Betűméret: A A A

Kísérletes és sebészeti műtéttan

TÁJÉKOZTATÓ

A Kísérletes és Sebészeti Műtéttan” című tantárgy FM, CV vizsgáztatási formájáról az ÁOK hallgatóinak a 2019/2020. tanév II. félévére

Kedves Hallgatók,

A 53092-3/AOATO/2020. számú vizsgáztatásról szóló Dékáni Körlevélnek megfelelően a 2019/2020-as tanév II. félévében a Kísérletes és Sebészeti Műtéttan FM és CV kurzus (AOKKMI020_1M) vizsgáztatásának rendje a következő:

A félév minden, a kurzus felvett hallgatónál aláírásra kerül.

Minden tárgy esetében a vizsgateszt a Moodle-ben (itc.semmelweis.hu) lesz elérhető, a Kísérletes és Sebészeti Műtéttan kurzuson belül (Műtéttan, ÁOK, 2019/20. III.)

A vizsganapokat és időpontokat, a hallgatói helyek számát a TVSZ szerinti direktívák és a más tárgyakkal való ütközés elkerülésére figyelemmel hirdettük meg a következő napokra:

2020. május 22, 29

2020. június 5, 12, 19, 26

2020. július 3

2020. augusztus 19 és 24

A vizsgára történő jelentkezés, lejelentkezés határideje a vizsgát megelőző nap 12.00 óra. A jelentkezők listáját az intézet titkárnője eljuttatja a másnapi Vizsgabizottsági tagoknak.

Dékáni döntés értelmében a vizsga előtt a hallgatókat a Zoom-on keresztül a Tanulmányi Osztály által kiküldött adatok (igazolvány szám) alapján azonosítani fogjuk. Kizárólag ezeket az okmányokat fogadjuk el az azonosítás során. Az azonosítás a kiírt vizsga előtt történik, melynek időpontját a vizsga előtti napon a hallgatónak Neptun üzenetben elküldjük, majd az általunk a Neptunon kiküldött aznapi zoom linken bejelentkezve végezzük. Az azonosítást 2 főből álló vizsgabizottság végzi.

Vizsgapontok

A teszten elérhető maximális pontszám 100 pont. A tesztben egyszeres-, többszörös választás, igaz-hamis és párosítós, behelyettesítős típusú kérdésekre lehet számítani. Jellemzően egy helyes válasz 1 pontot ér. 

Kivételt képeznek az olyan feladatok, ahol a kérdésen belül több választ kell megadni (pl. összepárosítós feladat), az ilyen feladatoknál minden helyes válasz 1 pontot ér. Pl. ha egy feladatban 4 dolgot kell összepárosítani,  az párosításonként 1 pont, összesen 4.

Többszörös választásnál 1,2,3 vagy 4 helyes választ kell kiválasztani, összesen 1 pontért. Ha csak a helyes válaszok egy részét jelölték meg, a rendszer részpontokat ad, a következők szerint:

– 1 helyes válasz esetén – 1 pont/helyes válasz

– 2 helyes válasz esetén – 0.5 pont/helyes válasz

– 3 helyes válasz esetén – 0.333 pont/helyes válasz

– 4 helyes vàlasz esetén – 0.25 pont/helyes válasz

A rendszer mínusz pontokat nem ad, viszont, ha mindent választ bejelöl, a kérdésre 0 pontot kap. Kivéve ha mind a 4 válasz helyes.

Hivatalos tankönyv: Wéber György, Ferencz Andrea, Sándor József: Műtéttan. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2015.

Üdvözlettel,

Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet

Budapest, 2020. május. 11.

 

2010 óta oktatjuk a „Kísérletes és sebészeti műtéttan” kötelező tantárgyat harmadéves hallgatóknak a preklinikai modulban. Az elmúlt 10 év alatt a tárgyat magyar nyelven összesen 3200, az idegen nyelvű oktatás keretében 1400 angol és 803 német hallgató végezte el. Ezalatt az idő alatt a Műtéttan népszerű tárggyá vált, mivel az elméleti órák után a hallgatók ismét felfedezhetik saját kezüket. Az egymásközti versengés pozitív hatásait is felhasználó gyakorlataink lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak, hogy megtapasztalják – társaikhoz is viszonyított – kézügyességüket. 

