A KTS projekt fő célkitűzése egy „serious game” típusú alkalmazás és hozzá kapcsolódó segédanyag megtervezése, kifejlesztése, illetve validálása annak érdekében, hogy orvostanhallgatóknak és rezidens sebészeknek egy innovatív info- kommunikációs technológia alapú (ICT) megközelítést biztosítson a minimálisan invazív sebészet (MIS) területén az alapvetően kulcsfontosságú pszichomotoros készségek elsajátításában. A KTS „serious game”-je már létező, training box használatával megvalósuló gyakorlati feladatokon fog alapulni, így az ICT hozzájárul a sebészi szakorvosképzés javításához.

A projekt eredményei angolul és a konzorcium partnerintézményeinek nyelvén lesznek elérhetőek, hogy a különböző nyelvi igényekhez igazodva alakíthatóvá váljon a „serious game”, és a annak elfogadottsága növelhető legyen. Következésképpen, ezzel a sokoldalú projekttel, az innovatív ICT- alapú tartalmak, szolgáltatások, pedagógia és gyakorlat a pszichomotoros sebészi szakképzés területén fejleszthetők EU-s szemléletet tekintetbe véve. Ez remélhetően elvezet oda, hogy az orvostanhallgatók és rezidens orvosok számára egy ICT- vel támogatott „serious game”-en alapuló képzési rendszert nyújtson- beleértve a nyílt, illetve a távoktatást és a szabad oktatási források használatát – amely módszer szembemegy a hagyományos ,,helyszíni jelenlétet” igénylő képzési rendszerrel. A KTS projekttel az orvostanhallgatók korábban hozzáférhetnek a sebészeti gyakorlati képzéshez, a rezidens sebészek pedig többet tudnak gyakorolni anélkül, hogy specializálódott képzési központokba kellene menniük. Ezért a módszer nemcsak idő és költségtakarékos megoldást jelent, hanem sokkal rugalmasabb gyakorlati hozzáférést biztosít számukra. Emellett további törekvések irányulnak a „serious game” sebészi szakképzésben való bevezetésére is.

KTS kezdőlap: http://www.kts-project.eu/index.php/hu

Publikációk: LINK