányzás semmilyen címen nem haladhatja meg a gyakorlatok 25%-át (TVSZ 7.§). Ha a hallgató 2 vagy több előadásról hiányzik, akkor a félévének aláírását megtagadjuk. Amennyiben a hallgató 1 gyakorlatról hiányzik, és azt nem pótolja, akkor a félév még aláírásra kerül. Ha a hallgató 2 vagy több gyakorlatról hiányzik, és azokat nem pótolja, akkor a félév aláírását megtagadjuk. A félév aláírása vagy megtagadása az Elektronikus indexben történik.

MEGAJÁNLOTT JEGY

Évközi munkája alapján megajánlott jeles vagy jó jegyet kaphat az a hallgató, aki a meghirdetett tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújt.

„Sutura” tanulmányi verseny

A versenybe csoportonként 1-1 hallgató kerülhet be, akik a varrattechnikai gyakorlatok (2., 3. és 4. gyakorlat) során a legjobb teljesítmény nyújtották. A versenyre a szorgalmi időszak 9-10. hét valamelyikén kerül sor az Oktató Műtőben. Több fordulós versenyben, kiesési rendszerben értékeljük a hallgató ügyességét, gyorsaságát és precíz munkáját is. Az első három helyezett megajánlott jelest (5) kap a tárgyból. A 4-10-dik helyen végzett hallgatóknak felajánljuk a jó (4) érdemjegyet. Ha a hallgató nem kíván a megajánlással élni, vagy elfogadása után javítani szeretne, akkor a varrásos vizsgaállomás kivételével a gyakorlatos vizsga többi részét és az elméleti tesztírást is teljesítenie kell. A varrásos vizsgaállomás teljesítése alól mentesül valamennyi, a versenyen részt vett hallgató is.

„Laparoszkópos” tanulmányi verseny

A versenybe csoportonként 1-1 hallgató kerülhet be, akik az 5. laparoszkópos gyakorlat során a legjobb teljesítmény nyújtották. A versenyre a szorgalmi időszak 12. héten kerül sor a 3-as szemináriumi teremben. Több fordulós versenyben, kiesési rendszerben értékeljük a hallgató ügyességét, gyorsaságát és precíz munkáját is. Az első három helyezett megajánlott jelest (5) kap a tárgyból. A 4-10-dik helyen végzett hallgatóknak felajánljuk a jó (4) érdemjegyet. Ha a hallgató nem kíván a megajánlással élni, vagy elfogadása után javítani szeretne, akkor a pelvitraineres vizsgaállomás kivételével a gyakorlatos vizsga többi részét és az elméleti tesztírást is teljesítenie kell. A pelvitraineres vizsgaállomás teljesítése alól mentesül valamennyi, a versenyben részt vett hallgató is.

Ha a hallgató mindkét tanulmányi versenyre bejut és mindkettőn részt is vesz, akkor az azokon elért helyezéstől függetlenül jeles (5) érdemjegyet kap.

Megajánlott jegy esetén a 2023. december 19.-i vizsganapra lesz felvéve a hallgató, ennek teljes adminisztrációját a Tanszék végzi. Kérjük ne jelentkezzen be a hallgató vizsgára a Neptun rendszerben. A „jó” érdemjegyet elfogadóknak 2023. december 08-ig írásban jelezniük kell a mutettan@gmail.com email címre, hogy a 4-es jegyet elfogadják. Visszajelzés hiányában úgy tekintjük, hogy nem fogadta el a jegyet és vizsgázni kíván.

Vizsga

VIZSGARENDSZER

Gyakorlatos vizsga:

A 7. gyakorlat idejében minden hallgató gyakorlati vizsgát tesz. Állomásai: (1) bemosakodás-beöltözés-kesztyűhúzás, (2) műszerismeret, (3) kézi csomózás, (4) varrás ex vivo állati szöveten, (5) laparoszkópos műszerismeret, (6) pelvitraineres feladat. Prioritást élvez a bemosakodás-beöltözés-kesztyűhúzás és a varrás állomások. Amennyiben ezeken nem szerez pontot a hallgató, akkor vizsgáját megszakítjuk és elégtelent kap. Aki hiányzik erről a gyakorlatról, az a vizsgaidőszakban fogja tudni teljesíteni.

Helye: NET Oktató Műtő. A hallgatónak érvényes fényképes azonosító okmánnyal (tanulmányi értesítő, személyi igazolvány, útlevél, stb) kell rendelkeznie, enélkül nem kezdheti meg a vizsgát! Elektronikus segédeszközöket (mobil telefon, laptop, tablet, stb) az öltözőben kell hagyni.

Elméleti vizsga:

A vizsga elméleti része egy elektronikus teszt kitöltéséből áll, mely a vizsgaidőszakban a NEPTUN-ban megadottak szerint, meghatározott időben személyesen lesz megtartva. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tesztben egyszeres választás, többszörös választás, igaz-hamis kérdéstípusok vannak és kérdezzük a gazdagon illusztrált Műtéttan könyvben szereplő képeket, táblázatokat, felsorolásokat, csoportosításokat is. pl. Mit ábrázol a kép? Írja le a képen látható eszköz nevét és a betűkkel jelölt részeit! Tegye időrendi sorrendbe a folyamatot, stb. Az orvosi alapműveltség részét képező latin kifejezéseket és szerzői neveket rendszeresen kérdezzük és ezek helyesírását is megköveteljük.