Követelményrendszer 2019/20. tanév I. félév (pdf) 

Előadások

Előadások

Helye: NET Zöld előadó
Időpontja: csütörtök 14:25-15:10
Témái:

2019.09.12.
1. hét Az intézet és a curriculum bemutatása, a műtő felépítése és berendezése
(Dr. Ferencz Andrea)

2019.09.19.
2. hét Sterilizálás, dezinficiálás, a sebfertőzés megelőzésének lehetőségei
(Prof. Dr. Sándor József)

2019.09.26.
3. hét Alapvető sebészeti műszerek, varróanyagok
(Dr. Ferencz Andrea)

2019.10.03.
4. hét Alapvető varrattípusok és speciális varrattechnikák
(Dr. Ferencz Andrea)

2019.10.10.
5. hét Sebek és a sebellátás alapelvei, vérzések és vérzéscsillapítás, a sérülés következményei
(Dr. Szokoly Miklós)

2019.10.17.
6. hét A műtét (akut, elektív, a beteg előkészítése, műtéti feltárások)
(Dr. Ender Ferenc)

2019.10.24.
7. hét A laparoszkópos sebészet alapjai
(Prof. Dr. Wéber György)

Jelenlét:
Az előadásokon való részvétel kötelező, melyet rendszeresen ellenőrzünk! A hiányzás semmilyen címen nem haladhatja meg az előadások 25%-át (TVSZ 7.§). Ha a hallgató 2 vagy több előadásról hiányzik, akkor a félévének aláírását megtagadjuk. Előadás pótlására nincs lehetőség.

Letöltése:
Az előadásokon hang, kép és mozgókép felvételeket készíteni tilos (Rektori körlevél). Az előadások anyaga szellemi tulajdon, szerzői jog által védett anyagokat is tartalmaz, ezért csak oktatási célra használható. Az előadáskivonatok Neptun kóddal való bejelentkezés után a Központi Könyvtár Tudásbázisából tölthetők le.

Gyakorlatok

Gyakorlatok

Általános tudnivalók:

1. A tárgyfelvételkor megjelölt csoportban kell a félévi gyakorlatokat teljesíteni, így más csoportba való átjelentkezés később már nem lehetséges. A műtői kapacitás és a beépített póthelyek miatt a csoportok létszáma limitált, melyen nem tudunk változtatni. Ilyen jellegű kérésekkel a tanulmányi felelőst, vagy intézetünk más munkatársát ne keressék. Az évfolyamlétszám és a csoportok feltöltődése függvényében nyitjuk meg a helyeket, hallgatói egyéni órarendek összeállításában Intézetünk nem kíván részt venni!

2. A gyakorlatokat kéthetente tartjuk.
“A” hét csoportjai: a1, a2, b2, b3, c2, c3, d1, e3, f2, f3, g1, g2, h2, h3, j1, j2, k3 csoport.
“B” hét csoportjai: a3, b1, c1, d2, d3, e1, e2, f1, g3, h1, j3 csoport.

3. Felhívjuk minden hallgató figyelmét, hogy már a gyakorlat előtt gondoskodjon megfelelő körömtoilettről (ujjbegyig érő körmök), a körömlakk és a műköröm viselése szigorúan tilos a félév során. A gyakorlatokon semmi nem lehet a kezeken és alkarokon, ezért kérjük, hogy már az öltözőben vegyék le az ékszereket (gyűrű, karkötő, karszalag, karóra, stb.) és a szekrényben zárják el. Aki ennek a szabálynak nem tesz eleget, az nem dolgozhat a gyakorlaton, és az adott alkalom ottléte esetén is hiányzásnak minősül.

4. Kérjük, hogy a hallgatók minden gyakorlatra hozzanak magukkal lábzsákot és nem-steril, latex tartalmú (!!!) gumikesztyűt. A vizsgálókesztyűk (kék, lila, fekete) használata –előnytelen fizikai tulajdonságai miatt- csak latex-allergia esetén javasolt!

5. A KORL/6/2013 rektori körlevél értelmében a gyakorlatokon hang, kép és mozgókép felvételeket készíteni tilos. A mobil telefonokat az öltözőben kell hagyni!

Helye:

Az 1-4 és a 7. gyakorlatot a NET Oktató Műtőjében tartjuk. Elérhetősége: a NET aulájában a díszterem bejáratánál le kell menni a lépcsőn a feliratnak megfelelően. Az 5-6 gyakorlatokra részben a NET 1. szemináriumi termében kerül sor (gyakorlat előtt gyülekező az Oktató Műtő előterében).

