Demonstrátori Ösztöndíj Pályázat 2024/2025.
A demonstrátori munka feltételei és szabályai
a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kísérletes Kardiológiai és Sebészeti
Műtéttani Tanszéken
Jelentkezési lap
Kérjük, hogy a jelentkezési lap utolsó oldalán található adatkezelési nyilatkozatot is töltse ki!
 

A Demonstrátori Ösztöndíj célja az arra alkalmas és érdemes hallgatók bevonása a Kísérletes Kardiológiai és Sebészeti Műtéttani Tanszék oktató és tudományos kutatómunkájába, intenzívebb és magasabb színvonalú szakmai képzésük mellett az oktatói és kutatói utánpótlás felkészítése és nevelése érdekében.

Demonstrátori Ösztöndíjra pályázhat:

 • Felsőbb éves hallgató, negyed-, ötöd-, és hatodéves
 • Kísérletes és Sebészeti Műtéttan tantárgyból sikeres vizsgát tett, jeles (5) vagy jó (4) eredménnyel
 • Magatartása példamutató
 • Az előző tanévben legalább jó tanulmányi átlageredményt ért el
 • Jó kifejezőkészséggel és idegen nyelvismerettel (angol, német) rendelkezik
 • Átlagon felüli manuális készségekkel rendelkezik

A demonstrátor által ellátandó feladatok:

 • Gyakorlati foglalkozások előkészítése (pl.: cipővédő, zsilipruha, kesztyűk, fonalak, tű stb. előkészítése)
 • A gyakorlatvezető oktatói munkájának segítése a gyakorlatokon
 • Érdeklődés esetén csatlakozási lehetőség az angol és a német képzéshez is
 • Részvétel a tanszék előadásain
  • A megengedettnél nem több hiányzás
  • Aktív részvétel a gyakorlatokon
  • Félév/tanév végén demonstrátori beszámoló elkészítése és megküldése a tanszék részére az aktuális félév végéig. Részvétel tanulmányi versenyek szervezésében és lebonyolításában

   A demonstrátori munka szabályai:

   • Egy hallgató egy tanévben csak egy helyre pályázhat, mint demonstrátor
   • A demonstrátori kinevezés 1 vagy 2 félévre szólhat
   • A tanszék 6 díjazott és 6 díjtalan demonstrátori helyet hirdet meg
   • Részvétel a tanszék gyakorlatain hetente legalább egyszer (12 óra havonta)
   • Minden gyakorlati csoportban legfeljebb két demonstrátor dolgozhat
   • A demonstrátorok beosztása Xoyondo rendszer segítségével az adott gyakorlatot megelőző héten kerül egyeztetésre
   • A félév során a demonstrátor legfeljebb két alkalommal hiányozhat a gyakorlatokról (minimum 12 jelenlét/félév)
   • Tanulmányi verseny szervezésében vagy a vizsgáztatásban való részvétellel plusz aláírás szerezhető

   Az aláírás megszerzésének feltétele:

 • A Demonstrátori Ösztöndíj mértéke a 2022/23-as tanévtől kezdve havonta 20.000 Ft, maximum 80.000 Ft/félév.

  Jelentkezni minden tanév tavaszi vizsgaidőszakának végéig lehet, a tanszék honlapjáról (https://semmelweis.hu/mutettan/oktatas/demonstratori-palyazat/) letölthető kitöltött és aláírt jelentkezési lap elküldésével a mutettan@gmail.com email címre. Felhívjuk a tisztelt Hallgatók figyelmét, hogy az 5 oldalas jelentkezési lap utolsó oldalán található GDPR nyilatkozatot is töltsék ki és írják alá. A beküldött pályázatokat továbbítjuk az ÁOK Dékáni Hivatala felé. A beérkezett pályázatok elbírálásáról a Kar vezetője – a kari hallgatói önkormányzat bevonása mellett – legkésőbb az őszi félév szorgalmi időszakának megkezdéséig dönt, mely döntéséről egyidejűleg értesíti a hallgatót, valamint tájékoztatja az érintett oktatási-kutatási szervezeti egységet.

  Időntúli jelentkezéseket sajnos nem tudunk elfogadni!

A dékáni döntést követően, a tanszék demonstrátor felelőse felveszi a kapcsolatot a hallgatókkal további egyeztetés céljából.

Demonstrátor felelős (2024.01.15-től):

Dr. Ramin Talebian