Tájékoztató a VI. éves Gyermekgyógyászat gyakorlathoz

 • Aki az V. évfolyamot az I. sz. Gyermekklinikán töltötte, VI. évfolyamra nem jöhet át a II. sz. Gyermekklinikára!
 • Eligazítás: A gyakorlat első napján 09:00 óráig a Klinikai Oktatási Titkárság előtt kell gyülekezni (Tanterem melletti iroda)
 • Időtartam: 7 hét gyakorlat + 1 hét szigorlati intervallum. Ebből: egy hét fertőző gyakorlat a Dékáni Hivatal által megjelölt időpontban a Szent László Kórházban; hat hét klinikai gyakorlat, melyet egy osztályon kell eltölteni (a beosztásnál a hallgatók igényeit igyekszünk figyelembe venni); az utolsó hét a vizsgára való felkészülésre illetve a hiányzások pótlására szolgál.
 • Külső gyakorlat: Akkreditált hazai képzőhelyeken a Neptun-programban megadott létszámban lehet a gyakorlatot teljesíteni, az intézetektől előzetesen engedélyt kell kérni. Külföldön a Neptun-programbanmegadott létszámban a fogadó intézet meghívólevele alapján, előzetes dékánhelyettesi és intézetvezetői engedéllyel lehet gyakorlatot telesíteni.
 • Egyéni tanrendesek: a Neptun-programban megadott létszámban intézetvezetői engedéllyel a megadott turnusoktól elérő időpontban is teljesíthetik a gyakorlatot.
 • A Klinika egyes osztályainak külön szabályait (védőköpeny, lábzsák… stb.) kérjük figyelembe venni.

A gyakorlattal kapcsolatos elvárások a Klinikán töltött gyakorlat esetén

 • Szigorló év: 8 hét
 • Alapvető feladat a csecsemő- és gyermekgyógyászat területén az alapvető készségek és ismeretek háziorvosi szintű elsajátítása. Önálló betegellátás szakorvosok irányítása és felügyelete mellett, mely magában foglalja a betegek vizsgálatát, a viziteken való részvételt, önálló betegreferálást, a betegellátással kapcsolatos dokumentumok elkészítését.
 • Egy hetes fertőző betegségek ellátása gyakorlat. Csecsemő- és gyermekgyógyászati beavatkozások végzése, megtekintése. Laboratóriumi eredmények értékelése, vérkép- és vizeletvizsgálat elemzés, a képalkotó vizsgálatok gyermekkori jellegzetességeinek elsajátítása. Speciális szak-konzultációkon való részvétel.
 • Önálló osztályos munka: a tutor irányításával (vizitelés, betegfelvétel, adminisztráció). A kijelölt osztályon a hallgató napi munkarendjét és időbeosztását a tutor határozza meg. A hiányzást minden esetben pótolni kell a gyakorlat utolsó hetében. A hiányzások száma pótlással sem haladhatja meg az ötöt. A gyakorlat teljesítését a napi rendszerességgel vezetett kartonon a tutor aláírásával igazolja. A hallgató gyakorlaton nyújtott munkáját a tutor külön lapon (minősítő lap) értékeli.
 • Professzori vizitek: minden viziten kötelező a részvétel (szerda – 3.osztály, 11:00; csütörtök – 5B osztály, 11:30; péntek – 2C osztály, 11:00). A hallgató saját osztályán egy vagy több beteg önálló referálása a viziten szintén kötelező.

Oktatással kapcsolatos ügyekben a munkaidőben állunk rendelkezésre : Dr. Erdélyi Dániel,  tanulmányi felelős Dr. Bots Bianka (bots.bianka@gyerekklinika.com), Dr. Juhász Orsolya  (juhasz.orsolya@gyerekklinika.com) VI.évf. tanulmányi felelősök Neptun rendszer (kurzus-, vizsgajelentkezés, jegybeírás), jelenléti ívek leadása, egyéb oktatási ügyek. Klinikai Oktatási Titkárság (Tűzoltó utcai épület tanterem melletti iroda)

Oktatási felelősök: Nagy Zsuzsanna, mellék: 52892 email: szabo-nagy.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu,

Szabó-Nagy Attila  +36 20 825-9555 szabo-nagy.attila@med.semmelweis-univ.hu

A konzultációk időpontjáról e-mailben értesítjük a hallgatókat. Helyszínük: vagy az I-es Belgyógyászati Klinika IV-es oktatóterme, vagy a Tűzoltó utcai Klinika Könyvtára. Időpont:13:00,

Szigorlatra jelentkezés feltételei (mindenki számára):

 • A Neptun-programon keresztül regisztrált vizsgaidőpont.
 • Igazolás az indexben a fertőző gyakorlat teljesítéséről.
 • Ismételt (javító- vagy utó-) vizsga esetén utóvizsgajegy.

Szigorlatra jelentkezés feltételei (külső gyakorlat esetén):

 • A gyakorlatról szóló igazolást a Klinikai Titkárságon a gyakorlat utolsó napján le kell adni
 • A szóbeli vizsgát megelőző napon gyakorlati vizsgát (betegvizsgálat, statusírás, gyakorlati és differenciáldiagnosztikai kérdések) kell tenni, melyre a Klinikai Titkárságon kell jelentkezni 08:45-kor. Elégtelen gyakorlati vizsga esetén csak utóvizsgajeggyel és két hét pótgyakorlatot követően lehet ismételten vizsgára jelentkezni.
 • Amennyiben a hallgató nem jelenik meg a vizsgán – az okokra való tekintet nélkül – “Nem jelent meg” bejegyzéssel továbbítjuk a vizsgalapot a Dékáni Hivatal felé. Ez esetben csak utóvizsgajeggyel lehet ismételten vizsgára jelentkezni

Klinikán töltött gyakorlat esetén a gyakorlat utolsó napján a Klinikai Titkárságon le kell adni:

 • Hiánytalanul kitöltött karton (jelenlétek igazolása)
 • Hiánytalanul kitöltött (szöveges rész is!) minősítő lap

Szigorlat

 • Szigorlatra 08:45-kor kell gyülekezni a Klinikai Titkárság előtt.
 • Amennyiben a hallgató nem jelenik meg a vizsgán – az okokra való tekintet nélkül – “Nem jelent meg” bejegyzéssel továbbítjuk a vizsgalapot a Dékáni Hivatal felé. Ez esetben csak utóvizsgajeggyel lehet ismételten vizsgára jelentkezni.
 • Sikertelen vizsga esetén legkorábban két hét elteltével, utóvizsgajeggyel lehet ismételten vizsgára jelentkezni.

Vizsgakedvezmények

 • A tanulmányi versenyen elért helyezés alapján a hallgató egy tetszőleges (általa kiválasztott) vizsgakérdés alól felmenthető.
 • Sikertelen vizsga esetén legkorábban két hét elteltével, utóvizsgajeggyel lehet ismételten vizsgára jelentkezni.

A szigorlati tételsort tartalmazó PDF dokumentum innen tölthető le. A beugró kérdéseket tartalmazó PDF dokumentum innen tölthető le.