Az Oktató Műtőben zárható szekrények állnak rendelkezésre értékeik elhelyezésére. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a szekrénykulcsokat és műtősruhát ne vigyék el. A műtős ruhában ne hagyják a bemosakodás miatt levett ékszereket, mert nem tudunk érte felelősséget vállalni.

Ideje:

Órarend 2019/20 I. félév

Tematikája:

 1. Ismerkedés a műtővel, műtőtermi viselkedés szabályai, bemosakodás, műtéti terület előkészítése. Csomózás technikája.
 2. Alapvető sebészeti eszközök bemutatása, használatuk gyakorlása. Alapvető varrat technika gyakorlása in vitro modellen.
 3. Alapvető varrat technikák gyakorlása ex vivo állati szöveten (csomós öltések).
 4. Alapvető varrat technikák gyakorlása ex vivo állati szöveten (tovafutó öltések).
 5. Laparoszkópos műszerek és torony bemutatása.
 6. Laparoszkópos mozdulatok gyakorlása pelvitraineren. Szövetek szétválasztásának és egyesítésének gyakorlása altatott kisállaton (háti naevus eltávolítása, median laparotomia).

A gyakorlatok bevezető előadásainak diasora a tankönyv alapján lett összeállítva, melyet nem adunk ki a hallgatóknak. 

Félévközi ellenőrzéseket, demonstrációt nem tartunk!

Jelenlét:

A gyakorlatok kiemelten fontos részei a műtéttan oktatásnak, ezért a gyakorlatokon való részvétel kötelező, melyet rendszeresen ellenőrzünk! A hallgatók manuális készségének fejlesztése egymásra épülő, az egyszerűbbtől a bonyolultig terjedő feladatok teljesítéséből áll, melyek nemcsak a vizsgafeladatokra való felkészülést, de hosszabb távon a klinikai munkába való bekapcsolódásukat is segíti. Külön ismétlő gyakorlatokat, konzultációkat nem tartunk. A hiányzás semmilyen címen nem haladhatja meg a gyakorlatok 25%-át (TVSZ 7.§). Ha a hallgató 2 vagy több gyakorlatról hiányzik, akkor a félévének aláírását megtagadjuk.

Pótlás:

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a hiányzást és annak pótlását következetesen dokumentáljuk és szigorúan vesszük!

 1. A limitált műtői kapacitás miatt más csoporthoz való csatlakozással a félév során 1 gyakorlat pótolható az adott gyakorlat kéthetes periódusában, melyet a
  JELENTKEZÉS GYAKORLAT PÓTLÁSÁRA
  linkre kattintva tehet meg a hallgató. Betelt helyek esetén újabb póthelyeket nem tudunk nyitni. Elveszti ezt a pótlási lehetőségét az a hallgató, aki bejelentkezik a Doodle rendszerben, de nem jelenik meg a gyakorlaton (ezt dokumentáljuk).
 2. Két hiányzás esetén egy gyakorlat pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetében biztosítunk lehetőséget. 2019.12.06-ig a hallgatónak ezt a szándékát jeleznie kell a mutettan@gmail.com email-re írt levelében, megírva nevét, Neptun kódját, műtéttani csoportszámát és az elmulasztott gyakorlat számát. A jelentkezéseket összevárva az intézet által megadott időpontban tartjuk a pótgyakorlatot, erről email-ben küldünk értesítést. Ha a hallgató nem vagy későn jelzi pótlási szándékát, akkor pótlási lehetőségét elveszíti.
 3. Kettőnél több gyakorlatról való hiányzás pótlására – rendkívül indokolt esetben – az intézetvezető külön engedélyével van lehetőség. Ez a hallgatónak írásban kell kérvényeznie, leírva hiányzásának okait, mellékelve a hivatalos igazolásokat.

A tantárgyról

A TANTÁRGY FELADATA ÉS CÉLJA

Sebészeti oktató modelleken és altatott állatokon végzett gyakorlatok során a hallgatók megismerik az aszepszis műtőre vonatkozó szabályait (zsilipelés, bemosakodás, a műtéti terület előkészítése, stb), a műtőben való viselkedés normáit, az alapvető sebészeti eszközöket és műszereket, csomózási és sebvarrási technikákat, illetve a legfontosabb műtéttechnikai fogásokat. A klasszikus sebészi technikák mellett fontos a hallgatók ún. video-endoszkópos szemléletének és tudásának bővítése. A szem-agy-kéz koordinációt fejlesztő, egymásra épülő laparoszkópos feladatokat pelvitrainerben gyakorolják a hallgatók. A tárgy célja, hogy

