Több, mint 10 éve oktatjuk a „Kísérletes és sebészeti műtéttan” kötelező tantárgyat harmadéves hallgatóknak a preklinikai modulban, melyet magyar nyelven eddig 10 féléven át összesen 3550, az idegen nyelvű oktatás során 8 féléven keresztül összesen 1580 angol és 973 német hallgató végezte el. Ezalatt az idő alatt a Műtéttan népszerű tárggyá vált, mivel az elméleti órák után a hallgatók ismét felfedezhetik saját kezüket. Az egymásközti versengés pozitív hatásait is felhasználó gyakorlataink lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak, hogy megtapasztalják – társaikhoz is viszonyított – kézügyességüket. 

A posztgraduális képzés keretében a manuális szakmák rezidenseinek 2016-tól rendezett kötelező „Sebészeti skill tréning” tanfolyamait 500 kolléga végezte el. A szakorvosok sebészi tudásának és készségének fejlesztése érdekében akkreditált, kreditpontos kurzusokat hirdetünk a varróanyagok és sebegyesítés, alap- és emelt szintű laparoszkópos, valamint mikrosebészeti, illetve minimál invazív sebészet tárgykörben.

Graduális képzés

Posztgraduális képzés

Szakorvosképzés