Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 22.
406992 Összes oltás

Demonstrátori Ösztöndíj Pályázat 2021/2022

A demonstrátori munka feltételei és szabályai a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszéken

Pályázati kiírás

Tájékoztató  Jelentkezési lap

A Demonstrátori Ösztöndíj célja az arra alkalmas és érdemes hallgatók bevonása a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszék oktató és tudományos kutatómunkájába, intenzívebb és magasabb színvonalú szakmai képzésük mellett az oktatói és kutatói utánpótlás felkészítése és nevelése érdekében.
Demonstrátori Ösztöndíjra pályázhat:

 •  Harmad- vagy felsőbb éves hallgató
 • Kísérletes és Sebészeti Műtéttan tantárgyból sikeres vizsgát tett, jeles (5) vagy jó (4)
  eredménnyel
 • Magatartása példamutató
 • Az előző tanévben legalább jó tanulmányi átlageredményt ért el
 • Jó kifejezőkészséggel és idegen nyelvismerettel (angol, német) rendelkezik
 • Átlagon felüli manuális készségekkel rendelkezik.

  A demonstrátor által ellátandó feladatok:

 • Gyakorlati foglalkozások előkészítése (pl.: cipővédő, zsilipruha, kesztyűk, fonalak,
  tű stb. előkészítése)
 • A gyakorlatvezető oktatói munkájának segítése a gyakorlatokon
 • Érdeklődés esetén csatlakozási lehetőség az angol és a német képzéshez is
 • Részvétel a tanszék előadásain
 • Saját kiselőadás kidolgozása egy választott témában
 • A kiselőadás bemutatása a gyakorlatokon illetve online formában
 • Részvétel tanulmányi versenyek szervezésében és
  lebonyolításában

  A demonstrátori munka szabályai:

 • Egy hallgató egy tanévben csak egy helyre pályázhat, mint demonstrátor
 • A demonstrátori kinevezés 5 vagy 10 hónapra szólhat
 • A tanszék 6 díjazott és 6 díjtalan demonstrátori helyet hirdet meg
 • Részvétel a tanszék gyakorlatain hetente legalább egyszer (12 óra havonta)
 • Minden gyakorlati csoportban legfeljebb két demonstrátor dolgozhat
 • A demonstrátorok beosztása Doodle rendszer segítségével az adott gyakorlatot
  megelőző héten kerül egyeztetésre
 • A félév során a demonstrátor legfeljebb két alkalommal hiányozhat a gyakorlatokról
 • Tanulmányi verseny szervezésében vagy a vizsgáztatásban való részvétellel plusz
  aláírás szerezhető

  Az aláírás megszerzésének feltétele:

 • A megengedettnél nem több hiányzás
 • Aktív részvétel a gyakorlatokon
 • Kiselőadás megtartása (személyesen és /vagy online formában)
 • Félév/tanév végén demonstrátori beszámoló elkészítése és megküldése a tanszék részére az aktuális félév végéig

  A Demonstrátori Ösztöndíj mértéke a 55867-2/AOATO/2020 Dékáni Körlevél rendelkezése alapján a következőképpen alakul: amennyiben a hallgató először lát el demonstrátori feladatokat, úgy az ösztöndíj mértéke 5.000 Ft/hó, ha második éve tevékenykedik demonstrátorként 7.000 Ft/hó, és ha harmadik, vagy negyedik éve látja el demonstrátori feladatait, úgy 8.000 Ft/hó ösztöndíjban részesül. Jelentkezni minden tanév tavaszi vizsgaidőszakának végéig lehet, a tanszék honlapjáról (https://semmelweis.hu/mutettan/oktatas/demonstratori-palyazat/) letölthető kitöltött és aláírt jelentkezési lap elküldésével a mutettan@gmail.com email címre. A beküldött pályázatokat továbbítjuk az ÁOK Dékáni Hivatala felé. A beérkezett pályázatok elbírálásáról a Kar vezetője – a kari hallgatói önkormányzat bevonása mellett – legkésőbb az őszi félév szorgalmi időszakának megkezdéséig dönt, mely döntéséről egyidejűleg értesíti a hallgatót, valamint tájékoztatja az érintett oktatási-kutatási szervezeti egységet. Időn túli jelentkezéseket sajnos nem tudunk elfogadni! A dékáni döntést követően, az intézet demonstrátor felelőse felveszi a kapcsolatot a hallgatókkal további egyeztetés céljából.

  Demonstrátor felelős:
  Dr. Juhos Krisztina

 • NET XI. Emelet 1120. szoba
 • Telefon: 06-1-459-1500/56364
 • Email: mutettan@gmail.com