 1. kiscsoportos, gyakorlatorientált műtéttani oktatás során valódi gyakorlati képzést kapjanak a hallgatók,
 2. minden végzett orvos képessé váljon alapvető sebészeti beavatkozások (pl. sebellátás, varratszedés, stb) elvégzésére,
 3. a klinikai modulban oktatott manuális tárgyak megértéséhez és teljesítéséhez szilárd alapokat biztosítson, és
 4. a tantárgy legfőbb célja, hogy felmérje a hallgatók manuális készségét és ezáltal orientálja őket a számukra legmegfelelőbb szakma kiválasztásában.

TANANYAG

A képzés tananyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottakból, valamint a tankönyvből áll.

Hivatalos tankönyv: Wéber György, Ferencz Andrea, Sándor József: Műtéttan. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2015.

lapozz bele: LINK
megvásárolható: LINK
További ajánlott irodalom:
Horváth ÖP, Kiss J. Littmann Sebészeti Műtéttan. Medicina Kiadó, Budapest, 2014
Boros Mihály. Sebészeti műtéttan. Kiadó: Innovariant Kft. Szeged, 2006.
Furka István, Mikó Irén. Műtéttani alapismeretek. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen, 2012.

Gyakorlati segédanyag: Gyakorlatok videoanyaga DVD formában letölthető a Neptun-ról (SE/Neptun-portál/Tanulmányi információk/Karok,intézetek legördülő menüpont: ÁOK Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet – DVD. A DVD hanganyagot nem tartalmaz, a videókhoz tartozó magyarázó szöveget itt találja.

Értékelés

FÉLÉV ALÁÍRÁSA ÉS MEGTAGADÁSA

Az előadásokról és a gyakorlatokról való hiányzás semmilyen címen nem haladhatja meg sem az előadások, sem a gyakorlatok 25%-át (TVSZ 7.§). Ha a hallgató 2 vagy több előadásról hiányzik, akkor a félévének aláírását megtagadjuk. Amennyiben a hallgató 1 gyakorlatról hiányzik, és azt nem pótolja, akkor a félév még aláírásra kerül. Ha a hallgató 2 vagy több gyakorlatról hiányzik, és azokat nem pótolja, akkor a félév aláírását megtagadjuk. A félév aláírása vagy megtagadása az Elektronikus indexben történik.

Igazolás:

A megengedett számú hiányzást (előadás, gyakorlat, vizsga) meghaladó távolmaradást igazolni kell. A távolmaradás okát három munkanapon belül az intézet titkárságán leadott, papíralapú igazolással lehet igazolni.  Az igazolás valódiságát és indokoltságát az Intézet ellenőrzi és három munkanapon belül értesíti a hallgatót annak elfogadásáról vagy el nem fogadásáról. Az igazolás elmulasztása, vagy el nem fogadása esetén azt az Intézet dokumentációjában és/vagy a Neptun rendszerben rögzíti, következményeire a TVSZ szabályai vonatkoznak.

Orvosi igazolásként csak az akut esetet alátámasztó eredeti és hivatalos formanyomtatványt vagy kórházi zárójelentést fogadjuk el, mely tartalmazza a naplósorszámot, az orvos személyes pecsétjének olvasható lenyomatát, az orvosi munkahely azonosítására alkalmas ANTSZ kilencjegyű kódot. Az igazolást v. fénymásolatát a hallgató dokumentációjában megőrizzük. Elektív (tervezett) orvosi ellátás nem indokolja a hallgató hiányzását, így igazolásként nem fogadjuk el.

MEGAJÁNLOTT JEGY

Évközi munkája alapján megajánlott jeles vagy jó jegyet kaphat az a hallgató, aki a meghirdetett tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújt.

„Sutura” tanulmányi verseny

A versenybe csoportonként 1-1 hallgató kerülhet be, akik a varrattechnikai gyakorlatok (2., 3. és 4. gyakorlat) során a legjobb teljesítmény nyújtották. A versenyre a szorgalmi időszak 9-10. hét valamelyikén kerül sor az Oktató Műtőben. Több fordulós versenyben, kiesési rendszerben értékeljük a hallgató ügyességét, gyorsaságát,és precíz munkáját is. Az első három helyezett megajánlott jelest (5) kap a tárgyból. A 4-10-dik helyen végzett hallgatóknak felajánljuk a jó (4) érdemjegyet. Ha a hallgató nem kíván a megajánlással élni, vagy elfogadása után javítani szeretne, akkor a varrásos vizsgaállomás kivételével a vizsga többi részét teljesítenie kell. A varrásos vizsgaállomás teljesítése alól mentesül valamennyi, a versenyen résztvett hallgató is.

