Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás

Vezető orvos:  Dr. Fekete György egyetemi tanár

Citogenetikai laboratórium

A munkacsoport tagjai:  Dr. Haltrich Irén tudományos főmunkatárs,  Németi Zaránd biológus

Klinikánkon létesült hazánkban elsőként cytogenetikai laboratórium, 1961-ben.  Dr. Schuler Dezső professzor vezette be a kromoszóma-szintű genetikai analízist. Az 1970-es évek elején megindult genetikai tanácsadás, 1975 óta az Országos Genetikai Hálózat része. A laboratórium munkáját 2008-ig Dr. Dobos Matild egyetemi docens vezette.

Tudományos kutatási témáink közül a legfontosabbak a következők:

Gyermekkori leukémiák genetikai elváltozásainak kimutatása, prognosztikai hatásának tanulmányozása. A hármas kromoszóma vizsgálata malignus betegségekben és a hármas kromoszómát érintő veleszületett rendellenességekben. A kromoszóma átrendeződések töréspontjainak meghatározása sokpontos interfázis FISH és array-CGH technikával és az érintett gének genotípus-fenotípus összefüggéseinek tanulmányozása. Familiáris transzlokációk vizsgálata, kiegyensúlyozatlan kromoszóma rendellenességek jelentősége a gyermekgyógyászatban.

Oktatási tevékenység:

Graduális oktatás:

Klinikai Genetika (fakultáció)

Klinikai genetikai curriculum (kötelezően választható tárgy)

Gyermekgyógyászati és klinikai genetika szakvizsga előtti 3 hónapos genetikai elméleti és gyakorlati képzés

Nemzetközi kapcsolataink: Karolinska Institute, Microbiology and Tumorbiology Center, Stockholm Instituto Nacional de Saúde “Dr. Ricardo Jorge”, Humángenetikai Laboratórium munkacsoportja, Lisszabon, Portugália Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut für Humangenetik, Németország

Aacheni Egyetem, Humángenetikai Intézet