Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 24.
17816 Összes oltás
7416 Beoltott Semmelweis Polgár

A Bioinformatika Tanszéken meghírdetett TDK témák

1. Kemorezisztencia rendszerbiológiai modellezése – Prof. Dr. Győrffy Balázs

2. Rosszindulatú daganatok heterogenitásának genom-szintű vizsgálata – Prof. Dr. Győrffy Balázs

3. Multi-omika alapú biomarkerek azonosítása szolid tumorokban – Prof. Dr. Győrffy Balázs

4. Biomarkerek szolid daganatokban – Dr. Szász Attila Marcell

5. RNS szekvenálási adatok feldolgozása és alkalmazása az onkológiában – Dr. Menyhart Otília

6. Gyermekkori agytumorok túlélésben szerepet játszó biomarkereinek azonosítása bioinformatikai eszközökkel – Dr. Menyhart Otília

7. A terápiás válasz biomarkerei – Fekete János Tibor

8. Transzkriptomikus mintázatok vizsgálata szolid tumorokban – Nagy Ádám