„Laparoszkópos” tanulmányi verseny

A versenybe csoportonként 1-1 hallgató kerülhet be, akik a laparoszkópos gyakorlatok (5. és 6. gyakorlat) során a legjobb teljesítmény nyújtották. A versenyre a szorgalmi időszak 13.-14. hét valamelyikén kerül sor az 1. szemináriumi teremben. Több fordulós versenyben, kiesési rendszerben értékeljük a hallgató ügyességét, gyorsaságát és precíz munkáját is. Az első három helyezett megajánlott jelest (5) kap a tárgyból. A 4-10-dik helyen végzett hallgatóknak felajánljuk a jó (4) érdemjegyet. Ha a hallgató nem kíván a megajánlással élni, vagy elfogadása után javítani szeretne, akkor a pelvitraineres vizsgaállomás kivételével a vizsga többi részét teljesítenie kell. A pelvitraineres vizsgaállomás teljesítése alól mentesül valamennyi, a versenyen részt vett hallgató is.
Ha a hallgató mindkét tanulmányi versenyre bejut és mindkettőn részt is vesz, akkor az azokon elért helyezéstől függetlenül jeles (5) érdemjegyet kap.

Megajánlott jegy esetén a 2019. december 27-i vizsganapra lesz felvéve a hallgató, ennek teljes adminisztrációját az intézet végzi. Kérjük ne jelentkezzen be a hallgató vizsgára a Neptun rendszerben. A „jó” érdemjegyet elfogadóknak 2019. december 15-ig írásban jelezniük kell a mutettan@gmail.com email címre, hogy a 4-es jegyet elfogadják. Visszajelzés hiányában úgy tekintjük, hogy nem fogadta el a jegyet és vizsgázni kíván.

VIZSGARENDSZER

Általános tudnivalók:

Csak az a hallgató bocsátható vizsgára, akinek féléve aláírásra került. A félév kollokviummal záródik. A CV, ill. FM kurzusok hallgatóinak is a teljes vizsgát teljesíteniük kell.

A vizsgára való jelentkezés on-line történik, az Intézet által a Neptun programban meghirdetett napokon. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a TVSZ-szerint előírt, megfelelő számú vizsgahelyet biztosítunk, a kiírt időpontok és helyek száma végleges. A vizsgajelentkezést idejében tegyék meg, mert a Neptunon időn túli be- és kijelentkeztetésben az Intézet munkatársai nem tudnak segíteni!

A vizsga 8.30 órakor kezdődik. Helye: NET Oktató Műtő. Megjelenés elegáns öltözetben! A hallgatónak érvényes fényképes azonosító okmánnyal (tanulmányi értesítő, személyi igazolvány, útlevél, stb) kell rendelkeznie, enélkül nem kezdheti meg a vizsgát! Elektronikus segédeszközöket (mobil telefon, laptop, tablet, stb) az öltözőben kell hagyni.

Hasznos tudnivalók a felkészüléshez

 1. A vizsga hivatalos tananyaga a Műtéttan tankönyv.
 2. Nemcsak a könyv – akár többszöri- elolvasását kérjük, hanem a tananyag megtanulását.
 3. Felhívjuk a figyelmet, hogy a minimum tesztben gyakran kérdezzük a gazdagon illusztrált könyvben szereplő képeket, táblázatokat, felsorolásokat, csoportosításokat is. pl. Mit ábrázol a kép? Írja le a képen látható eszköz nevét és a betűkkel jelölt részeit! Tegye időrendi sorrendbe a folyamatot, stb.
 4. Az orvosi alapműveltség részét képező latin kifejezéseket és szerzői neveket rendszeresen kérdezzük és ezek helyesírását is megköveteljük.
 5. Gyakorlati vizsga során ügyeljen az apró részletekre is! Gondoljon arra, hogy a műtőben és a műtétek során előforduló, az aszepszist veszélyeztető hibák a beteg életét is veszélyeztetik!
 6. A videó-endoszkópos és az elektrosebészeti technika gyógyító munkánk fontos, egyre gyakrabban használt eszközei, a működési alapelvek és fiziológiai szempontok ismeretét elvárjuk. A részletes sebészet oktatása során ezek elsajátítására már nem lesz idő!
 7. Javasoljuk, hogy hagyjon elég időt az ismétlésre, tudásának elmélyülésére és a tananyag összefüggéseinek átlátására.
 8. Minta minimum vizsgalapokat itt talál. (link)

