Elméleti és Transzlációs Orvostudományok Doktori Iskola

Vezetője: Prof. Dr. Kellermayer Miklós      elérhetőségek

Program: 04. A folyadék- és elektrolitháztartás szabályozásának élet- és kórélettana-Keringés és vérnyomás szabályozás. Programvezető: Prof. Dr. Rosivall László

A PhD munkák célkitűzései:

Az állatkísérletes modellekre épülő sebészi patológiás kórképekkel kapcsolatos kutatások végzése lehetővé teszi a különböző okok miatt létrejött sebészeti kórállapotok sokrétű tanulmányozását. Tanszékünk ideális lehetőséget biztosít innovatív sebészi modellek kidolgozásához, új sebészi technikák bevezetéséhez, az új technikák által kiváltott gyulladásos válaszreakciók vagy oxidatív stressz állatkísérletes vizsgálatához.

A témához kapcsolódó aktuális kutatási lehetőségek:

Témavezető: Dr. Ferencz Andrea

 

Cím

A téma célkitűzései

1

Manuális szakmák szakorvosképzésének oktatás-módszertani kutatása

A technológia által támogatott tanulás integrálása a sebészeti szakképzésbe új távlatokat nyit a postgraduális képzésben. A rezidensek betegbiztonsági kockázat nélkül sajátíthatnák el adott műtéti technikát, objektíven értékelve, oktató vagy tutor jelenléte nélkül követhető fejlődése, un. „seriuos game” segítségével javítható manuális képzettsége.

2

Virtuális/kiterjesztett/kevert valósággal támogatott sebészet

Társtémavezető: Dr. Haidegger Tamás

A kutatási cél összességében azt bizonyítani, hogy a virtuális/kiterjesztett/kevert technológia műtét előtti/közbeni használatával a betegre nézve a teljes ellátás eredményei javíthatók -e, azok technológiai érettségi szintje alkalmassá teszi -e ezeket a humán klinikai rutinszerű használatra is.

3

Mágneses kompressziós erőn alapuló anasztomózist készítő eszközök fejlesztése minimál invazív gyermeksebészeti /gyermekneurológiai felhasználásra

Társtémavezető: Dr. Cserni Tamás PhD, med.hab.

A kutatási célja bonyolult minimál invazív (gyermek)sebészeti eljárásokat egyszerűsítő mágneses anasztomózist készítő eszközök fejlesztése. Ezen belül a már szabadalmaztatott Pyelo-Ureteralis Mágneses Anasztomózis (PUMA) tesztelése/fejlesztése állatkísérletes modellekben, a későbbi humán klinikai rutin felhasználás előkészítése.

4

Onkoplasztikai és onkodermatológiai kutatások (experimentum és Klinikum)

Társtémavezető: Dr. Debreceni Béla PhD. med. habil

A transzlációs kutatás célja, hogy az onkoplasztikai és az onkodermatológiai sebészeti beavatkozások tervezése során a szövetkomplexum mikrokeringési állapotok felmérését segítse és új eredményeket adjon a klinikus számára.

5

 

 

6