Rövid név: Képzési programok az egészségügyben

Teljes cím: Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében

Project száma: 142484360

A Humán Erőforrás Operatív Program és az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett TÁMOP-alapok az orvosok és szakápolók képzési jellegű költségeihez járulnak hozzá, a képzéssel összefüggő széles skálán.

A pályázati konstrukció az egészségügyi ágazatban fennálló humánerőforrás-krízishelyzet kezelését célozza. Az egészségügyben biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás következtében javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, ezáltal javuljon az egyén egészségügyi állapota, melynek köszönhetően javulna az egyén foglalkoztatási esélyei a munkaerőpiacon, így hozzájárulva a foglalkoztatás dinamikus bővítése cél megvalósításához.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg: 903.104.969 forint.
A rendelkezésre álló keretösszeget a TÁMOP 2007-08 és 2011-13-as évekre szóló Akcióterv biztosítja.
A pályázat 2 ütemből áll, az I. ütemre pályázat beadása 2012. június 15-től 2012. szeptember 30-ig, a II. ütemre pályázat beadása 2012. október 15-től 2012.december 31-ig lehetséges.
A 2 ütem keretében a forrásfelhasználás az alábbiak szerint történik:
I. ütem: 700.000.000 Ft
II. ütem: 203.104.969 Ft

A program – orvosai és szakápolói felkészültségén keresztül –  jelentős hozzájárulást biztosított a II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán folyó szakmai munka színvonalának további emeléséhez. A pályázat segítségével 30 szakápoló és 10 orvos szakmai továbbfejlődését sikerült támogatni ösztöndíj- és képzési költség keretében. A szakápolók felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápolói, illetve gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápolói képesítést szereztek, míg 9 orvos számára az első szakvizsga megszerzését támogatta a pályázat, míg 1 orvos számára a második szakvizsga megszerzését segítette a pályázat.