„Minimum teszt”

A hallgatók 8-10 kérdésből álló, összesen 20 pontos feladatsort kapnak, melyek megoldására 20 perc áll rendelkezésükre. 70% (14 pont) fölötti teljesítése esetén kezdheti meg a hallgató a vizsgát. A tesztkérdések egyszerű választás, egyszerű hibakutatás, többszörös választás, igaz-hamis eldöntése, egészítse ki a mondat hiányzó részeit, sorolja fel, adja meg latinul, képek és az azon szereplő dolgok megnevezése, stb. feladattípusokból vannak összeállítva.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a SotePedia oldal tartalma, főként a „Tipikus írásbeli ‘beugró’ vizsgakérdések” rész megtévesztő adatokat tartalmaz.

Sikertelen minimum tesztet a vizsgáztató jelenlétében tekintheti meg a hallgató. Kizárólag téves javítással kapcsolatos reklamációt fogadunk el, a kérdés félreértelmezéséből adódó hibás választ, többszörösen javított vagy olvashatatlan választ nem.

Gyakorlatos vizsga:

A kollokviumi jegy kialakításában a gyakorlati készség és az elméleti tudás felmérése is szerepet kap, így a vizsga gyakorlati számonkérésből és szóbeli elméleti részből áll. A gyakorlatos vizsga állomásai a következők:
(1) bemosakodás-beöltözés-kesztyűhúzás
(2) műszerismeret
(3) kézi csomózás
(4) varrás ex vivo állati szöveten
(5) laparoszkópos műszerismeret
(6) pelvitraineres feladat

Elméleti vizsga:

Az elméleti vizsgaállomáson a tananyag tételszerű kérdéseken kerül számonkérésre. A hallgató az elméleti kérdésekből tételt húz.

Érdemjegy:

Az elméleti és a gyakorlatos vizsga eredménye összegződik és 100 pontos rendszerben kerül meghatározásra a végleges érdemjegy:
Elégtelen (1) 0 -59 pont
Elégséges (2) 60 – 69 pont
Közepes (3) 70 – 79 pont
Jó (4) 80 – 89 pont
Jeles (5) 90 – 100 pont
Ismételt vizsga legkorábban a kollokviumot követő harmadik napon tehető.

Munkavédelem
Talált tárgyak

Biztonság a gyakorlatokon:

Az első gyakorlaton a hallgatók aláírásukkal tanúsítják, hogy a műtéttan gyakorlatokon felmerülő munka- és tűzvédelmi szabályokat megismerték és betartják.

Elveszett tárgyak:

Az esetlegesen elveszett-talált tárgyak után érdeklődni lehet Vódliné Schum Ibolya és Csépke Karolin asszisztensnőknél (NET Oktató Műtő, Telefon: 06-1-459-1500, Mellék: 56378) vagy a mutettan@gmail.com email-en.

A talált tárgyakat a szemeszter végéig áll módunkban tárolni. Amennyiben nem jelentkezik érte senki, akkor felajánlásra kerülnek!

Tanulmányi
Verseny

Tanulmányi verseny
2010/2011. tanév II. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Felhívás Eredmény
2011/2012. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Felhívás Eredmény
2014/2015. tanév I. félév SUTURA tanulmányi verseny  Felhívás Eredmény 
2014/2015. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Felhívás Eredmény
2015/2016. tanév I. félév SUTURA tanulmányi verseny Felhívás Eredmény 
2015/2016. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Felhívás Eredmény 
2016/2017. tanév I. félév SUTURA tanulmányi verseny Felhívás Eredmény
2016/2017. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Felhívás
2017/2018. tanév I. félév SUTURA tanulmányi verseny Felhívás Eredmény 
2017/2018. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmány verseny Felhívás Eredmény
2018/2019. tanév I. félév SUTURA tanulmányi verseny Eredmény
2019/2020. tanév I. félév Sutura tanulmányi verseny  Eredmény
2019/2020. tanév I. félév Laparoszkópos tanulmányi verseny Eredmény

Feed-back
Az oktatással kapcsolatos konstruktív javaslatokat, észrevételeket, vagy kritikákat névvel ellátva ill. anonim módon is várjuk a mutettan@gmail.com email címre.