A Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet 2010 és 2020 között, mint intézet tevékenykedett. 2020. július 1-től a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika tanszékeként működik.

Fontos szerepet tölt be a Semmelweis Egyetemen tanuló orvostanhallgatók, a posztgraduális képzésben résztvevő PhD hallgatók, szakorvosjelöltek manuális készségfejlesztésében és a műtéti szakmák szakorvosainak folyamatos továbbképzésében. 2011-től veszünk részt a graduális oktatásban és a PhD-képzésben, 2016-tól szervezzük a manuális szakmák szakorvosképzésében résztvevő fiatal kollégák számára a 4 hetes, kötelező Sebészeti Skill Tréning Tanfolyamot.

Munkatársaink irányítják és szervezik a Munkahelyi Állatjóléti Bizottság (MÁB) munkáját, amely a Semmelweis Egyetemen végzett állatkísérletekkel kapcsolatos tevékenységek egyetemi szintű felügyeletét látja el. A kutatók és szakdolgozók képzésének és évenkénti továbbképzésének (Kísérleti állatok – állatkísérletek PhD és továbbképző kurzus) megszervezéséhez is tanszékünk infrastruktúrája biztosít helyet.

Mikrosebészeti skill laborunkban 10 operációs oktató diploszkóppal és mikrosebészeti eszközparkkal végzi az ortopéd-traumatológia, plasztikai sebészet rezidenseinek és szakorvosok kötelező tanfolyamait, valamint külföldi résztvevők továbbképzését.

2014-től nemzetközi – az Európai Unió Erasmus+ Programja által is támogatott – konzorciumok partnerként célunk a sebészeti szakképzés modernizálása és standardizálása, illetve a manuális- és intellektuális készségfejlesztés. A projektek segítségével lehetővé válik a magyar sebészeti szakképzésben résztvevő fiatal kollégák számára, hogy a legmodernebb e-learning és digitális technológián alapuló (TEL-alapú) módszerek, szimulátorok, serious game-k használatával, akár otthonról is fejleszthessék sebészi- és interperszonális készségeiket.