Tudományos kutatási témáink között szerepel a

(1) a vékonybél transzplantáció kísérletes kutatása, 

(2) a posztoperatív adhéziók vizsgálata és megelőzési lehetőségei,

(3) a modern információs technológián alapuló oktatási módszerek felhasználhatóságának és integrálhatóságának vizsgálata a jelenlegi sebészeti szakképzésben,

(4) mágneses kompressziós erőn alapuló anasztomózist készítő eszközök fejlesztése minimál invazív felhasználásra,

(5) virtuális/kiterjesztett/kevert valósággal támogatott sebészeti fejlesztések,

(6) onkoplasztikai és onkodermatológiai kutatások,

(7) szabadgyökös reakciók mechanizmusainak vizsgálata és az antioxidáns hatásainak vizsgálata kisállatmodellekben és klinikai mintákban,

(8) célunk továbbá a kísérleti állatfelhasználás csökkentése érdekében a különböző alternatív lehetőségek vizsgálata az európai és hazai 3R szemlélet direktíváinak tükrében.

(9) emellett a tanszék befogadója kíván lenni minden olyan, az operatív gyógyítás során felmerülő ötlet preklinikai vizsgálatának, amely megvalósításához a tanszék munkatársainak elméleti és gyakorlati tapasztalatait és/vagy infrastrukturális lehetőségeit biztosítani tudja.

 

Tanszéki kutatócsoportok

A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kísérletes Kardiológiai és Sebészeti Műtéttani Tanszék kutatócsoportjai  
Kutatócsoport neve Kutatócsoport rövid leírása Kutatócsoport helye (labor) Kutatócsoport vezetője Kutatócsoport tagjai Kutatócsoportban dolgozó asszisztensek Kollaboráció külsős intézményekkel A kutatócsoportban dolgozó Ph.D. hallgatók A kutatócsoportban dolgozó TDK hallgatók A kutatócsoport releváns publikációi
Vékonybél transzplantáció kísérletes vizsgálatai A vékonybél ischaemia/reperfúziós hatásokra rendkívül érzékeny és a folyamat különböző mértékű oxidatív stresszt generál. A kutatás célja a bél transzplantáhatóságának és életképességének javítása. NET 11. emelet Dr. Ferencz Andrea   Schum Ibolya, Csépke Karolina, Szabóné Nagy Mariann, Szkrajcsics Dóra Prof. Dr. Reglődi Dóra (PTE ÁOK Anatómiai Intézet), Prof. Dr. Lőrinczy Dénes (PTE, ÁOK Biofizikai Intézet)     lásd: MTMT https://m2.mtmt.hu/api/author/10000698
Mágneses kompressziós erőn alapuló anasztomózist készítő eszközök fejlesztése minimál invazív gyermeksebészeti /gyermekneurológiai felhasználásra A kutatási célja bonyolult minimál invazív (gyermek)sebészeti eljárásokat egyszerűsítő mágneses anasztomózist készítő eszközök fejlesztése. Ezen belül a már szabadalmaztatott Pyelo-Ureteralis Mágneses Anasztomózis (PUMA) tesztelése/fejlesztése állatkísérletes modellekben, a későbbi humán klinikai rutin felhasználás előkészítése. „George Berci” Sebészeti Oktató és Kutató Laboratóriuma Dr. Ferencz Andrea Dr. Cserni Tamás Szabóné Nagy Mariann, Szkrajcsics Dóra Dr. Cserni Tamás (Royal Manchester Children’s University Hospital, Department of Pediatric Surgery Manchester, UK ) Dr. Hornok Zita gyereksebész szakorvos Aleyasin Sara lásd: MTMT https://m2.mtmt.hu/api/author/10000698
Virtuális/kiterjesztett/kevert valósággal támogatott sebészet A kutatási cél összességében azt bizonyítani, hogy a virtuális/kiterjesztett/kevert technológia műtét előtti/közbeni használatával a betegre nézve a teljes ellátás eredményei javíthatók -e, azok technológiai érettségi szintje alkalmassá teszi -e ezeket a humán klinikai rutinszerű használatra is. NET 11. emelet Dr. Ferencz Andrea Dr. Haidegger Tamás   Dr. Haidegger Tamás (Óbudai Egyetem Bejczy Antal iRobottechnikai Központ) Dr. Móga Kristóf sebész szakorvos   lásd: MTMT https://m2.mtmt.hu/api/author/10000698
Onkoplasztikai és onkodermatológiai kutatások (experimentum és Klinikum) A transzlációs kutatás célja, hogy az onkoplasztikai és az onkodermatológiai sebészeti beavatkozások tervezése során a szövetkomplexum mikrokeringési állapotok felmérését segítse és új eredményeket adjon a klinikus számára. NET 11. emelet Dr. Ferencz Andrea Dr. Debreczeni Béla, Prof. Dr. Koller Ákos Schum Ibolya, Csépke Karolina, Szabóné Nagy Mariann, Szkrajcsics Dóra   Dr. Nagy Imola (felvétele folyamatban)   lásd: MTMT https://m2.mtmt.hu/api/author/10000698
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek a minimál invazív készségek oktatásában A kutatócsoport célja a mesterséges intelligencia (AI) nyújtotta lehetőségek alkalmazása a laparoszkópos készségek objektív értékelésében. A kutatócsoport egy AI-n alapuló videóelemző rendszeren dolgozik, amely mozgáskövetéssel kiegészítve azonnali, objektív visszajelzést ad a felhasználó teljesítményéről képzett oktató jelenléte nélkül. NET 11. emelet Dr. Ferencz Andrea Dr. Berner-Juhos Krisztina N.R. Dr. Maróti Péter, Dr. Bogár Péter Zoltán, Dr. Schlégl Ádám (Pécsi Tudományegyetem, 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ) Dr. Berner-Juhos Krisztina N.R. lásd: MTMT https://m2.mtmt.hu/api/author/10000698
Szabadgyökös reakciók mechanizmusainak vizsgálata és az antioxidáns tartalmú táplálékkiegészítők jelentősége  májbetegségek esetében  patkány modelleken A kutatócsoport célja  több kísérletes modell kifejlesztése a  természetes
antioxidánsoban k (E-vitamin, silibinin és több gyógynövénykivonat) gazdag funkcionális élelmiszerek jelentőségének
tanulmányozására a májbetegségek primer és szekunder prevenciójában.
NET 14. emelet Prof. Dr. Blázovics Anna Dr. Ferencz Andrea, Dr. Oszlányi Réka,  Dr. Ramin Telabian, Makó Rebeka Anna Schum Ibolya, Csépke Karolina Dr. Hagymási Krisztina  (SE ÁOK STÉG) Makó Rebeka Anna László Hunor  
A sebgyógyulás  és adhézióképződés folyamatának vizsgálata A sebgyógyulás elősegítése sejttranszport segítségével.                                                                   Az adhézióképződés folyamatát befolyásoló molekulák feltérképezése, a prevenció lehetőségeinek vizsgálata. NET 11. emelet Dr. Szabó Györgyi     Semmelweis Egyetemi kollaborációk: Dr. Sebestyén Anna, Dankó Titanilla (Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet), Dr. Visnovitz Tamás (Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)   Goschler Levente, Zina Elnablasi