Kaplan-Meier Plotter: https://kmplot.com/analysis/

Mi az a KM Plotter?Kaplan_Meier_cancer_analyzer

A Kaplan Meier plotter képes 30k gén (mRNS, miRNS, fehérje) expressziója és a túlélés közötti korreláció értékelésére 21 tumortípusból származó 25k+ mintában, beleértve az emlő-, petefészek-, tüdő- és gyomorrákot. Az adatbázisok forrásai között szerepel a GEO, az EGA és a TCGA. Az eszköz elsődleges célja a túlélési biomarkerek metaanalízisen alapuló felfedezése és validálása.

Kattintson és kapcsolja össze a génexpressziót a su rvival biomarkerek metaanalízis alapú felfedezésével és validálásával!

 

ROC Plotter – Online ROC analysis: http://www.rocplot.org/

Mi az a ROC Plotter? Roc plotter analyzer

A ROC plotter képes összekapcsolni a génexpressziót és a terápiára adott választ 3104 emlőrákos és 2369 petefészekrákos beteg transzkriptom szintű adatainak felhasználásával.

Kattintson és kapcsolja össze a génexpressziót a terápia hatékonyságával a Roc Plot rákelemzés segítségével!

 

Scientometrics of Hungarian researchers: https://scientometrics.org/

Miért hozták létre a scientometrics.org-ot?

A SCImago publikációs teljesítményre vonatkozó országrangsor-indexe szerint Magyarország húsz év alatt a 32. helyről az 50. helyre esett vissza. Ennek elsődleges oka a magyar kutatók alacsony publikációs aktivitása. A scientometrics.org egy nemzeti viszonyítási alap létrehozásával segíti az átláthatóság növelését. SCImago országrangsorok 1998 és 2020 között.

 

muTarget-connect mutation status to gene expression changes in solid tumours: https://www.mutarget.com/

Mi az a muTarget? 

A muTarget egy rákos biomarker / célpont felfedező eszköz, amelynek két fő funkciója van

1) A „genotípus” futtatással azonosítani lehet azokat a gén(ek)et, amelyek megváltozott expressziót mutatnak a mutált bemeneti gént tartalmazó mintákban. Ez a lehetőség hasznos abban az esetben, ha új gyógyszercélpontokat keresünk egy adott mutációval rendelkező betegekből álló kohorszban.

2) A „target” futtatással azonosítani lehet a bemeneti gén expressziójának megváltozását eredményező mutációkat. Ez az opció abban az esetben hasznos, ha van egy gyógyszercélgénünk, és olyan betegkohorszok esetében van szó, amelyeknél feldúsult expresszió a kérdés.

Kattintson a rákelemzés elvégzéséhez!

 

TNMplot: differential gene expression analysis in Tumor, Normal and Metastatic tissues: https://tnmplot.com/

TNM plot

Mi az a TNMplot? 

TNMplot.com: TNM TNM TNM TNM TNM TNM: A webes eszköz a normális, daganatos és áttétes szövetek génexpressziójának összehasonlítására. A TNMplot egy regisztrációmentes online elemzési portál, amely lehetővé teszi az RNA-seq és génchip adatok bányászatát bármely génre vonatkozóan, hogy értékelni lehessen a normális, rosszindulatú és metasztatikus minták expressziós különbségeit.

Kattintson a differenciális génexpressziós elemzéshez tumoros, normál és metasztatikus szövetekben!

 

Recurrence Online-Transcriptome Based Breast Cancer Diagnostics: genearray.recurrenceonline.com

Mi az a Recurrence Online?

A Recurrence Online képes előrejelezni a hormonális kezelésre adott választ [ER-státusz], a célzott terápiára adott választ [HER2-státusz] és a túlélést [recurrence score] emlőrákos betegek esetében, az Affymetrix microarrays által nyert génexpressziós adatok felhasználásával. Minőségellenőrző algoritmusok kerültek bevezetésre a mintafeldolgozással, hibridizációval és szkenneléssel kapcsolatos torzítások kizárására.

 

Multiple Testing Correction: https://multipletesting.com/

Mi az a Multipletesting?

Eszköz az élettudományi kutatók számára a többszörös hipotézisvizsgálat korrekciójához.

 

 

 

COVIDOUTCOME – Estimating COVID Severity Based on Mutations in the SARS-CoV-2 Genome: https://covidoutcome.com/