A Szenátus 2014. november 14-én elfogadta Az Egyetemi Állatkísérleti Bizottság nevének és felelős személyének módosításáról szóló szenátusi előterjesztést. A 148/2014. (XI.14.) számú szenátusi határozat szerint a bizottság neve „Semmelweis Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottság”- ra változott. A bizottság állatvédelmi jogszabályok teljesülését biztosító felelős személy a Semmelweis Egyetem Rektora.

Az Egyetemi Állatjóléti Bizottság működését előíró törvény az 1998. XXVIII. törvény
„Az állatok védelméről és kíméletéről”.

A Bizottság feladatai  – a Kormány 40/2013. (II. 14.) Kormány rendelet 39. § (1) alapján:

a) az intézmény állatkísérleti szabályzatának elkészítése;
b) az intézmény állatkísérleti szabályzata végrehajtásának ellenőrzése;
c) az intézmény kísérleteinek állatjóléti felügyelete, beleértve azon elemek meghatározását, amelyek révén tovább fokozható a helyettesítés, csökkentés és tökéletesítés követelményének való megfelelés;
d) az intézményben a kísérlet vezetésére és végzésére, az állatok gondozására jogosult személyek oktatásának, képzésének szervezése;
e) a 35. § (3) és (8) bekezdésében említett vizsgák lebonyolítása;
f) a tanácsadás állatjóléti kérdésekben a személyzet számára a következő témákban:
fa) az állatok beszerzését, elhelyezését, gondozását és felhasználását érintő állatjóléti kérdések,
fb) a helyettesítés, csökkentés és tökéletesítés követelményének alkalmazására vonatkozó technikai és tudományos fejlemények,
fc) az állatok újbóli kihelyezését elősegítő rendszerekkel kapcsolatban, beleértve a kihelyezendő állatnak a közösségbe való megfelelő visszailleszkedését is;
g) a kísérletek 41. § (2) bekezdése szerinti előzetes jóváhagyása.