Felhívás

VALIDÁTOR ÖNKÉNTES KERESTETIK

EASIER presentation poster  
EASIER validation info

Tisztelt Kolléga!

A Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszéke évek óta tagja olyan nemzetközi konzorciumoknak, amelyek célja a sebészeti szak- és továbbképzés páneurópai fejlesztése és egységesítése.

Egyik innovatív projektünk célja egy olyan e-learning rendszer létrehozása, amely egy felületen egyesíti az elméleti és gyakorlati képzést a szimuláció segítségével.  A projekt most ért a validáció fázisába, amelyet a koronavírus okozta járványhelyzet rendkívül megnehezít. Kihasználva a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket, a validációt az online térbe helyeztük át.

Keresünk olyan érdeklődő és vállalkozó szellemű rezidenseket és szakorvosokat, akik kipróbálnák az online rendszerünkben létrehozott kurzusok egyikét (Laparoszkópos Cholecystectómia, Diagnosztikus Artroszkópia és Lumbálpunkció) és építő jellegű kritikával segítenék a munkánkat (2021. február 28-ig). A validációban résztvevők 1 éves korlátlan hozzáférést kapnak a felület végleges verziójához.

A felület működéséről és a validáció részleteiről 2020. december 17-én 16:00-tól, konzorciumunk egy rövid, 45 perces webinart szervez, amelyre az alábbi linken tud jelentkezni:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xo6diDVyYkmgwQ4ncRnnPIiHUn05dbFGmTbvSd6lGa5UNUtFM1pPRTc1T0EwREZRMTgwNDhEWjg5MS4u

További információért, kérjük látogasson el honlapunkra – http://www.easier-project.eu/

Köszönjük, hogy a validációban való részvételével hozzájárul a jövő sebészeinek képzéséhez.

                                                                                                          Az EASIER csapata

A projekt célja

European Knowledge Alliance for Innovative Education of Surgical and Interventional Skills
EASIER Projekt

Az elmúlt évtizedekben a sebészeti műtéttechnika olyan technológiai fejlődésen ment keresztül, amely elősegítette a minimál invazív eljárások előtérbe kerülését. A minimál invazív sebészet elterjedése minimalizálja a betegek műtéti traumáját, ugyanakkor maximalizálja a műtéttechnikai és diagnosztikai hatékonyságot. A minimál invazív technikák elsajátítása egy kihívásokkal teli folyamat, amely csak éveken át tartó gyakorlással és továbbképzésekkel valósítható meg.

A megfelelő jártasság megszerzéséhez a sebészeknek számos műtéti és nem-műtéti készséget kell elsajátítaniuk. A 20. század közepéig, a sebészeti szakképzést a betegágy melletti gyakorlatok jelentették, ahol a fiatal sebészek a műtétek alatti megfigyeléssel, majd a gyakorlott sebész mozdulatainak utánzásával szerezhettek gyakorlatot mind a műtőben, mind a betegágy mellett. Ezt a mentor-gyakornok kapcsolaton alapuló oktatási modellt nevezzük Halstedi paradigmának. A hagyományos oktatási modell idő- és erőforrásigényes, az értékelés módja szubjektív, továbbá sokszor nem felel meg maradéktalanul a betegbiztonsági előírásoknak.

Napjainkban egyre inkább előtérbe kerülnek azok az oktatási modellek, amelyek betegmentes környezetben, kockázatok nélkül biztosítanak lehetőséget az egyes sebészeti készségek elsajátítására. Ezek a képzések jobban adaptálhatóak mind a tutor mind a rezidens időbeosztásához továbbá az egyes készségek objektíven értékelhetők.

A „Techológia Támogatta Tanulás” (TEL – Technology Enhanced Learning) fontos szerepet játszik mind a műtéti (box trénerek, folyamatos mozgás- és eszközkövetés) mind a nem-műtéti (E-learning, Augmented reality trainer) készségek elsajátításában. Annak ellenére, hogy a TEL alkalmazásáról egységesen elfogadott iránymutatás még nem érhető el sem hazai sem nemzetközi szinten, a tréning központok és oktatókórházak folyamatosan integrálják a képzési programjukba.

A „European Knowledge Alliance for Innovative Education of Surgical and Interventional Skills” (EASIER) az Európai Unió által támogatott nemzetközi összefogással megvalósuló projekt, amelynek fő célja a TEL adaptálása a sebészeti szakképzésbe, illetve használatának standardizálása. A projekt célkitűzése, hogy a rezidensek illetve tutorok/mentorok folyamatosan és bárhonnan hozzáférhessenek a legmodernebb oktatási lehetőségekhez. Az összefogás alapja, egy korábban már sikeresen validált pedagógiai modell (MISTELLA LLP), amelyet a kognitív készségek fejlesztésére hoztak létre. A két projekt egyesítésével egy olyan strukturált és objektív képzési stratégia valósul meg, amely nemcsak a graduális- és postgraduális képzés európai szintű egységesítését segítheti elő, hanem legyőzi a távolságot tutor és rezidens között, továbbá elősegíti a TEL alapjainak elterjedését.

A projektről és legújabb eredményeinkről az http://www.easier-project.eu/ weboldalon tájékozódhat.