Név: Karadocsev Éva

Téma: A hepatocelluláris carcinomara jellemző génváltozások azonosítása

Témavezető: Prof. Dr. Győrffy Balázs

Kutatási téma összefoglalása:

Kutatási célom olyan target gének prognosztikus szerepének vizsgálata a Bioinformatika Tanszék OnkoBankjában gyűjtött hepatocelluláris carcinoma mintáiban, amelyek a rosszindulatú daganat metabolizmus hallmarkkal összefüggenek.
A génexpressziós változásokat újgenerációs szekvenálással és qPCR-ral szeretném in vitro bizonyítani HCC sejtvonalakon.