Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 22.
406992 Összes oltás

A Műtéttani Tanszék szeretettel vár mindenkit, aki a megadott TDK témáink közül érdeklődik a sebészet iránt. Témáink között megtalálhatók klinikai jellegű munkák, melyek külső munkatársaink témavezetésével, különböző kórházakban, klinikai körülmények között valósulnak meg és experimentálisak, melyek az intézet közvetlen munkatársainak tudományos-kísérleti munkáiba történő bekapcsolódást jelentik.

A TDT döntése alapján, a 2019/2020-as tanévtől kezdve a Tudományos Diákkörhöz (TDK) való csatlakozás szabályai megváltoztak. A TDK regisztráció menete:

 1. A hallgató jelentkezik az érdeklődési körének megfelelő kutatóhely TDK felelősénél, aki lejelenti a TDK iroda felé, mint az adott intézet TDK hallgatóját. Egyeztet a témavezetővel.
 2. A hallgató felveszi a TDK tantárgyat a Neptun rendszerben.
 3. Amennyiben a hallgató külső intézményben végzi kutatásait, köteles a TDT felé befogadó nyilatkozatot leadni, amelyet a témavezető is aláírt. A befogadó nyilatkozatot minden félévben meg kell újítani! A befogadó nyilatkozat formanyomtatványa innen letölthető. (LINK)
 4. TDk Konferencián való részvételhez legalább 2 félév aktív TDK hallgatói státusz szükséges.

Jelentkezés

Jelentkezés a Műtéttani Tanszékhez:

TDK koordinátor: Dr. Juhos Krisztina egyetemi tanársegéd

 • Elérhetőség: NET XI. emelet 1120 szoba,
 • Telefon: 06-1-459-1500/56364
 • E-mail: mutettan@gmail.com
 1. Jelentkezéskor kérjük megadni a hallgató nevét, évfolyamát, a választott témát és témavezetőjét.
 2. Kérjük, regisztrálja magát a Neptunban.
 3. Félévente beszámol előző féléves munkájáról és a következő félévi terveiről.
 4. 2 félév után munkáját bemutatja a februári TDK Konferencián.
 5. Aki nem tartja a kapcsolatot a témavezetőjével, az intézeti TDK felelőssel és nem tart félévente egy rövid beszámolót a végzett munkáról, annak a hallgatónak a féléve nem kerül aláírásra.

Feltételek:

 • legalább 4 eredményesen lezárt félév
 • előzetes konzultáció a TDK vezetőjével
 • 3,5 feletti tanulmányi átlag
 • angol és/vagy német nyelvtudás
 • vállalja, hogy nem csak TDK hallgatója, hanem demonstrátora is lesz a Tanszéknek

Hasznos tudnivalók a tudományos publikálásokhoz

TDK_életpályamodell

TDK és szakdolgozati témák

Témák

Kutatási témák- TDK Témák – Szakdolgozat témák

(érvényes: 2021. 02. 15-től)

 

Témavezető neve

Téma címe

Kutatás jellege

Rövid leírás

Célok, feladatok, lehetőségek

Dr. Ferencz Andrea

Vékonybél autotranszplantáció kísérletes vizsgálata

kísérletes munka

A vékonybél transzplantálhatósága mai napig az egyik legnehezebb feladat a hasi szervek átültetése témában. Mind a meleg ischemia/reperfúzió, mind a hideg konzerválás során számos pathobiokémiai folyamat vizsgálata szükséges, hogy a graft szöveti szerkezete és vaszkulatúrája minél jobban megőrződjön az átültetés után.

Állatkísérletben való részvétel, kellő gyakolat megszerzése után felügyelet melletti önálló részkísérletek kidolgozása és kivitelezése.

Részvétel TDK konferencián, hazai sebészeti/kísérletes sebészeti kongresszuson.

Szakdolgozat írása, tudományos közlemény írása.

Kapcsolatépítés és kompetenciák megszerzése sebészeti skill terén és egyes kutatási szinteken.

