Kísérleti Állatok- Állatkísérletek kurzus

Sebészeti Műtéttan

SEBÉSZETI MŰTÉTTAN

A kurzus feladata és célja

Sebészeti oktató modelleken és altatott állatokon végzett gyakorlatok során a hallgatók megismerik az aszepszis műtőre vonatkozó szabályait (zsilipelés, bemosakodás, a műtéti terület előkészítése, stb), a műtőben való viselkedés normáit, az alapvető sebészeti eszközöket és műszereket, csomózási és sebvarrási technikákat, illetve a legfontosabb műtéttechnikai fogásokat. A klasszikus sebészi technikák mellett fontos a hallgatók ún. video-endoszkópos szemléletének és tudásának bővítése. A szem-agy-kéz koordinációt fejlesztő, egymásra épülő laparoszkópos feladatokat pelvitrainerben gyakorolják a hallgatók. A tárgy célja, hogy
(1) a doktori képzésben résztvevő PhD hallgatók sebészeti gyakorlati készségét fejlesszük,
(2) azok a hallgatók, akik a graduális oktatásuk során nem kaptak műtéttan képzést megismerjék a műtéttani alapokat, az állatkísérletek végzéséhez gyakorlatot szerezzenek.

Előadások
Helye: NET Barna előadó
Időpontja:  szerda 9:45 -10.30

Témái:

1. hét
Az intézet és a curriculum bemutatása, a műtő felépítése és berendezése
Dr. Ferencz Andrea
2. hét
Sterilizálás, dezinficiálás, a sebfertőzés megelőzésének lehetőségei
Prof. Dr. Sándor József
3. hét
Alapvető sebészeti műszerek, varróanyagok
Dr. Fehér Daniella
4. hét
Alapvető varrattípusok és speciális varratechnikák 
Dr. Debreczeni Béla
5. hét
Sebek és a sebellátás alapelvei, vérzések és vérzéscsillapítás, a sérülés következményei 
Dr. Szokoly Miklós
6. hét
A műtét (akut, elektív, a beteg előkészítése, műtéti feltárások) 
Dr. Ender Ferenc
7. hét
A laparoszkópos sebészet alapjai
Prof. Dr. Sándor József

Letöltése:
Az előadásokon hang, kép és mozgókép felvételeket készíteni tilos (Rektori körlevél). Az előadások anyaga szellemi tulajdon, szerzői jog által védett anyagokat is tartalmaz, ezért csak oktatási célra használható. Az előadáskivonatok Neptun kóddal való bejelentkezés után a Központi Könyvtár Tudásbázisából tölthetők le.

Gyakorlatok

Általános tudnivalók:

1. A tárgyfelvételkor megjelölt csoportban kell a félévi gyakorlatokat teljesíteni, így más csoportba való átjelentkezés később már nem lehetséges. A műtői kapacitás és a beépített póthelyek miatt a csoportok létszáma limitált, melyen nem tudunk változtatni. Ilyen jellegű kérésekkel a tanulmányi felelőst, vagy intézetünk más munkatársát ne keressék.
2. A gyakorlatokat kéthetente tartjuk.

3. Felhívjuk minden hallgató figyelmét, hogy már a gyakorlat előtt gondoskodjon megfelelő körömtoilettről (ujjbegyig érő körmök), a körömlakk és a műköröm viselése szigorúan tilos a félév során. A gyakorlatokon semmi nem lehet a kezeken és alkarokon, ezért kérjük, hogy már az öltözőben vegyék le az ékszereket (gyűrű, karkötő, karszalag, karóra, stb.) és a szekrényben zárják el. Aki ennek a szabálynak nem tesz eleget, az nem dolgozhat a gyakorlaton, és az adott alkalom ottléte esetén is hiányzásnak minősül.
4. Kérjük, hogy a hallgatók minden gyakorlatra hozzanak magukkal lábzsákot és latex tartalmú nem-steril gumikesztyűt.
5. A KORL/6/2013 rektori körlevél értelmében gyakorlatokon hang, kép és mozgókép felvételeket készíteni tilos. A mobil telefonokat az öltözőben kell hagyni!

Tematikája:

1. Ismerkedés a műtővel, műtőtermi viselkedés szabályai, bemosakodás, műtéti terület előkészítése. Alapvető sebészeti eszközök bemutatása, használatuk gyakorlása.
2. Csomózás technikája és alapvető varrat technika gyakorlása in vitro modellen.
3. Alapvető varrat technikák gyakorlása ex vivo állati szöveten (csomós öltések).
4. Alapvető varrat technikák gyakorlása ex vivo állati szöveten (tovafutó öltések).
5. Laparoszkópos műszerek és torony bemutatása.
6. Laparoszkópos mozdulatok gyakorlása pelvitraineren.
7. Szövetek szétválasztásának és egyesítésének gyakorlása altatott kisállaton
(háti naevus eltávolítása, median laparotomia).
A gyakorlatok bevezető előadásainak diasora a tankönyv alapján lett összeállítva, melyet nem adunk ki a hallgatóknak.

