In vitro labolatatóriumunkban sejtvonal modellekkel dolgozunk. A többek között Rotor-Gene Q és Muse Cell Analyzer
eszközökkel felszerelt laborban lehetőség van a sejtek túlélésének, proliferációjának vizsgálatára, immunjelölésre, valamint kvantitatív PCR segítségével a génexpresszió tanulmányozására.