Dr. Ferencz Andrea

A sebészi bemosakodás Semmelweistől napjainkig

irodalom-kutatás

A sebészi bemosakodás, mint aszeptikus tevékenység fontos mérföldkő volt az operatív szakmák fejlődésében, a műtéti paletta kiteljesedésében és a betegek mortalitásának radikális csökkentésében. Orvostörténeti jelentőségének történetét, főbb állomásait kívánjuk az irodalmi adatok tükrében bemutatni Semmelweistől napjainkig.

Tudományos szakiradalomban való elmélyedés, új vonatkozású összefüggések feltárása. Szakdolgozat írása, tudományos közlemény írása. Kapcsolatépítés és kompetenciák megszerzése tudományos közlés szintjén.

Dr. Ferencz Andrea

A sebészi vérzéscsillapítás mérföldkövei

irodalom-kutatás

A sebészet fejlődésében az intra- és posztoperatív mortalitási ráta javulásához a vérzéscsillapítás módszereinek és technikájának fejlődése is hozzájárult. Szerepet játszottak ebben a háborús sebek és ellátásukkor szerzett tapasztalatok, az egyre bonyolultabb műtéti beavatkozások iránti igény, a műszaki- és biológiai társtárstudományok fejlődése is. Sebészeti szempontból kívánjuk vizsgálni a mai vérzéscsillapítási módszerek evolúcióját.

Tudományos szakiradalomban való elmélyedés, új vonatkozású összefüggések feltárása. Szakdolgozat írása,

tudományos közlemény írása. Kapcsolatépítés és kompetenciák megszerzése tudományos közlés szintjén.

Dr. Ferencz Andrea

Theatrum anatomicum-tól az operating theatre-ig. A műtők fejlődése

irodalom-kutatás

A kutatásunk célja, hogy kiderítsük, abban az időszakban, amikor az emberélet sem volt elég drága, hogyan bántak a „tudományos” megfigyelések, vizsgálatok során az állatokkal, milyen „kutatási” célokat szolgált az állatok felhasználása. Az etikai értékelésen túl, az adott korban élt közemberek, tudósok, filozófusok állatok létezéséhez, felhasználásához kapcsolódó véleményét is kutatjuk.

Tudományos szakiradalomban való elmélyedés, új vonatkozású összefüggések feltárása. Szakdolgozat írása,

tudományos közlemény írása. Kapcsolatépítés és kompetenciák megszerzése tudományos közlés szintjén.

Dr. Ferencz Andrea

Dr. Hornok Zita

Minimál invazív gyermeksebészeti műtétek során használható magnamosis eszközök vizsgálata

kísérletes munka

A csecsemőknél és gyermekeknél végzett bonyolultabb minimálisan invazív beavatkozások, például a pyeloplastika, az ureter reimplantáció, a bél anasztomózis vagy a nyelőcső atresia helyreállítása komplex készségek elsajátítását igényli. Kimutatták, hogy a mágneses kompressziós erővel végzett anasztomózis technika (magnamosis) a hagyományos bél anasztomózis életképes, megbízható és hatékony alternatívája. Célunk ennek az eszköznek a tesztelése és tökéletesítése, valamint a mágnesek további alkalmazásainak feltárása a minimál invazív sebészetben.

Tudományos szakiradalomban való elmélyedés, új vonatkozású összefüggések feltárása. Szakdolgozat írása,

tudományos közlemény írása. Kapcsolatépítés és kompetenciák megszerzése tudományos közlés szintjén.

Dr. Juhos Krisztina

Digitális fejlesztési lehetőségek a műtéttani képzésben

 

kísérletes munka

A digitalizáció mindennapi éltünk részévé vált, mindennapjainkat segíti. A digitális megoldások az oktatásban és az orvosképzésben is megjelentek, azonban a sebészeti szakképzésbe való integrációjuk Magyarországon nemrég kezdődött el. A téma célkitűzése a különböző IT-alapú rendszerek (szimulátorok, virtuális valóság, e-learning, oktató célú játékok, videójátékok, applikációk stb.) nyújtotta lehetőségek kihasználása, alkalmazása és adaptálása a sebészeti képzésbe akár graduális akár posztgraduális szinten. Az információs technológia gyors fejlődése kimeríthetetlen tárháza a tudományos kutatásnak.

