Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 27.
409595 Összes oltás

Elméleti és Transzlációs Orvostudományok Doktori Iskola

Vezetője: Prof. Dr. Kellermayer Miklós      elérhetőségek

Program: 04. A folyadék- és elektrolitháztartás szabályozásának élet- és kórélettana-Keringés és vérnyomás szabályozás. Programvezető: Prof. Dr. Rosivall László

A PhD munkák célkitűzései:

Az állatkísérletes modellekre épülő sebészi patológiás kórképekkel kapcsolatos kutatások végzése lehetővé teszi a különböző okok miatt létrejött sebészeti kórállapotok sokrétű tanulmányozását. Tanszékünk ideális lehetőséget biztosít innovatív sebészi modellek kidolgozásához, új sebészi technikák bevezetéséhez, az új technikák által kiváltott gyulladásos válaszreakciók vagy oxidatív stressz állatkísérletes vizsgálatához.

A témához kapcsolódó aktuális kutatási lehetőségek:

Témavezető: Dr. Ferencz Andrea

 

Cím

A téma célkitűzései

1

Manuális szakmák szakorvosképzésének oktatás-módszertani kutatása

A technológia által támogatott tanulás integrálása a sebészeti szakképzésbe új távlatokat nyit a postgraduális képzésben. A rezidensek betegbiztonsági kockázat nélkül sajátíthatnák el adott műtéti technikát, objektíven értékelve, oktató vagy tutor jelenléte nélkül követhető fejlődése, un. „seriuos game” segítségével javítható manuális képzettsége.

2

Sebészeti szövetpótlásra alkalmas biokompatibilis scaffold-ok fejlesztése és karakterizálása

Célunk olyan biokompatibilis és biodegradábilis polimer térhálók előállítása melyek az orvos-biológia számos területén felhasználhatóvá tehetők. Az alkalmazás során felmerülő szigorú feltételeknek úgy teszünk eleget, hogy aminosav alapú szálas struktúrát készítünk, mely így a testidegen anyagok bevitelét mellőzi.

3

Virtuális/kiterjesztett/kevert valósággal támogatott sebészet

Társtémavezető: Dr. Haidegger Tamás

A kutatási cél összességében azt bizonyítani, hogy a virtuális/kiterjesztett/kevert technológia műtét előtti/közbeni használatával a betegre nézve a teljes ellátás eredményei javíthatók -e, azok technológiai érettségi szintje alkalmassá teszi -e ezeket a humán klinikai rutinszerű használatra is.

4

Hőmérsékleti hatások vizsgálata különböző sebészeti betegségmodellekben.

Investigation of thermal effects on different surgical disease models

The goal of the PhD research is to examine and determine the effects of changes in core temperature on surgical models in laboratory models, investigate any beneficial effects of normothermia on wound healing, study time to onset of hypothermia, and develop a protocol for pre/peri/postoperative patient warming.

5

Mágneses kompressziós erőn alapuló anasztomózist készítő eszközök fejlesztése minimál invazív gyermeksebészeti /gyermekneurológiai felhasználásra

Társtémavezető: Dr. Cserni Tamás PhD, med.hab.

A kutatási célja bonyolult minimál invazív (gyermek)sebészeti eljárásokat egyszerűsítő mágneses anasztomózist készítő eszközök fejlesztése. Ezen belül a már szabadalmaztatott Pyelo-Ureteralis Mágneses Anasztomózis (PUMA) tesztelése/fejlesztése állatkísérletes modellekben, a későbbi humán klinikai rutin felhasználás előkészítése.

6

A női vizelet inkontinencia és a kismedencei prolapsusok kapcsolatának vizsgálata a korszerű rekonstrukciós műtétek és kivizsgálási metodikák alkalmazásával

A kutatás célja, hogy részletesebb információkkal rendelkezzünk a prolapsus és az inkontinencia összefüggéseit illetően a rekonstrukciós műtétek előtt és után. Reményeink szerint a megfigyeléseink felhasználásával pontosabban tudjuk meghatározni azon betegek körét, akinél az antiinkontinens, kiegészítő beavatkozás szükséges vagy éppen elhagyható, illetve azt, hogy az egy ülésben végzett műtéteknek lehet-e létjogosultsága. A kutatás értékét növeli, hogy az irányelvekben megfogalmazott evidenciák a korábban alkalmazott műtéti és kivizsgálási módszerek prospektív vizsgálatain alapulnak, jelen vizsgálatainkat a korszerű prolapsus műtétekre és a medencefenéki UH alkalmazására alapozzuk.