Jelenlét:

A gyakorlatok kiemelten fontos részei a műtéttan oktatásnak, ezért a gyakorlatokon való részvétel kötelező, melyet rendszeresen ellenőrzünk! A hallgatók manuális készségének fejlesztése egymásra épülő, az egyszerűbbtől a bonyolultig terjedő feladatok teljesítéséből áll, melyek nemcsak a vizsgafeladatokra való felkészülést, de hosszabb távon a klinikai munkába való bekapcsolódásukat is segíti. Külön ismétlő gyakorlatokat, konzultációkat nem tartunk. A hiányzás semmilyen címen nem haladhatja meg a gyakorlatok 25%-át (TVSZ 7.§). Ha a hallgató 2 vagy több gyakorlatról hiányzik, akkor a félévének aláírását megtagadjuk.


Pótlás:

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a hiányzást és annak pótlását következetesen dokumentáljuk és szigorúan vesszük!
1. A limitált műtői kapacitás miatt más csoporthoz való csatlakozással a félév során 1 gyakorlat pótolható az adott gyakorlat kéthetes periódusában, melyet a
JELENTKEZÉS GYAKORLAT PÓTLÁSÁRA
linkre kattintva tehet meg a hallgató. Betelt helyek esetén újabb póthelyeket nem tudunk nyitni. Elveszti ezt a pótlási lehetőségét az a hallgató, aki bejelentkezik a Doodle rendszerben, de nem jelenik meg a gyakorlaton (ezt dokumentáljuk).
2. Két hiányzás esetén egy gyakorlat pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetében biztosítunk lehetőséget.2020.12.08-ig a hallgatónak ezt a szándékát jeleznie kell a mutettan@gmail.com email-re írt levelében, megírva nevét, Neptun kódját, műtéttani csoportszámát és az elmulasztott gyakorlat számát. A jelentkezéseket összevárva az intézet által megadott időpontban tartjuk a pótgyakorlatot, erről email-ben küldünk értesítést. Ha a hallgató nem vagy későn jelzi pótlási szándékát, akkor pótlási lehetőségét elveszíti.
3. Kettőnél több gyakorlatról való hiányzás pótlására – rendkívül indokolt esetben – az intézetvezető külön engedélyével van lehetőség. Ez a hallgatónak írásban kell kérvényeznie, leírva hiányzásának okait, mellékelve a hivatalos igazolásokat.

Igazolás:
Bármely hiányzást (előadás, gyakorlat, vizsga) igazolni kell. A távolmaradás okát három munkanapon belül az intézet titkárságán leadott, papíralapú igazolással lehet igazolni. Az igazolás valódiságát és indokoltságát az Intézet ellenőrzi és három munkanapon belül értesíti a hallgatót annak elfogadásáról vagy el nem fogadásáról. Az igazolás elmulasztása, vagy el nem fogadása esetén azt az Intézet dokumentációjában és/vagy a Neptun rendszerben rögzíti, következményeire a TVSZ szabályai vonatkoznak.
Orvosi igazolásként csak az akut esetet alátámasztó eredeti és hivatalos formanyomtatványt vagy kórházi zárójelentést fogadjuk el, mely tartalmazza a naplósorszámot, az orvos személyes pecsétjének olvasható lenyomatát, az orvosi munkahely azonosítására alkalmas ANTSZ kilencjegyű kódot. Az igazolást v. fénymásolatát a hallgató dokumentációjában megőrizzük. Elektív (tervezett) orvosi ellátás nem indokolja a hallgató hiányzását, így igazolásként nem fogadjuk el.


Biztonság a gyakorlatokon:

Az első gyakorlaton a hallgatók aláírásukkal tanúsítják, hogy a műtéttan gyakorlatokon felmerülő munka- és tűzvédelmi szabályokat megismerték és betartják.
KSMI Munka- és tűzvédelmi tudnivalók
SE Tűzvédelmi szabályzat
SE Munkavédelmi szabályzat

Elveszett tárgyak:

Az Oktató Műtőben zárható szekrények állnak rendelkezésre értékeik elhelyezésére. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a műtős ruhában ne hagyják a bemosakodás miatt levett ékszereket, mert nem tudunk érte felelősséget vállalni. Az esetlegesen elveszett-talált tárgyak után érdeklődni lehet Vódliné Schum Ibolya vagy Szepesi Katalin asszisztensnőknél (NET Oktató Műtő, Telefon: 06-1-459-1500, Mellék: 56378) vagy a mutettan@gmail.com email-en. A talált tárgyakat a szemeszter végéig áll módunkban tárolni. Amennyiben nem jelentkezik érte senki, akkor felajánlásra kerülnek!