Önálló ötletek megvalósítása és kipróbálása graduális és/vagy posztgraduális szinten.

A téma mélyebb megismerése, feltárása (irodalomkutatás).

Kapcsolat sebészeti szakképzésben résztvevő rezidensekkel, tapasztalatszerzés, informálódás (pályaválasztás segítése).

Részvétel TDK konferencián, lehetőség tudományos publikáció elkészítésére.

Kutatási szemlélet kialakulása.

 

Dr. Szabó Györgyi

Sebgyógyulás vizsgálata

kísérletes munka

A projektben arra keressük a választ, hogy a zsírsejtek, illetve fibroblasztok jelenléte hogyan befolyásolja a sebgyógyulást. Vizsgáljuk a zsírsejtek aktiválódását, az általuk kibocsátott molekulákat, a fibroblasztok aktivációját, receptorait, a kötőszövet mennyiségének, összetételének változását, a beereződést, az epithelizáció folyamatát, valamint az immunsejtek szerepét.

Kísérleti témák:

1.   Mesterségesen bejuttatott fibroblasztok hatása a sebgyógyulásra

2.   Zsírsejtek szerepe a sebgyógyulásban.

Bekapcsolódás egy új kísérleti irányba, sebészeti beavatkozás, sejtes vizsgálatok.

TDK konferencián való részvétel lehetősége.

Szakdolgozat írás.

Tudományos közleményben társszerzőség.

Dr. Szabó Györgyi

Adhéziós kutatások

 

A hasüregi adhéziók műtéti beavatkozásokat, sérüléseket, gyulladásos folyamatokat követően alakulnak ki. A sérült szövetek egymással vagy egyéb ép szövetekkel tapadnak össze, a cseplesz sok esetben befedi a roncsolódott területet. A kialakuló erős adhéziók idegen szöveteket húznak össze egymással, a szervek normál mozgását megakadályozzák, a feszülés hatására sokszor fájdalom érzettel jár együtt. A fent említett tünetek jelentősen rontják a beteg életminőségét, funkcionális zavarokhoz vezethetnek.

Kísérleti témák:

1. Angiogenezis szerepe az adhézió kialakulásában – műtéttani és szövettani értékelések

2. Angiogenezis gátlás hatása az adhézió képződésre – műtéttani és szövettani értékelések

3. Immundeficiencia és adhézió képződés

Bekapcsolódás egy új kísérleti irányba, sebészeti beavatkozás, sejtes vizsgálatok.

TDK konferencián való részvétel lehetősége.

Szakdolgozat írás.

Tudományos közleményben társszerzőség.

 

 

Dr. Szabó Györgyi

Az állatkísérletek jelentősége a történelem során

irodalom-kutatás

Az állatok felhasználásának nagy jelentősége volt az ókortól kezdve az élő szervezet működésének megismerésében. Hogyan jutottunk el a megismeréstől a kísérletekig? Milyen szemléletváltás történt a történelem során, amely eredményeként ma már a kísérleti állatok is védelmet élveznek? Az etikai értékelésen túl, az adott korban élt közemberek, tudósok, filozófusok állatok létezéséhez, felhasználásához kapcsolódó véleményét is kutatjuk.

Ezekre a kérdésekre keressük a választ az alábbi témákkal.

1. Állatkísérletek a „sötét” középkorban (irodalomkutatás)

2. Állatkísérletek a XI-XX. században (irodalomkutatás)

3. Az állatkísérletek etikai megítélésének változásai a történelem során

Fontos és érdekes kérdésekre keressük a válasz, számos lehetőség nyílik új szemléletű anyag összeállítására.

TDK konferencián való részvétel lehetősége.

Szakdolgozat írás.

Tudományos közleményben társszerzőség.