Az érdemjegy kialakításának módja:

A gyakorlatos vizsga (60 pont) és az írásbeli teszt eredménye (40 pont) összegződik és 100 pontos rendszerben kerül meghatározásra a végleges érdemjegy. A ponthatárok a következők:

Elégtelen (1) 0 -59,99 pont

Elégséges (2) 60 – 69,99 pont

Közepes (3) 70 – 79,99 pont

Jó (4) 80 – 89,99 pont

Jeles (5) 90 – 100 pont

Sem a gyakorlati, sem az elméleti vizsgarésznél nincs elvárt minimum ponthatár. Amennyiben a kettő összege nem éri el az elégséges szintet, akkor a hallgatónak a teljes (gyakorlati+elméleti) részt meg kell ismételni, és az új gyakorlati+elméleti részpontok összegződnek az érdemjegy kialakításánál (ekkor is érvényben marad a szorgalmi időszakban valamennyi verseny során megszerzett vizsgaállomás teljesítése alóli mentesség). 
Amennyiben az adott félévben nem teljesítette az elméleti vizsgarészt, a következő félévre nem vihető át a gyakorlati vizsgarész pontszáma, – CV, FM vizsgára – így újból teljesíteni kell a gyakorlati+elméleti vizsgarészeket.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy részvizsga javítására nincs lehetőség. Jegyet csak akkor lehet már javítani, ha megszerzett érdemjegye van a hallgatónak, és ekkor a vizsga minden részét újra teljesítenie kell a vizsgaidőszakban (kivéve a szorgalmi időszakban megszerzett pontok). A gyakorlati vizsgaállomások külön-külön való ismétlésére nincs lehetőség.

Hasznos tudnivalók a felkészüléshez

1. A vizsga hivatalos tananyaga a Műtéttan tankönyv.
2. Nemcsak a könyv – akár többszöri- elolvasását kérjük, hanem a tananyag megtanulását.
3. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tesztben gyakran kérdezzük a gazdagon illusztrált könyvben szereplő képeket, táblázatokat, felsorolásokat, csoportosításokat is. pl. Mit ábrázol a kép? Írja le a képen látható eszköz nevét és a betűkkel jelölt részeit! Tegye időrendi sorrendbe a folyamatot, stb.
4. Az orvosi alapműveltség részét képező latin kifejezéseket és szerzői neveket rendszeresen kérdezzük és ezek helyesírását is megköveteljük.
5. Gyakorlati vizsga során ügyeljen az apró részletekre is! Gondoljon arra, hogy a műtőben és a műtétek során előforduló, az aszepszist veszélyeztető hibák a beteg életét is veszélyeztetik!
6. A videó-endoszkópos és az elektrosebészeti technika gyógyító munkánk fontos, egyre gyakrabban használt eszközei, a működési alapelvek és fiziológiai szempontok ismeretét elvárjuk. A részletes sebészet oktatása során ezek elsajátítására már nem lesz idő!
7. Javasoljuk, hogy hagyjon elég időt az ismétlésre, tudásának elmélyülésére és a tananyag összefüggéseinek átlátására.

Vizsgaeredmények

Tanulmányi verseny

Tanulmányi verseny
2010/2011. tanév II. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Felhívás Eredmény 
2011/2012. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Felhívás Eredmény
2014/2015. tanév I. félév SUTURA tanulmányi verseny  Felhívás Eredmény 
2014/2015. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Felhívás Eredmény
2015/2016. tanév I. félév SUTURA tanulmányi verseny Felhívás Eredmény 
2015/2016. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Felhívás Eredmény 
2016/2017. tanév I. félév SUTURA tanulmányi verseny Felhívás Eredmény
2016/2017. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Felhívás
2017/2018. tanév I. félév SUTURA tanulmányi verseny Felhívás Eredmény 
2017/2018. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmány verseny Felhívás Eredmény
2018/2019. tanév I. félév SUTURA tanulmányi verseny Eredmény
2019/2020. tanév I. félév Sutura tanulmányi verseny  Eredmény
2019/2020. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Eredmény
2021/2022. tanév I. félév SUTURA tanulmányi verseny Eredmény
2021/2022. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Eredmény
2023/2024. tanév I félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Eredmény

Tanulmányi verseny 2011
Kutatók éjszakája 2011
Kutatók éjszakája 2012
Kutatók éjszakája 2013
Kutatók éjszakája 2015
SUTURA 2015
Laparoszkópos tanulmányi verseny 2015
Nemzetközi laparoszkópos verseny 2016
Kutatók Éjszakája 2016
SUTURA tanulmányi verseny 2017 ősz

OMHV Intézkedési tervek

Feed-back
Az oktatással kapcsolatos konstruktív javaslatokat, észrevételeket, vagy kritikákat névvel ellátva ill. anonim módon is várjuk a mutettan@gmail.com email címre.