TANANYAG

A képzés tananyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottakból, valamint a tankönyvből áll.

Hivatalos tankönyv: Wéber György, Ferencz Andrea, Sándor József: Műtéttan. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2015.

megvásárolható: LINK
További ajánlott irodalom:
Horváth ÖP, Kiss J. Littmann Sebészeti Műtéttan. Medicina Kiadó, Budapest, 2014
Boros Mihály. Sebészeti műtéttan. Kiadó: Innovariant Kft. Szeged, 2006.
Furka István, Mikó Irén. Műtéttani alapismeretek. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen, 2012.
Gyakorlati segédanyag:
Gyakorlatok videoanyaga DVD formában Neptun kóddal való bejelentkezés után a Központi Könyvtár Tudásbázisából tölthető le.
A DVD hanganyagot nem tartalmaz, a videókhoz tartozó magyarázó szöveget itt találja.

FÉLÉV ALÁÍRÁSA ÉS MEGTAGADÁSA

Az előadásokról és a gyakorlatokról való hiányzás semmilyen címen nem haladhatja meg sem az előadások, sem a gyakorlatok 25%-át (TVSZ 7.§). Ha a hallgató 2 vagy több előadásról hiányzik, akkor a félévének aláírását megtagadjuk. Amennyiben a hallgató 1 gyakorlatról hiányzik, és azt nem pótolja, akkor a félév még aláírásra kerül. Ha a hallgató 2 vagy több gyakorlatról hiányzik, és azokat nem pótolja, akkor a félév aláírását megtagadjuk. A félév aláírása vagy megtagadása az Elektronikus indexben történik.

VIZSGARENDSZER

Általános tudnivalók:

Csak az a hallgató bocsátható vizsgára, akinek féléve aláírásra került.
A vizsgára való jelentkezés on-line történik, az Intézet által a Neptun programban meghirdetett napokon. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a TVSZ-szerint előírt, megfelelő számú vizsgahelyet biztosítunk, a kiírt időpontok és helyek száma végleges. A vizsgajelentkezést idejében tegyék meg, mert a Neptunon időn túli be- és kijelentkeztetésben az Intézet munkatársai nem tudnak segíteni!
A vizsga 8.30 órakor kezdődik. Helye: NET Oktató Műtő. Megjelenés elegáns öltözetben! A hallgatónak érvényes fényképes azonosító okmánnyal (tanulmányi értesítő, személyi igazolvány, útlevél, stb) kell rendelkeznie, enélkül nem kezdheti meg a vizsgát! Elektronikus segédeszközöket (mobil telefon, laptop, tablet, stb) az öltözőben kell hagyni.

„Minimum teszt”

A hallgatók 8-10 tesztkérdésből álló, összesen 20 pontos feladatsort kapnak, melyek megoldására 20 perc áll rendelkezésükre. 70% (14 pont) fölötti teljesítése esetén kezdheti meg a hallgató a vizsgát. A tesztkérdések egyszerű választás, egyszerű hibakutatás, többszörös választás, igaz-hamis eldöntése, egészítse ki a mondat hiányzó részeit, sorolja fel, adja meg latinul, képek és az azon szereplő dolgok megnevezése, stb. feladattípusokból vannak összeállítva. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a SotePedia oldal tartalma, főként a „Tipikus írásbeli ‘beugró’ vizsgakérdések” rész megtévesztő adatokat tartalmaz.
Sikertelen minimum tesztet a vizsgáztató jelenlétében tekintheti meg a hallgató. Kizárólag téves javítással kapcsolatos reklamációt fogadunk el, a kérdés félreértelmezéséből adódó hibás választ, többszörösen javított vagy olvashatatlan választ nem. MINTA minimum vizsgalap

Gyakorlatos vizsga:

A kollokviumi jegy kialakításában a gyakorlati készség és az elméleti tudás felmérése is szerepet kap, így a vizsga gyakorlati számonkérésből és szóbeli elméleti részből áll. A gyakorlatos vizsga állomásai a következők:
(1) bemosakodás-beöltözés-kesztyűhúzás
(2) műszerismeret
(3) kézi csomózás
(4) varrás ex vivo állati szöveten
(5) laparoszkópos műszerismeret
(6) pelvitraineres feladat

Elméleti vizsga:

Az elméleti vizsgaállomáson a tananyag tételszerű kérdéseken kerül számonkérésre. A hallgató az elméleti kérdésekből tételt húz.

Érdemjegy:

Az elméleti és a gyakorlatos vizsga eredménye összegződik és 100 pontos rendszerben kerül meghatározásra a végleges érdemjegy:
Elégtelen (1) 0 -59 pont
Elégséges (2) 60 – 69 pont
Közepes (3) 70 – 79 pont
Jó (4) 80 – 89 pont
Jeles (5) 90 – 100 pont
Ismételt vizsga legkorábban a kollokviumot követő harmadik napon tehető.