 

Dr. Szabó Györgyi

A sebellátás története

 

irodalom-kutatás

Izgalmas kérdést járunk körbe, amikor arra keressük a választ, hogy hogyan tudták/tudják elkerülni a természeti népek a sebfertőzést, mit használnak a sebek ellátására, illetve mely módszerek, praktikák kerültek be a modern sebellátásba?

Témák:

1. Sebellátás az emberiség történelmében

2. Sebellátás a természeti népeknél

TDK konferencián való részvétel lehetősége.

Szakdolgozat írás.

Tudományos közleményben társszerzőség.

 

Fehér Daniella

Újfajta biohibrid polimer fejlesztése, antimikrobiális sebkezelés céljából

Kísérletes munka

Egy újfajta biohibrid polimert fejlesztünk, mely alkalmas lehet krónikus sebek kezelésére. Ennek a polimernek az antimikrobiális tulajdonságait vizsgáljuk in vitro és in vivo körülmények között.

TDK konferencián való részvétel lehetősége.

Szakdolgozat írás.

Tudományos közleményben társszerzőség.

 

Fehér Daniella

Különböző növények antioxidáns és antibakteriális tulajdonságainak vizsgálatai

Kísérletes munka

Különböző növényi származékokat vizsgálunk meg in vitro és in vivo körülmények között, melyek alkalmasak lehetnek akkut vagy krónikus, akár nagyobb kiterjedésű sebek kezelésére.

 

TDK konferencián való részvétel lehetősége.

Szakdolgozat írás.

Tudományos közleményben társszerzőség.

 

Fehér Daniella

Az Ókor legjellemzőbb betegségei és kezeléseinek változásai napjainkig- Van új a nap alatt?

Irodalomkutatás

Az ókorban fellelhető legjellemzőbb betegségeket és ezek kezelési lehetőségeit gyűjtjük össze irodalomkutatás során. A manapság rendelkezésünkre álló diagnosztikai eljárásokkal és curatioval összehasonlítva keressük a diagnosztikai egyezéseket és fejlődésbeli történetüket.

 

TDK konferencián való részvétel lehetősége.

Szakdolgozat írás.

Tudományos közleményben társszerzőség.

 

Dr. Haidegger Tamás

A sebészet objektív definíciója

Irodalomkutatás

A szakmai szervezetek, iskolák, szabványok mind máshol húzzák meg a sebészeti beavatkozások határát, amelyeket az újfajta technikák osztályozása és objektív minőségi követelményeinek felállítása miatt szükséges megfelelően körülírni.

TDK konferencián való részvétel lehetősége. Tudományos közleményben társszerzőség.

Dr. Haidegger Tamás

A látórendszer szerepe a robotsebészetben

Kísérletes munka

A da Vinci sebészeti robothoz fejlesztett szemmozgáskövető rendszer segítségével a műtét közbeni figyelem és fókuszálás objektív felmérésére nyílik lehetőség, amelyet gyakorlófeladatok analízisével kívánunk megoldani.

TDK konferencián való részvétel lehetősége.  Szakdolgozat írás. Tudományos közleményben társszerzőség.

Dr. Haidegger Tamás

A nem-technikai sebészeti készségek felmérése

Kísérletes munka

Minimál invazív beavatkozások során vizsgálni és mérni a sebészeti nem-technikai készségek jellemző paramétereit mind szimulációs, mind valódi műtétek alatt.

TDK konferencián való részvétel lehetősége.  Szakdolgozat írás. Tudományos közleményben társszerzőség.

Dr. Haidegger Tamás

Sebészeti Adattudomány

Kísérletes munka

Adatgyűjtés és elemzés a sebészeti folyamatmodellek általánosításához, első sorban LC műtéteknél. Sebészeti ontológiák megismerése és használata a folyamatelemek azonosításához.

TDK konferencián való részvétel lehetősége.  Szakdolgozat írás. Tudományos közleményben társszerzőség.

