név: Kovács Szonja Anna

téma: Az immuncheckpoint-gátlókra adott terápiás válasz biomarkereinek vizsgálata daganatos megbetegedésekben.

témavezető: Prof. Dr. Győrffy Balázs

kutatási téma összefoglalása:

Publikusan hozzáférhető adatbázisokból olyan tumoros betegek génexpressziós és klinikai adatait gyűjtöm össze, akik immunterápiás kezelést kaptak (anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-CTLA-4). Az adatok statisztikai kiértékelésével lehetőségünk van új biomarkerek felfedezésére, amelyek akár gyógyszeres célpontok is lehetnek. Az eredmények validációjához az Onkobank frissen fagyasztott vagy FFPE szöveteit, illetve vérmintáit használjuk, továbbá folyamatban vannak in vivo kísérletek is a gyógyszeres kezelések vizsgálatához.

 

 eddig megjelent közlemények listája:

1: Kovács SA, Győrffy B. Transcriptomic datasets of cancer patients treated with
immune-checkpoint inhibitors: a systematic review. J Transl Med. 2022 May
31;20(1):249. doi: 10.1186/s12967-022-03409-4. PMID: 35641998; PMCID:
PMC9153191.

2: Ladányi A, Rásó E, Barbai T, Vízkeleti L, Puskás LG, Kovács SA, Győrffy B,
Tímár J. Identification of a Tumor Cell Associated Type I IFN Resistance Gene
Expression Signature of Human Melanoma, the Components of Which Have a
Predictive Potential for Immunotherapy. Int J Mol Sci. 2022 Feb 28;23(5):2704.
doi: 10.3390/ijms23052704. PMID: 35269844; PMCID: PMC8911010.