Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. december 04.
543883 Összes oltás
Demonstrátori Ösztöndíj Pályázat 2022/2023.
A demonstrátori munka feltételei és szabályai
a Kísérletes és Sebészeti
Műtéttani Tanszéken
Jelentkezési lap
Kérjük, hogy a jelentkezési lap utolsó oldalán található adatkezelési nyilatkozatot is töltse ki!
 

A Demonstrátori Ösztöndíj célja az arra alkalmas és érdemes hallgatók bevonása a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszék oktató és tudományos kutatómunkájába, intenzívebb és magasabb színvonalú szakmai képzésük mellett az oktatói és kutatói utánpótlás felkészítése és nevelése érdekében.

Demonstrátori Ösztöndíjra pályázhat:

• Felsőbb éves hallgató
• Kísérletes és Sebészeti Műtéttan tantárgyból sikeres vizsgát tett, jeles (5)
vagy jó (4) eredménnyel
• Magatartása példamutató
• Az előző tanévben legalább jó tanulmányi átlageredményt ért el
• Jó kifejezőkészséggel és idegen nyelvismerettel (angol, német) rendelkezik
• Átlagon felüli manuális készségekkel rendelkezik

A demonstrátor által ellátandó feladatok:

• Gyakorlati foglalkozások előkészítése (pl.: cipővédő, zsilipruha,
kesztyűk, fonalak, tű stb. előkészítése)
• A gyakorlatvezető oktatói munkájának segítése a gyakorlatokon
• Érdeklődés esetén csatlakozási lehetőség az angol és a német képzéshez is
• Részvétel a tanszék előadásain
• Saját kiselőadás kidolgozása egy választott témában
• A kiselőadás bemutatása a gyakorlatokon illetve online formában
• Részvétel tanulmányi versenyek szervezésében és lebonyolításában

A demonstrátori munka szabályai:

• Egy hallgató egy tanévben csak egy helyre pályázhat, mint demonstrátor
• A demonstrátori kinevezés 5 vagy 10 hónapra szólhat
• A tanszék 6 díjazott és 6 díjtalan demonstrátori helyet hirdet meg
• Részvétel a tanszék gyakorlatain hetente legalább egyszer (12 óra havonta)
• Minden gyakorlati csoportban legfeljebb két demonstrátor dolgozhat
• A demonstrátorok beosztása Doodle rendszer segítségével az adott
gyakorlatot megelőző héten kerül egyeztetésre
• A félév során a demonstrátor legfeljebb két alkalommal hiányozhat a
gyakorlatokról
• Tanulmányi verseny szervezésében vagy a vizsgáztatásban való részvétellel
plusz aláírás szerezhető.

Az aláírás megszerzésének feltétele:

• A megengedettnél nem több hiányzás
• Aktív részvétel a gyakorlatokon
• Kiselőadás megtartása (személyesen és /vagy online formában)
• Félév/tanév végén demonstrátori beszámoló elkészítése és megküldése a
tanszék részére az aktuális félév végéig

A Demonstrátori Ösztöndíj mértéke a 55867-2/AOATO/2020 Dékáni Körlevél rendelkezése alapján a következőképpen alakul: amennyiben a hallgató először lát el demonstrátori feladatokat, úgy az ösztöndíj mértéke 5.000 Ft/hó, ha második éve tevékenykedik demonstrátorként 7.000 Ft/hó, és ha harmadik, vagy negyedik éve látja el demonstrátori feladatait, úgy 8.000 Ft/hó ösztöndíjban részesül. Jelentkezni minden tanév tavaszi vizsgaidőszakának végéig lehet, a tanszék honlapjáról (https://semmelweis.hu/mutettan/oktatas/demonstratori-palyazat/) letölthető kitöltött és aláírt jelentkezési lap elküldésével a mutettan@gmail.com email címre. A beküldött pályázatokat továbbítjuk az ÁOK Dékáni Hivatala felé. A beérkezett pályázatok elbírálásáról a Kar vezetője – a kari hallgatói önkormányzat bevonása mellett – legkésőbb az őszi félév szorgalmi időszakának megkezdéséig dönt, mely döntéséről egyidejűleg értesíti a hallgatót, valamint tájékoztatja az érintett oktatási-kutatási szervezeti egységet. Időntúli jelentkezéseket sajnos nem tudunk elfogadni! A dékáni döntést követően, az intézet demonstrátor felelőse felveszi a kapcsolatot a
hallgatókkal további egyeztetés céljából.

Demonstrátor felelős:
Dr. Berner-Juhos Krisztina
• NET XI. Emelet 1120. szoba
• Telefon: 06-1-459-1500/56364
• Email: mutettan@gmail.com