Dr. Haidegger Tamás

Objektív kézhigiénés vizsgálatok

Kísérletes munka

A Semmelweis Scanner segítségével mérés és adatgyűjtés a medikus hallgatók és EÜ szakdolgozók kézhigiénés kompetenciájáról. Mikrobiológiai és a reológiai paraméterek vizsgálata.

TDK konferencián való részvétel lehetősége.  Szakdolgozat írás. Tudományos közleményben társszerzőség.

Dr. Haidegger Tamás

Kiterjesztett valóság rendszerek a műtőben

Irodalomkutatás/Kísérletes munka

Az AR/VR/XR rendszerek térhódítása megkezdődött. Ezek kísérleti jelleggel történő alkalmazása tucatnyi helyen megtörtént, de hiányzik a valódi klinikai értéket bemutató és az egyes rendszerek hasznosságát objektíven felmérő kiértékelő rendszer. A legfontosabb klinikai kritériumok azonosítása és a rendszervalidációs szabványok felállítása a cél.

TDK konferencián való részvétel lehetősége.  Szakdolgozat írás. Tudományos közleményben társszerzőség.

Dr. Haidegger Tamás

Betegbiztonsági infrastruktúra vizsgálata

Kísérletes munka

A korábbi kutatások egyértelműen bebizonyították, hogy a kórházi fertőzések megelőzésének kulcs eleme, a megfelelő kézhigiéné szempontjából az infrastruktúrának kulcs szerepe van: az adagolók elhelyezése, működése, minőségi paraméterei nagymértékben befolyásolják az EÜ dolgozók eredményességét, ezért objektív vizsgálatuk szükséges. A munka közvetlenül kapcsolódik az ISO 23447:2022 új kézhigiénés szabvány bevezetéséhez.

TDK konferencián való részvétel lehetősége.  Szakdolgozat írás. Tudományos közleményben társszerzőség.

Dr. Haidegger Tamás

A kézhigiéné valódi költsége

Kísérletes munka

Az egészség-közgazdaságtan és a teljes kezelési költség gazdasági szemlélet ma már elengedhetetlen része bármilyen nagyobb ellátórendszer üzemeltetésének. A kutatás célja, hogy a rendelkezésre álló szakirodalom alapján felmérje és értékelje a kézhigiénével, vagy annak hiányával  kapcsolatos intézményi költségeket.

TDK konferencián való részvétel lehetősége.  Szakdolgozat írás. Tudományos közleményben társszerzőség.

Dr. Haidegger Tamás

Objektív egészségtechnológiai értékelési módszerek

Irodalomkutatás

A Health Technology Assessment egy bevett értékelési forma a gyógyszeriparban, amelynek újabb, egyszerűsített formái alkalmazhatók orvostechnikai eszközök esetében is. Ezek áttekintő elemzése és összehasonlítása a hallgató feladata, esettanulmányokon keresztül.

TDK konferencián való részvétel lehetősége.  Szakdolgozat írás. Tudományos közleményben társszerzőség.

Dr. Haidegger Tamás

Nagyenergiás RF abláció objektív klinikai paramétereinek  meghatározása

Kísérletes munka

Célunk, hogy in vitro kísérletek segítségével ex vivo sertés szíveken megvizsgáljuk az ablációs index vezérelt rádiófrekvenciás abláció során létrehozott léziók tulajdonságait. A kutatás a GOKI-val közösen folyik.

 

TDK konferencián való részvétel lehetősége.  Szakdolgozat írás. Tudományos közleményben társszerzőség.

Dr. Haidegger Tamás

A pitvarfibrilláció rádiófrekvenciás ablációja során létrehozott léziók vizsgálata in vitro körülmények között

Kísérletes munka

Célunk, hogy az RF ablációs kísérletekhez megfelelő támogató szimulációs környezetet, wetlab berendezést fejlesszünk. A berendezést fantomokon és ex-vivo szöveteken kívánjuk alkalmazni. A kutatás a GOKI-val közösen folyik.

 

TDK konferencián való részvétel lehetősége.  Szakdolgozat írás. Tudományos közleményben társszerzőség.